När vänstertidningar börjar skriva om brott

Så tycker jag att de borde ha en social och humanistisk vinkel. Men ETC gör tvärtom. De skriver hyllningsartiklar till några av Sveriges mest reaktionära poliser och publicerar artiklar som i praktiken är ett försvar för Sveriges urusla narkotikapolitik.

Dessutom accepterar de tullens och polisen problembeskrivning och publicerar artiklar som kan få läsaren att tro att Sverige översvämmas av narkotika. Inga förklaringar ges till varför det beslagtas så mycket narkotika i Sverige. Nämligen att Sverige blivit en transtiland för narkotika till hela norra Europa, Norden, Baltikum, Polen, Ukraina, Tyskland. Detta på grund av den dåliga säkerheten och kontrollen i svenska hamnar.

Nog för att jag länge tyckt att vänsterns tidningar borde skriva mer om brottslighet och det gör ETC nu till slut. Men att skriva mer om brottslighet och samtidigt sprida samma propaganda som borgerlig media är destruktivt, motbjudande och totalt felaktigt. Desto värre är det när det är Sveriges största vänstertidning som gör detta.

Det finns en annan vänstertidning i Sverige som har en annan inställning. Nämligen Flamman. De skriver visserligen för lite om brottslighet och kriminalpolitik med när det gör det har de en bra linje. Humanistisk, socialt inriktad och bra för arbetarklassen. Där ETC går högerns och maktens ärenden står Flamman på de fattigas sida.

Dessutom har nättidningen Aktuellt Fokus och Magasinet Konkret en del artiklar om brottslighet. I Aktuellt Fokus fall handlar det mest om högerextremisters och politikers brottslighet. De andra vänstertidningarna skriver sällan om brott och kriminalpolitik. Och om Internationalen gör det så är det oftast jag som skriver.

Läs mer: