Ytterligare en polishyllning publicerad i ETC

Gunnar Wesslén skriver för ETC. Den ena hyllningsartikeln efter den andra. Hyllningsartiklar för poliser. Först var det en hyllningartikel till en av Sveriges sämsta polischefer, Jale Poljarevius. Den senaste publicerade artikeln är en hyllningsartikel till en annan hög polis, Linda Staaf. Inte ett kritiskt ord,

Staaf kunde obehindrat säga att hon inte ville tala om tiden när det spekulerades i om hon fått ett jobb på grund av att hon hade sällskap med polischefen Mats Löfving. Samtidigt som hon mest pratar om just den händelsen och hur orättvist det var mot henne. Hon har ju två examina gud ske vars och bara för att hon är blondin är hon inte dum i huvet. Nej, självklart inte men samtidigt kan även en smart och klok människa ändå få ett jobb på ett felaktigt sätt.

Så inget hindrar att Mats Löfving faktiskt gynnade Staaf vid tillsättningar av tjänster. Nu vet vi inte om det var så och kan aldrig få reda på det då Löfving tagit livet av sig. Men en sak vet, att Linda Staaf knappast bär nåt ansvar för en sådan sak om den nu faktiskt inträffat. Samtidigt var det också så att Löfving av allt att döma trakasserade Staaf efter att det tagit slut mellan dem. Och det bär hon förstås inte heller nåt ansvar för.

Vad Staaf har ansvar för

Men hon har ett ansvar för de åsikter hon framfört i olika tidningsartiklar. Exempelvis i tidningen Chef där hon framstår som en konservativ och reaktionär person som menar att vi inte ställer tillräckligt hårda krav på ungdomar och barn. Hårdhet tycks i sammanhanget var ett nyckelord vilket väldigt mycket liknar de åsikter Poljarevius ofta för fram.

Hon tycks också ha varit en av de som arbetat fram hela grejen med att polisen utser så kallat utsatta områden. En praktik som starkt kan ifrågasättas. Och hon tycks skylla gängproblematiken på invandringen. Det finns alltså mycket att ifrågasätta med Staaf.

Wessléns polishyllning

Wesslén ställer inet en enda fråga till Staaf om hennes som det verkar ytterst konservativa åsikter. Inte heller ifrågasätter inte ett enda ord av det som Linda Staaf säger om de saker hon pratar om. Ändå handlar huvuddelen av artikeln om det och inte om att Linda Staaf också skriver böcker. Vilket är vad hon vill prata om. Så LindaStaaf pratat huvudsakligen om andra saker än det hon vill prata om.

Gunnar Wesslén går Staafs ärenden helt enkelt. Blir en slags talesman för henne. På det sättet blir det en hyllningsartikel till en kvinnlig polis som behandlats illa. I alla fall enligt henne själv, Wesslén och ETC. Det är märkligt. Och en hyllningsartikel till en polis som tycks ha reaktionära och konservativa åsikter.

Wesslén har också skrivit en artikel till försvar av Sveriges totalt misslyckade narkotikapolitik. Åsikterna i den ligger i linje med polisens åsikter i frågan.

Vi kan också konstatera att det verkar som om den här typen av polisvänliga artiklar är något som ETC vill ha och beställer. Förutom Wessléns artiklar har ETC också publicerat en väldigt märklig och dessutom delvis felaktig artikel om gängbrottsligheten signerad av Henrik Arnstad. ETC bevakning av brottsligheten och polisen tycks vara allt annat än vänster.

Läs mer: