Bekämpa gängen – återreglera arbetsmarknaden

De kriminella gängens största inkomstkälla är svartjobb och utnyttjande av underbetald arbetskraft. För att ta bort denna inkomstkälla från gängen måste systemet med upphandlingar i flera led upphöra. Systemet med underleverantörer i upp till sju led måste avskaffas. Arbetsmarknaden måste återregleras och arbetarnas makt stärkas.

Underleverantörer som hyr ut arbetskraft ska i grundläget inte vara tillåtna. Facket bör återfå den vetorätt mot underleverantörer i form av företag som hyr arbetskraft de tidigare hade. Det ska var olagligt med fler än två led av underleverantörer. Den som är huvudentreprenör på ett bygge ska ha det juridiska ansvaret för alla på arbetsplatsen och kunna bötfällas och fängslas om en underleverantör begår brott.

Gigföretag med deras utnyttjande av billig ska förbjudas. All inhyrd arbetskraft från andra länder ska ha svensk lön. Företagen måste ha kollektivavtal för att fp hyra in utländsk arbetskraft och fackföreningarna ska ha vetorätt. Det ska gälla även för utländsk arbetskraft för bärplockning, byggen, lastbilstrafik, jordbruk med mera. All personal på olika byggen med mera måste vara anställda av företag registrerade i Sverige.

På detta sätt kan svartjobbet i samhället minska och de kriminella gängens inkomster minska.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!