Utredning mot åklagare med gängkriminell släkting läggs ner

Förundersökningen mot en åklagare om misstänkt tjänstefel har lagts ned. Detta eftersom det inte går att bevisa att åklagaren har handlat brottsligt. Den aktuella åklagaren ska vara släkt med en gängkriminell som varit en del av de våldsamma konflikterna i Stockholm och Uppsala under 2023.

En förundersökning om tjänstefel inleddes under hösten 2023 mot en åklagare i Stockholm. Skälet var att det kunde misstänkas att åklagaren hade handlagt ärenden där det fanns kopplingar till släktingen. Släktingen är den så kallade Jordgubben som heter Ismail Abdo. Han stod när Rawa Majid (Räven) i ledningen för det så kallade Foxtrot-nätverket. Men hösten 2023 hamnade de två i en konflikt som ledde till en mängd sprängningar och skjutningar. Utredningen mot åklagaren har nu lagts ned. Det har inte kunnat bevisas att åklagare på något sätt begått brott.

– Utredningen har inte kunnat visa att de personer som varit involverade, i de ärenden där åklagaren varit förundersökningsledare, haft koppling till det påstådda kriminella nätverk där en släkting till åklagaren påstås vara eller har varit en av ledarna. Det går med andra ord inte att visa sådana omständigheter som krävs för att ifrågasatta förtroendet för åklagarens opartiskhet i utredningarna, säger chefsåklagare Lars Morand i ett pressmeddelande. Han har varit förundersökningsledare.

Läs mer:

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!