Ägandet i svenska fiskeriföretag

Ägandet i svenska fiskeriföretag är sådant att de i huvudsak ägs av de som arbetar ombord. De allra flesta svenska fiskeriföretag är aktiebolag. En del är enskilda firmor och några stycken är handelsbolag eller kommanditbolag. De flesta fiskeriföretag är ensamföretag som har fiskebåtar som sköts av en enda person. Många fiskebåtar har två som arbetar på dem. I de flesta fall är både två då också delägare. Andra företag har 3-4 personer som arbetar ombord. De har då oftast 2-4 delägare.

Men ett antal större fiskeriföretag har fler anställda. Det rör sig då om de större fiskeriföretagen som sysslar med pelagiskt fiske. De har i allmänhet också fler delägare men det varierar kraftigt. Ibland har de flera båtar och då kan båtarna ibland vara partrederier vilket gör att en båt har fler delägare än det bolag som är huvudägare. I andra fall kan det finnas ytterligare delägare i olika dotterbolag. Så låt oss titta på ägandet i de stora svenska fiskeriföretagen. Alla ägare arbetar normalt ombord på båten men i enstaka fall bara i bolaget.

Sveriges största fiskeriföretag, antal anställda, antal delägare, andel delägare av antalet anställda
 1. Astrid Fiske AB, 25, 6, 24,0%
 2. Themis Fiskeri AB, 19, 3, 15,8%
 3. Fiskeri AB Ginneton, 31, 2, 6,5% (16,1%). En stor del av de anställda är söner och svärsöner till ägarna. I siffran inom parentes ingår dessa som ägare.
 4. B-C Pelagic AB, 19, 8, 42,1%. En del av de anställda är troligen släkt med ägarna.
 5. Tor-Ön/Torland, 18, 8, 44,4%. En del av de anställda är troligen släkt med ägarna.
 6. Båt GG 330 Carmona AB, 9, 3, 33,3%
 7. Guldhaven Pelagiska AB, 18, 2, 11,1%. I huvudsak ett fiskberedningsföretag.
 8. Västfjord Fiskeri AB, 9, 8, 88,9%
 9. Vingaskär Fiskeri AB, 12, 1, 8,0% (25,0%). En del av de anställda är släkt med ägaren.
 10. Ahlma Fiskeri AB, 8, 4, 50,0%
 11. Bryngeld Fiskeri AB, 4, 2, 50,0% (75,0%). En del av de anställda är släktingar till ägarna.
 12. Zandic Man. och Trading AB, 5, 3, 60,0%
 13. Axfish AB, 5, 2, 40,0%
 14. Bergmans, 14, 3, 21,4%. I huvudsak ett restaurangföretag.
 15. DE Fiske AB, 2, 2, 100%. Hyr förmodligen även in personal om de idag har en fiskebåt.
 16. Arkö Fiske AB, 4, 4, 100%
 17. Kristine Fiskeri AB, 13, 3, 23,1% (38,5%). Osäkra uppgifter på hur många delägare företaget har.
 18. LL 628 Atlantic AB, 2, 2, 100%. Hyr troligen också in personal
 19. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 1,1, 100%. Hyr kanske också in personal.
 20. Fiskeri AB Ingun, 2, 2, 100%
 21. Stella Nova Fiskeri AB, 8, 2, 25,0%. En del anställda förmodligen släkt med ägarna.
 22. Bryggvingen AB, 5, 1, 20,0%. I huvudsak ett restaurangföretag.
 23. Hagberg Fiske AB, 4, 1, 25,0%
 24. Nicklason Fiskeri AB, 15, 3, 20,0%
 25. Rossö Fiskeri AB, 5, 5, 100%
 26. Courage/Bröderberg, 3, 3, 100%. Hyr eventuellt också in personal.

Lägst andel delägare i förhållande till antalet anställda har företag i Norrland, ett pelagiskt fiskeriföretag, Fiskeri AB Ginneton, som dock är inne i ett pågående generationsskifte och ett fisk- och räkfiskeföretag (Vingaskär). Themis Fiskeri har tidigare under perioder haft fler i besättningen som delägare. Högst andel har räkfiskeföretag, kräftfiskeföretag och några pelagiska fiskeriföretag.

Astrid Fiske AB

Astrid Fiske AB ägs av Daniel Johansson samt Kristian Johansson och Johannes Johansson plus deras fäder Börje Johansson respektive Thomas Johansson. Företaget har flera dotterbolag där de viktigaste är Astrid Fiskeri A/S och Astrid Pelagic AB. Astrid Fiske AB äger flera fiskebåtar, den pelagiska trålaren GG 64 Astrid Marie, kräfttrålarna GG 70 Marie och GG 77 Falken samt burfiskebåten GG 292 Martina.

En av fiskebåtarna, GG 64 Astrid Marie, är ett partrederi där Astrid Fiske AB äger 89% och Axfish AB 11%. Axfish AB har 2 ägare, Mikael Axelsson och Lars Axelsson. Det danska dotterbolaget ägs till 98% av Astrid Fiske AB. Dessutom är ytterligare en person delägare. Det danska företaget äger den pelagiska trålaren S 264 Astrid.

Hela Astrid-koncernen har totalt ungefär 25 anställda. 6 av dem (5 stycken i Sverige och 1 i Danmark) är på olika sätt delägare. I GG 64 Astrid Marie finns det dessutom ytterligare två delägare. Ägarna ingår bland de anställda. Flertalet av de anställda finns i det svenska moderbolaget som hyr ut personal till det danska dotterbolaget. I Danmark finns cirka 5 anställda.

Personerna som äger Astrid Fiske AB äger också Skagen Fiskeri A/S i Danmark. Detta företag äger den pelagiska trålaren FN 267 Emilie. Företaget verkar inte ha några anställda vilket betyder att de hyr in sin besättning från Astrid Fiske AB eller Astrid Fiskeri A/S.

Rylo AB (Themis Fiskeri)

Rylo AB har 2 ägare, Anders Ryberg och hans son Björn Ryberg. Svärsonen Urban Lorentsson var tidigare också delägare.. Företaget har flera dotterbolag varav Themis Fiskeri A/S och Themis Pelagic AB är de viktiga. Themis Pelagic AB äger den mindre burfiskebåten GG 228 Rymo medan Themis Fiskeri A/S äger den stora pelagiska trålaren S 144 Themis. I det danska företaget är Sebastian Hansson också delägare.

Antalet anställda i hela koncernen är 19. Ägarna ingår bland de anställda. Flertalet anställda finns i det svenska dotterbolaget som hyr ut personal till det danska företaget.

Ägarna av Rylo AB äger också danska Rylo Danmark ApS med dotterbolaget Rylo Fiskeri ApS. Företaget har idag ingen fiskebåt och inga anställda.

Fiskeri AB Ginneton

Ägare av Fiskeri AB Ginneton är bröderna Kurt Claesson och Thor Claesson. Företaget har flera dotterbolag och äger 0,9% av FF Skagen A/S. Företaget äger den pelagiska trålaren S 205 Ceton i Danmark samt den pelagiska trålaren GG 204 Ginneton och den mindre kräfttrålaren GG 210 Vera C i Sverige.

Bolaget redovisar bara tre anställda men det verkliga antalet är fler då personal hyrs från Ginneton Utvecklings AB som har 14 anställda och Ceton Utvecklings AB som också har 14 anställda. Kurt Claesson äger Ginneton Utvecklings AB och Thor Claesson äger Ceton Utvecklings AB. Totalt finns det alltså 31 anställda. Ägarna ingår bland de anställda. Minst 5 av de anställda är söner eller svärsöner till de två ägarna.

B-C Pelagic AB

B-C Pelagic AB ägs av AB Clipperton och Bristol Fiske AB. AB Clipperton har fem delägare. De är Olof Gunnar Backman och hans son Marcus Backman samt hans svärson Erling Malmborg plus Inge Arnold Backman och hans son Reine Backman. Bristol Fiske AB ägs av bröderna Kenny, Runar och Aste Jansson. Det gör totalt 8 delägare.

B-C Pelagic AB har systerbolaget B-C Pelagic Holding A/S i Danmark som i sin tur har dotterbolaget B-C Pelagic Danmark ApS. Det sistnämnda bolaget äger den pelagiska trålaren S 438 Bristol medan det svenska företaget äger den pelagiska trålaren GG 229 Clipperton. AB Clipperton äger den mindre fiskebåten GG 1226 Clippfjord som främst är en kvotbåt i det pelagiska fisket. Ägare av B-C Pelagic Holding A/S är Marcus Backman, Erling Malmborg, Reine Beckman samt de tre bröderna Jansson.

AB Clipperton som hyr ut personal till de företag som bedriver fiskeriverksamhet har 13 anställda och Bristol Fiske AB som också hyr ut personal har 6 anställda. Totalt 19 anställda. Ägarna ingår bland de anställda och bland övriga anställda återfinns flera personer som är nära släkt med ägarna.

Tor-ön Fiske AB och Torland Fiske AB

Torland Fiske AB och Tor-ön Fiske AB ägs av två brödraskaror som är kusiner. Det är bröderna Olof, Simon, Daniel och Emanuel Ahlström samt bröderna Svante, Fredrik, John och Philip Ahlström. Totalt 8 delägare. Torland Fiske AB äger den pelagiska trålaren GG 207 Torland medan Tor-ön Fiske AB äger kvotbåten GG 204 Tor-ön och den pelagiska trålaren S 204 Tor-ön. Troligen ägs också den mindre fiskebåten GG 304 Torskär av nån med koppling till de två bolagen.

Tor-ön Fiske AB har 9 anställda och Torland Fiske AB har lika många. Totalt 18 anställda. Ägarna ingår bland de anställda.

Båt GG 330 Carmona AB

Ägare av Båt GG 330 Carmona AB är Anders Gustafsson och hans två söner Fredrik Gustafsson och Eric Gustafsson. Företaget har dotterbolaget GG 350 Liz AB som äger den mindre kräfttrålaren GG 350 Liz medan moderbolaget äger den stora pelagiska trålaren GG 330 Carmona. Hur det är med eventuellt delägarskap i GG 505 Lövön känner jag inte till. Företaget har 9 anställda och då ingår också delägarna.

Guldhaven Pelagiska AB

Guldhaven Pelagiska AB ägs av Kent Karlsson och Arnold Bodlund. Företaget äger två fiskebåtar, siklöjetrålarna HA 30 Vilma och HA 83 Natalia. Kent Karlsson äger också en mindre fiskebåt som saknar namn, HA 42. Det totala antalet anställda är 18 personer. De flesta av dem är anställda i företagets fiskberednings- och fiskhandelsverksamhet.

Västfjord Fiskeri AB

Ägare av Västfjord Fiskeri AB är en mängd personer som alla är släkt på ett eller annat sätt. Totalt har företaget 8 delägare. De flesta heter Gustavsson i efternamn. De är Richard Jarander, Martin Gustavsson, Georg Gustavsson, Alberth Gustavsson, Emil Parkås, Frank Gustafsson, Fredrik Karlsson och Samuel Gustafsson. Företaget äger den pelagiska trålaren GG 218 Västfjord II och räktrålaren GG 781 Sandefjord.

Delägarna har också egna företag som hyr ut dem själva till Västfjord Fiskeri AB. Det totala antalet anställda är därför 9 stycken varav 1 person är anställd i Västfjord Fiskeri AB. En del av de mindre personliga företagen har också en mindre fiskebåt.

Vingaskär Fiskeri AB

Vingaskär Fiskeri AB ägs av Mats Johansson. I företaget arbetar även hans söner. Företaget äger fisk- och räktrålaren GG 500 Vingaskär, räktrålaren LL 207 Nautic samt kvotbåten GG 201 Bravik. Antalet anställda i företaget är 12 personer inklusive ägarfamiljen.

Ahlma Fiskeri AB

Ägare av Ahlma Fiskeri AB är Jonas Ahlström, Sven-Bertil Magnusson, Christer Magnusson och John Magnusson. I Danmark finns dotterbolaget Ahlma Danmark ApS. Det svenska företaget äger den pelagiska trålaren GG 206 Ahlma och det danska företaget äger trålaren S 206 Ahlma West. Företaget har totalt 8 anställda inklusive delägarna.

Bryngeld Fiskeri AB

Bryngeld Fiskeri AB ägs av Thomas Bryngeld och Lars-Uno Bryngeld. Företaget deläger eller heläger troligen den pelagiska trålaren GG 505 Lövön. Antalet anställda är 4 personer inklusive ägarna.

Zandic Management och Trading AB

Zandic Management och Trading AB som ägs av bröderna Henrik och Alexander Kjellberg sköter två pelagiska trålare i Marocko, Nordic och Zander 2, som de sannolikt också äger. I företaget är också deras mamma Mariett Kjellberg delägare. Antalet anställda i bolaget är 5 personer.

Axfish AB

Bröderna Lars och Mikael Axelsson är ägare av Axfish AB. Företaget äger 11% av den pelagiska trålaren GG 64 Astrid Marie. Antalet anställda i företaget är 5 personer.

Bergmans Fisk & Rökeri i Saltharsfjärden AB

Bergmans Fisk & Rökeri i Saltharsfjärden AB ägs av Magnus Bergman, Lars-Göran Bergman och Dennis Bergman. Företaget som i huvudsak är ett restaurangföretag har 14 anställda inklusive ägarna. Företaget äger de mindre fiskebåtarna GE 16, GE 18, GE 20, GE 31 Norrskär, GE 35, GE 57 och GE 62 Kaveris.

DE Fiske AB

DE Fiske AB ägs av Daniel Andersson och Erik Gripse. Företaget har två anställda, dvs ägarna. Eventuellt äger de också den finska trålaren FIN-1151-T Glomskär. Kanske då genom ett finskt företag eller genom delägarskap.

Arkö Fiske AB

Arkö Fiske AB ägs av Roger Aronsson, hans två söner Victor Aronsson och Johan Aronsson samt Mathias Ivarsson. Företaget äger räktrålaren GG 707 Arkö, kräfttrålaren GG 705 Hamneskär och kvotbåten LL 107 Rimfors. Antalet anställda i företaget är 4, dvs ägarna. Eventuellt hyrs också personal in.

Kristine Fiskeri AB

Kristine Fiskeri AB ägs av Dan Bergman, Ola Hansson och Hugo Genemo som är son till Ola Hansson. Kanske är Örjan Karlsson och Per Sköld också delägare. Företaget har två dotterbolag, Klara Bemannings AB och Kristin Fischerei Gmbh. Det tyska dotterbolaget äger den pelagiska trålaren NC 336 Kristine. De 13 anställda finns i dotterbolaget Klara Bemannings AB som hyr ut personal till det tyska företaget.

LL 628 Atlantic AB

Lars-Johan Olsson och Henrik Ohlsson är ägare av LL 628 Atlantic AB. Företaget äger räktrålaren LL 628 Atlantic och kräfttrålaren LL 627 Atlas. I företaget finns 2 anställda. Men personal hyrs sannolikt också in.

PS. Jag kan säkert ha missat en del och missuppfattat något. Det ber jag i så fall om ursäkt för.

Tidigare publicerat på Fiskebloggen Njord.

Läs också:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Ägandet i svenska fiskeriföretag”

Kommentarer är stängda.