Legalisering och avkriminalisering av narkotika

Några vänsterpartister menar i en intern debattartikel inom Vänsterpartiet Göteborg att legalisering av cannabis (hasch och marijuana) skulle ha många positiva effekter. De uttrycker sig inte på det viset men de föreslår att eget bruk av all narkotika avkriminaliseras samt att regleringar för licensierat odlande av cannabis införs. Dessutom föreslår det ett statligt monopol på all försäljning av lättare droger som till exempel cannabis. Dvs ett systembolag för narkotika.

Lättare narkotika?

Vad de i övrigt vid sidan av cannabis menar med lättare narkotika framgår inte. Men det innebär i vilket fall som helst att de faktiskt föreslår legalisering av cannabis och så kallat lättare narkotika. En relevant fråga i sammanhanget är vad de menar med lättare narkotika? Narkotika som ger små skadeverkningar? Narkotika som inte ger nåt fysiskt beroende? Narkotika som ger små kostnader för samhället.

Cannabis är naturligtvis en sådan drog men frågan är om inte kokain, khat (kat), LSD och ecstasy också skulle kunna kallas lättare droger. De orsakar inget fysiskt beroende, skulle ge små kostnader för samhället om de vara legala. Både cannabis, LSD och ecstasy kan dock orsaka psykiska problem. Kokain och cannabis kan skapa psykiskt beroende. Khat skapar ett fysiskt beroende på samma nivå som te och kaffe. Osv.

Avkriminalisering

Det finns också ett grundproblem med deras förslag. Om eget bruk avkriminaliseras så måste också innehav för eget bruk avkriminaliseras. En sådan lagändring skulle innebära att Sverige gick tillbaka till den lagstiftning som gällde innan 1988.

De menar också att deras förslag skulle leda till att polisen jaga gängkriminella istället för brukare, samt det skulle göra det lättare för de kriminella som inte begått våldsbrott att komma ut ur det kriminella livet och tillbaka in i samhället. Dessa saker håller jag med om men kanske ska vi kalla dessa personer för missbrukare istället för kriminella. Missbruket bör ses som en sjukdom och de som har denna sjukdom ska kallas missbrukare eller narkomaner och inte kriminella. De flesta brukare är inte heller missbrukare på samma sätt som de flesta som dricker alkohol inte är missbrukare (alkoholister).

Med ett statligt monopol menar de att samhället tar kontrollen från den svarta marknaden. På det sättet kan därmed de kriminellas kontroll över narkotikamarknaden minskas. De intäkter som det statliga monopolet ger bör sedan användas för vård av missbrukare.

Vårdinsatser

Det är korrekt att en avkriminalisering måste kompletteras med vårdinsatser. För annars har den ingen effekt på missbruket av narkotika. Däremot kan den ha en effekt på bruket. Det kan innebära att bruket faktiskt ökar men också att det minskar. Mycket annat än avkriminalisering påverkar också detta.

Vi har statligt reglerad alkohol i Sverige. Under senare år har det också varit en stadigt minskande konsumtion av alkohol. Det har inget med den statliga regleringen att göra utan beror på förändrade kulturella mönster och normer av olika slag. Datorspelandet har gjort att ungdomar är mer inomhus vilket minskat alkoholkonsumtion och vi har i Sverige fått en större andel muslimer vilket också minskat alkoholkonsumtionen.

När det gäller cannabis är det ett faktum att vi hade ett mycket större cannabisbruk i Sverige i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet än idag. I slutet av 1970-talet och 1980-talet minskade cannabisbruket kraftigt men efter kriminaliseringen 1988 och lagskärpningen 1993 blev det en ökning. Ökningen avstannade i slutet av 1990-talet och har sen dess legat i stort sett still. Jag tror sambandet mellan nivån på cannabisbruket och lagstiftning är obefintligt. Det betyder nog att vi inte kan förutsäga effekten av en avkriminalisering.

Kriminella gäng

Men leder då en avkriminalisering till att de kriminella gängens kontroll över försäljningen av cannabis minskar? Sannolikt inte. Detta då produktion och internationell smuggling av cannabis även i fortsättningen kommer att kontrolleras av kriminella gäng och nätverk. Inhemsk odling enligt det förslag som vänsterpartisterna lagt fram råder inte bot på detta då legalt odlad cannabis i Sverige kommer att vara mycket dyrare än den som importeras från Marocko, Libanon och Afghanistan. Förmodligen kan det heller kan det odlas tillräckligt mycket i Sverige.

De kriminella gängen kommer alltså fortsatt att kunna kontrollera cannabismarknaden på grossistnivå. På gatunivån har de ingen kontroll idag då flertalet langare är småskuttar som inte kan ses som kriminella eller medlemmar i kriminella gäng och nätverk. På gatunivå innebär varken avkriminalisering eller legalisering därför någon förändring.

Legalisering

Legalisering har inte heller någonstans, varken i Uruguay eller USA, visat sig ha de effekter som vänsterpartisterna föreslår. Däremot har det visat sig att avkriminalisering av eget bruk av narkotika och innehav för eget bruk har haft positiva effekter i länder som Portugal och Kanada. Men förutsättningen är en statlig satsning på vård av missbrukare.

Effekten är sannolikt större för missbrukare av tyngre narkotika som opioider (inkl heroin, oxy, tram med mera) och amfetamin som lättare och utan att åka i fängelse kan få den vård de behöver. Vad det gäller cannabis har avkriminalisering sannolikt en liten effekt på just detta område. Däremot har det en kraftig effekt på polisens arbete som kan ägnas åt att jaga grova brottslingar istället för missbrukare och brukare.

Kokain är ett särskilt problemkomplex som förmodligen inte kommer att påverkas alls av avkriminalisering då de flesta missbrukare lever under relativt välbeställda och rika förhållanden. Däremot skulle bruket kanske kunna påverkas som kokate och produkter av kokate blev lagliga. Sådant har ju en beroendeframkallande effekt på samma nivå som te och kaffe.

De kriminella gängens inkomster

Slutligen är narkotika bara en mindre del av de kriminella gängens inkomster. De tjänar mycket mer på svartarbete, bidragsfusk, bedrägerier, krogfusk och byggfusk. De bästa åtgärderna om vi vill minska de kriminella gängens makt är därför att återreglera arbetsmarknaden och avprivatisera och återreglera sophantering, skolor, sjukvård och social välfärd med mera. Att fokusera på narkotikabekämpning leder fel men avkriminalisering är bra för missbruk bör ses som en sjukdom och inte som ett brott.

Källor; CAN, Polisen, BRÅ, Kriminalpolitisk forskning, Drogpolitisk forskning, Drogforskning, Wikipedia med mera.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!