Bekämpa gängen – avprivatisera vården och skolan

De kriminella nätverkens näst största inkomstkälla är bedrägerier riktade mot välfärdssystemen. Det handlar om att de river vårdföretag, omsorgsföretag, städföretag, vaktföretag med mera. Dessa företag används för ge påhittad vård till påhittat sjuka eller verkligt sjuka som därmed inte får den vård de behöver. Även i skolans värld går det ibland till på detta sätt. Det handlar om ren lurendrejeriverksamhet.

Enda sättet att begränsa de kriminella gängens inkomster från den typen av bedrägerier är att avprivatisera vård- och skolverksamhet. Vinstdrivande företag med utdelning på aktiekapitalet ska förbjudas inom sådana verksamheter. Alla sjukhus, vårdcentraler såväl som hemtjänst, vård av funktionshindrade ska återföras i gemensam ägo (dvs statlig, regional och kommunal ägo) och inte vara föremål för upphandling.

Färdtjänst och städtjänster måste återregleras och inte vara föremål för upphandlingar där billigaste vinner. Vaktbolag ska vara gemensamt (offentligt) ägda och lyda under samma regelverk (eller i alla fall delar av samma regelverk) som polisiär verksamhet. Stiftelseägda privatskolor och specialsjukhus utan vinstintressen kan fortsatt vara okej.

På detta sätt kan de kriminella nätverkens inkomster från välfärdsbedrägerier minskas. Det blir svårare att skinna det gemensamma.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!