Västervik – viktig handelsstad på 1700-talet

Varvsverksamheten var den helt dominerande dominerande industrin i Västervik från 1560-talet och fram till 1680. Under den tiden byggdes 72 örlogsfartyg och 402 handelsfartyg, av vilka många var bestyckade. Under samma tid byggdes i Kalmar 57 örlogsfartyg och 349 handelsfartyg. Läs mer…

Svensk skog är en mänsklig skapelse – det finns ingen naturlig skog

Maciej Zaremba i DN har för avsikt att skriva en serie om en svensk kulturomvandling. Om vad som händer med den svenska skogen. Hur skogsbolagen avverkar och skapar kalhyggen Det är i och för sig intressant, men han avslöjar samtidigt Läs mer…

1700-talets trävaruexport

Trävaror var på 1700-talet en av Sveriges viktigare exportvaror, dock inte på något sätt så viktigt som det skulle bli på 1800-talet. Exempelvis motsvarade hela den årliga utförslen av trävaror under ett år på 1730-talet vad ett enda sågverk producerade Läs mer…