Södertäljenätverket och domstolen i Södertälje

Enligt Dagens Nyheter ägs själva den byggnad där Södertälje tingsrätt ligger av ett företag med koppling till Södertäljenätverket. En person som av polisen pekats ut som en nyckelperson i det kriminella nätverket är huvudägare i den fastighetskoncern som äger byggnaden.

Tidigare ägdes fastigheten av ett stort börsnoterat fastighetsbolag efter att den sålts ut av det allmänna. De ville inte längre äga fastigheter i Södertälje på grund av den omfattande brottsligheten och korruptionen i staden. De sålde därför fastigheten till ett lokalt företag år 2016. Detta företag hamnade snart i en större koncern vars huvudägare var den man som pekas ut av både rättsvårdande och kommunala myndigheter för att vara kopplad till Södertäljenätverket.

3 män med kopplingar till Södertäljenätverket

Enligt DN pekas mannen tydligt ut i en hemligstämplad rapport från Nationella operativa avdelningen (NOA) som en av 7 tongivande individer i Södertäljenätverket. Han är dock inte straffad sen tidigare men utreds för närvarande för näringspenningtvätt. Ärendet handlar om affärer på 3,5 miljarder. Ett av de bolag som utreds är direkt kopplat till ägandet bakom tingsrättsbyggnaden.

En annan delägare i koncernen, en 40-årig företagare, utpekas också som en del av Södertäljes organiserade brottslighet av personer inom polisen enligt vad DN uppger. Han har enligt dem fått bankkonton nedstängda av en storbank och är tidigare dömd för våldsbrott.

En tredje central person i den aktuella fastighetskoncernen är dess redovisningskonsult. Han har varit ägarnas ombud i kontakt med myndigheter och har varit nämndeman i Södertälje tingsrätt för Kristdemokraterna. Uppdraget som nämndeman tog dock slut bara efter några månader. Detta då han dömdes för trolöshet mot huvudman efter att ha fört över pengar till sig själv från en bostadsrättsförening Föreningen kan också kopplas till fastighetskoncernen.

Fastighetsbolaget det handlar om är enligt uppgift Södertälje Solen AB som ingår i en koncern där MyGroup AB är moderbolag.

Det hela är ett typexempel på hur det fungerar med privatiseringar och avregleringar. En massa möjligheter öppnas för människor med rymliga samveten och tveksamma kopplingar.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!