Fediversum – EU i spetsen för utveckling av fria programvaror

De flesta programvaror som är gjorda för Fediversum är fri och öppen programvara. Många av dem utvecklas i Japan, Tyskland och Frankrike. En stor finansiär när det gäller utvecklingen av många av dessa programvaror är EU.

Medan de gamla sociala medierna utvecklats av personer i USA som sen grundat företag för att profitera på dem så utvecklas programvaror för Fediversum i huvudsak i Europa och Japan. Det finns också sociala medier som utvecklats i Kina och Ryssland men de saknar alla förutom TikTok betydelse i vår del av värlkden.

Typexempel på programvaror för sociala medier som utvecklats i USA är Google, Youtube, Facebook, Twitter (X), Instagram, Reddit med fler. Alla ägs de av storföretag som vill tjäna pengar på användarna.

Men det har under senare år utvecklats en mängd alternativ till storföretagens sociala medier. De har inte fått något större genomslag ännu men en del av dem växer så det knakar. De utvecklas framförallt i Europa av gemenskaper, föreningar, företag och privatpersoner och de kan inte utnyttjas och kontrolleras av företag. Åter andra programvaror för Fediversum utvecklas i Japan och USA.

Fediversum använder en decentraliserad struktur med protokollet ActivityPub som sammanhållande länk. Den mest kända programvaran är Mastodon. Totalt har Fediversum mer än 10 miljoner användare. Över 7 miljoner av dessa använder Mastodon.

EU-finansiering

Många programvarors utveckling är finansierad av EU via NLNet Foundation och dess fonder som NGI Zero Core och NGI Zero Commons.

Några som fått sådan finansiering är X-Wiki, WordPress ActivityPub (ett tillägg till WordPress), Libervia, OpenEngiadina, Pleroma, Pixelfed, Manyfold, PeerTube, Seppo, Spritely, Owncast, Open Hospitality, NodeBB, ActivityPub och Mobilizon.

Vidare så har även Mastodon, Librecast, Lemmy, Kbin, Kazarma, Inventaire, Icosa Gallery, Gotosocial, Gitea, Funkwhale, Forgejo, ForgeFlux, ForgeFed, Flarum, FairSync, Delta Chat/Delta Chat Bots, ArtistHub, Corteza Discovery, Castopod, Bonfire, Bana och ActivityPods mottagit sådant stöd. En del av de programvaror som nämns är ännu under utveckling.

Vilka programvaror som finns för Fediversum kan ni läsa i ett inlägg som jag skrivit på Nyhetskartan.

Men ni kan även titta på sajterna FediDB, Fediverse Observer, The Federation, Fediverse Party, SocialHub, AlternativeTo och NLNet.

 

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!