Knarkbeslag i postflödet i Göteborg är slöseri med resurser

Vid en riktad insats mot postgången i Göteborg togs 1 358 beslag av narkotika, narkotikaklassade läkemedel och dopingpreparat. Sedan den nya lagen möjliggjorde för postaktörer att tipsa polisen och andra myndigheter om misstänkta försändelser har beslagen ökat.

Totalt 1 358 beslag blev resultatet av den insats som polisen nyligen genomförde i Göteborg i samverkan med Postnord. De illegala försändelserna innehöll narkotika som amfetamin, marijuana, LSD och kokain, narkotikaklassade läkemedel som Tramadol samt olika typer av dopingpreparat.

– Vi hade en genomsnittlig träffsäkerhet på 80 procent när man valde ut misstänkta försändelser ur postflödet, säger Max Olsson i ett pressmeddelande. Han är lokalpolisområdeschef i Göteborg city. Det här har på många sätt varit en okontrollerad väg att distribuera illegala preparat, fram till nu.

Effektivt arbetssätt?

Polisen och Postnord ser det som positivt att man arbetar på det här viset, men att arbetet behöver utvecklas och skalas upp framöver.

– På det sätt vi genomfört insatserna i Göteborg visar på hur effektivt samarbetet kan vara. Postnords personal är duktiga på att upptäcka misstänkta försändelser och vi får möjlighet att direkt öppna dem, beslagta och upprätta anmälningar, säger Max Olsson.

Att det skulle vara effektivt är dock tveksamt. De beslag som gjorts är visserligen många men de är också små. De som åker fast är inga langare och i allmänhet inga kriminella. Det är brukare och missbrukare av narkotika och insatserna med granskning påverkar i praktiken ingenting. Det enda som händer är att personer som inte gör en fluga för när straffas för något som inte ens borde vara straffbart.

Brottsförebyggande?

Att beslagta och utreda bland annat narkotikabrott vid illegala försändelser i postgången är inte den enda anledningen att polisen genomför dessa typer av insatser. Det brottsförebyggande perspektivet ser polisen är ett av huvudsyftena att granska postflödet.

Vid insatsen i Göteborg har polisen valt att skicka med ett brev riktat till mottagaren – om att den misstänks för brott.

– Vi ser det hela som en förebyggande insats att informera om att vi arbetar på det här viset. Det ska inte vara en okontrollerad väg för illegala försändelser. Även de brev och paket som inte visade sig innehålla något olagligt vid kontrollen fick ett medskickat brev om varför polisen har öppnat försändelsen, säger Max Olsson.

På vilket sätt det hela skulle kunna vara brottsförebyggande övergår mitt förstånd. De som åker dit kommer i flertalet fall inte att sluta med att bruka droger på grund av att det åker fast. En del kommer kanske inte att nånsin köpa några droger igen men i många av de fallen hade det ändå blivit så.

Andra kommer att vända sig till gatulangare i Sverige för framtida inköp vilket innebär att polisens insatser gynnat gängkriminaliteten. Insatserna innebär i det läget att situationen förvärrats istället för att förbättras.

1 200 misstänks för narkotikabrott

Efter den första insatsen har samarbetet med Postnord fortsatt. Ytterligare 1 300 försändelser innehållande narkotika har tagits i beslag. Mottagarna till försändelserna är bosatta över hela Sverige.

– Vi har identifierat cirka 1 200 personer och samtliga av dem är nu misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen. Många av dem är tidigare ostraffade, säger Johan Ekström vid spaningssektionen i Storgöteborg.

Det hela är ett uppenbart slöseri med rättsväsendets resurser. Att lägga resurser på att utreda denna mängd småbrott tar resurser från att utreda grövre brott och att utreda vardagsbrott som inbrott och stölder i bostäder. Brott som är et mycket större problem förvanliga människor och samhället.

Människor som inte är kriminella, som inte har kontakter med gäng åker fast. En del av dem kommer at få kontakter med gängen genom att istället köpa droger på gatan. Insatserna blir då rent kontraproduktiva.

Nya insatser planeras

Polisens målsättning är att fler illegala försändelser i postflödet ska beslagtas och såväl köparna – men framförallt säljarna – ska utredas och lagföras.

– Vi har bara börjat vårt arbete med försvåra för säljare och köpare att använda postgången för narkotikadistribution. Upptäcktsrisken framåt kommer att öka markant. Vi planerar redan för nya insatser och vårt samarbete i vardagen har redan blivit mycket bättre, säger Max Olsson.

Det är uppenbart att polisen genom sina planer planerar att öka marknaden för de kriminella gängens gatulangare. En sådan utveckling är helt klart negativ. Polisens insatser blir därför troligen kontraproduktiva. Skadliga istället för konstruktiva.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Knarkbeslag i postflödet i Göteborg är slöseri med resurser”

  1. Narkotikabruk är destruktivt och förstör på olika sätt livet för alldeles för många människor och deras familjer. En av de styrande parametrarna för utvecklandet av missbruk och drogberoende är tillgängligheten och tillgängligheten beror till en inte oväsentlig del av distributionskanaler. För mig förefaller det helt orimligt att ett av våra allra bäst utvecklade distributionssystem, postväsendet, skulle lämnas fritt och öppet för distribution av droger som driver människor i fördärvet. Ett ansvarskännande samhälle kan, som jag ser det, inte agera så.

    Utifrån detta är det för mig en självklarhet att även postförsändelser måste kontrolleras. Förvisso kan en effekt, som du är inne på, vara att marknaden för gatulangare något förstärks MEN samtidigt är det högst sannolikt så att tröskeln att beställa en drog, som vilken postorderförsändelse som helst, torde vara mycket lägre än att uppsöka en gatulangare. Detta handlar, som sagt, om tillgänglighet och att öka tillgängligheten kan, utifrån alldeles min bestämda uppfattning, bara leda fel.

Kommentarer är stängda.