Utländska arbetare utnyttjas i Sverige

Många av de som kommer till Sverige för att arbeta riskerar att fara illa. Inte sällan förekommer väldigt låga löner, för långa arbetsdagar, en farlig arbetsmiljö och dåliga boendeförhållanden. Utländska arbetare utnyttjas helt enkelt.

2023 ökade antalet utstationerade personer (gästarbetare) som jobbar i Sverige med 4 000 personer till över 74 000. En utstationerad arbetstagare är en person som är anställd av ett företag i ett EU-land men som under en begränsad period arbetar i ett annat EU-land. Även medborgare från länder utanför EU kan i vissa fall vara utstationerade till Sverige men de har då enbart rätt att arbeta här så länge som de har ett giltigt tillstånd.

– Polisen gör årligen tillsammans med andra myndigheter tusentals inspektioner på arbetsplatser inom olika branscher. Många gånger upptäckter vi brister i hur reglerna efterlevs. Till exempel personer som inte anmälts som utstationerade, inte har arbetstillstånd eller inte ens har rätt att vistas i landet, säger Helena Lans i ett pressmeddelande. Hon är samordnare för arbetslivskriminalitet på Noa.

En del av de som kommer till Sverige som gästarbetare för att arbeta har lurats hit. Till exempel med löften om bra jobbmöjligheter och att kunna stanna kvar en längre tid. Det är inte heller ovanligt att företaget som anställt dem inte har försäkrat de anställda i hemlandet. Något som blir tydligt vid olycka eller sjukdom. Arbetstagaren tillhör inte heller det svenska sjukförsäkringssystemet.

– I stort sett varje vecka träffar vi på utländska arbetare med usla arbetsvillkor och som jobbar här för väldigt låga löner. I flera fall är det att se som människoexploatering, säger Helena Lans.

Sätten att kringgå regelverket är många

Något som är vanligt förekommande är att en person anställs av ett företag i hemlandet som inte har någon verksamhet där. Ett så kallat brevlådeföretag. Ett annat är att arbetaren har två anställningsavtal. Ett som företaget visar upp för myndigheter som visar på bra lön och villkor. Ett annat som är det som gäller i praktiken, med betydligt sämre villkor.

Av de 74 000 utstationerade kom flest, drygt 32 500 personer, till Sverige förra året för att arbeta inom byggbranschen. Att just byggbranschen är störst är inget konstigt. Den sysselsätter idag cirka 400 000 personer i Sverige och inom EU ungefär 13 miljoner personer.

– Just byggbranschen kan ses som en riskbransch. På ett bygge är det ofta många personer där många jobbar kortare perioder. Det är även ofta flera led av underentreprenörer och det är vanligt att arbetarna är anställda av utländska bemanningsföretag, säger Helena Lans.

EU-kampanj för att öka kunskapen

Många av de som kommer till Sverige för att jobba vet inte om sina rättigheter och skyldigheter.Gästarbetare ska ha samma grundläggande arbetsvillkor och rättigheter som arbetarna i det land där de arbetar.

För att öka kunskapen om vilka villkor som gäller hos utstationerade arbetstagare och hos arbetsgivare i Sverige och i andra EU-länder genomför den europeiska arbetsmyndighet ELA (European Labour Authority) under 2023 och 2024 en kampanj för att öka kunskapen hos utstationerade arbetstagare samt hos företagare inom byggbranschen om utstationerades rättigheter och skyldigheter.

Läs mer:

Ett svar på “Utländska arbetare utnyttjas i Sverige”

Kommentarer är stängda.