ABC-Ställningsmontage AB har anlitat olaglig arbetskraft

ABC-Ställningsmontage AB är det företag som monterade hissen som rasade på ett bygge i Ursvik, Sundbyberg. 5 arbetare dog i raset. Orsaken till raset tros vara att den översta mastsektionen för hissen inet var ordentligt fastsatta vid sektionen under.

Företagets VD har tidigare dömts för att olagligt ha anställt en papperslös som ställningsmontör. Domen föll 2018 och han fick böter. I tidningen Arbetaren kommenterar fackföreningen SAC:s förhandlingschef Emil Boss det hela:

– Papperslösa har nästan alltid usla arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om det handlar om bostadsbyggen i utkanten av staden som det i Ursvik, eller renoveringar av självaste LO-borgen i centrum. De flesta arbetslivskriminella företag har kollektivavtal, men det hjälper inte mot den utbredda exploateringen av migrantarbetare.

Han menar också att det inet är ett dugg förvånande att ABC-Ställningsmontage tidigare anställt papperslösa och kritiserar också andra fackföreningar för att de övergett migrantarbetare och vägrar organisera dem.

Ägare av ABC Ställningsmontage AB är Gunnar Malmström och Björn Bjelkenstedt via ABC Scaffholding AB som har en rad dotterbolag som sätter upp ställningar och utför andra uppdrag på byggarbetsplatser. De två ägarna utgör också hela styrelsen i bolaget med Malmström som ordinarie ledamot och Bjelkenstedt som suppleant. Björn Bjelkenstedt är också VD.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!