Initiativ för att stärka vänstern på nätet

Kamratdataföreningen Konstellationen har tagit flera initiativ för att stärka den svenska vänstern på nätet och webben. Det har de bland annat gjort genom att starta en svensk Mastodon-instans (server) med vänsterprofil. Den heter Spejset. Den största Mastodoninstansen i Sverige är dock Mastodon.nu.

Mastodon är en del av den del av Internet som kallas Fediversum och som består av decentraliserade sociala medier av en mängd olika slag. Förutom mikrobloggprogramvaran Mastodon är de mest kända serverprogramvarorna i Fediversum forumprogramvaran Lemmy, mikrobloggprogramvaran Misskey, Youtube-alternativet Peertube, bildprogramvaran Pixelfed, mikrobloggprogramvaran Pleroma, bloggprogramvaran Microdotblog, bloggprogramvaran Writefreely, forumprogramvaran Kbin och mikrobloggprogramvaran Fedibird.

Förutom Mastodon är dock WordPress den programvara som ökar mest i Fediversum. Näst efter Mastodon är WordPress den vanligaste serverprogramvaran i Fediversum med näst flest instanser (servrar). Sålunda är både denna blogg och Nyhetskartan som använder WordPress som publiceringsverktyg egna instanser (servrar) i Fediversum. Jag kommer över tid också att göra flera av de webbsajter jag driver till instanser i Fediversum.

Men åter till Konstellationen. Föreningen driver också en wiki med tips om och guider för friprogramvara och Fediversum.  Nu driver de också nyhetsaggregatorn Mediakollen. En slags miniomni för vänstern. En liknande sajt som heter Nyhetskartan driver jag tillsammans med några andra personer.

Både Mediakollen och Nyhetskartan är initiativ som syftar till att öka läsandet av vänstermedia och vänstersajter på nätet såväl som att öka lyssnandet på vänsterpoddar. De båda initiativen kompletterar varandra och förhoppningsvis innebär det ett ökat antal läsare av och lyssnare på vänstermedier.

För att gynna en sådan utveckling går det att ge stöd till Nyhetskartan och bli medlem i Konstellationen.

Läs mer:

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!