Polisen skjuter ihjäl allt fler

Polisen skjuter ihjäl allt fler och allt oftare. Många av skjutningarna verkar helt uppenbart felaktiga och de vittnar ofta om överreaktioner från polisen. Även i andra sammanhang ser vi allt fler överreaktioner och övergrepp från polisen som exempelvis samband med palestinademonstrationerna i Lund och utanför KTH i Stockholm.

Mellan 2004 och 2013 var genomsnittet en ihjälskjuten person per år, nu ligger snittet på 2,5 personer per år. Detta enligt GP som undersökt saken. Det innebär att polisen numera skjuter ihjäl mer än dubbelt så många personer jämfört med föregående tioårsperiod.

Polisen menar att det är gängkriminaliteten som lett till att polisen skjuter ihjäl många fler. Det är dumheter. Ingen av de som skjutits ihjäl av polisen har varit gängkriminella. Istället har det handlat om personer med psykiska sjukdomar och  förståndshandikappade. Polisens förklaring innehåller inte ett uns av sanning utan det är lögn rakt av. Det gäller också polisens förklaring att det handlar om att de skjuter i nödvärn. I de flesta fall jag känner till har det i verkligheten inte handlat om nödvärn utan poliserna har ljugit.

Utbildning

Sanningen är istället att förändrad utbildning av polisen som innebär att enskilda poliser ska förvänta sig att alla de griper är våldsamma och beväpnade terrorister. Vilket de flesta ju inte är. Polisens inställning leder till att de blir våldsammare och fientligare till vanliga människor än vad som är rimligt. Utbildningen är dessutom inte tillräcklig och de flesta poliser saknar därför en ordentlig utbildning i konflikthantering.

Ammunition och unga poliser

En annan bidragande orsak är att polisen sen 2004 använder en ny ammunition, så kallad hålspetsammunition (också kallade dumdumkulor) som splittras vid träff och därför orsakar värre skador. Sådan ammunition får inte användas vid jakt för att skona djuren så det inte ska plågas i onödan. Men polisen får använda dessa kulor.

Dessutom är poliserna i yttre tjänst numera betydligt yngre i snitt än de var tidigare. De är ofta oerfarna och det leder till överreaktioner.

Den nya ammunitionen är tillsammans med den förändrade utbildningen samt allt yngre och oerfarnare poliser orsaken till att polisen skjuter oftare och mer samt att det leder till fler dödade personer.

Läs mer:

2 svar på “Polisen skjuter ihjäl allt fler”

  1. Av någon anledning bär i princip alla landets poliser i yttre tjänst alltid vapen. I många andra länder är detta inte fallet. Ett exempel är Storbritannien där det stora flertalet poliser i yttre tjänst inte bär vapen, de som gör det har specialutbildning.

    Visst kan det finnas situationer där användandet av vapen kan vara nödtvunget men det är knappast rimligt att anförtro ett sådant ansvar till en ung och oerfaren polis. I det ”skarpa läget” råder oftast stress och beslut om att gripa till vapnet eller inte måste tas inom sekunder innebärande att risken för fel beslut är uppenbar.

    I de flesta omedelbara situationer borde andra medel som t.ex. pepparspray eller el-pistol vara tillfyllest. Handlar det om planerade insatser där man vet att det finns en stor risk att föremålet för ingripandet är beväpnad borde det 9 gånger av 10 vara möjligt att få fram specialutbildad personal.

Kommentarer är stängda.