Bekämpa gängen – reglera bankerna hårdare

Gängkriminella behöver banker och växlingskontor. De behöver någonstans att göra av sina svarta pengar. Framförallt används växlingskontor till detta. Men indirekt även bankerna. Totalt ger olika former av bedrägerier mot enskilda personer cirka 2 miljarder kronor i vinster till de kriminella. Det är ungefär lika mycket som narkotikahandeln. För en del av detta utnyttjas banksystemet.

De små nischbankerna används för att få snabba lån. De används i sin tur för att finansiera olagliga spel och köpa droger. Detta blir till skulder som kan användas av gängen för utpressning mot enskilda personer. Gängen lånar också pengar direkt via ungdomar som agerar bulvaner. Det är pengar som aldrig betalas tillbaks och ungdomarna blir dömda. I fängelse kan de sen skolas in i brottslighet. Om de inte döms används deras deltagande i bedrägeriet för att pressa dem till att delta i våldsbrott.

De kriminella gängen använder sig också av bankernas tjänster för att lura av äldre deras pengar. I det fallet handlar det framförallt om de stora affärsbankerna.

Reglera banksektorn

Det finns en del enkla åtgärder för att minska gängens möjligheter till att få tag på kapital. Växlingskontoren som drivs av oberoende företag kan förbjudas. Bara bankerna ska få driva växlingskontor. Det kommer att minska möjligheterna till penningtvätt genom penningväxling av kontanter. Snabblån kan förbjudas rakt av. Det ska inte vara tillåtet att låna pengar genom en app på telefonen eller på annat sätt via telefonen. Sådana åtgärder minskar möjligheterna att kunna låna pengar utan tillräcklig säkerhet och i brottsligt syfte.

Slutligen bör bankerna blir ansvariga för alla förluster som enskilda personer gör på grund av olika bedrägerier där personers godtrogenhet och ålder utnyttjas så att de kriminella kommer över pengar från deras bankkonton. Bankerna bör bli ersättningsskyldiga i sådana fall. Det skulle snabbt leda till att deras system blev säkrare och bedrägerier svårare att utföra. Det skulle minska de kriminella gängens möjligheter att tjäna pengar.

Genom att reglera bankerna mycket hårdare och strama åt lånemöjligheter kan gängens möjligheter till penningtvätt och bedrägerier minskas.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!