Wilhelmsen – biltransporter och Burmaaffärer

Wilhelmsen är en av de traditionella norska rederi- och finansfamiljerna. Familjen Olsen är en annan och andra är Bergesen och Höegh. Wilhlemsen hör till dem, som i likhet med Olsen och Höegh, fortfarande har makt och inflytande. Familjen Bergesen återfinns Läs mer…

Burma är en – världens diktaturer är många

Det finns en mängd diktaturer i världen och de stöds av olika länder. Här kommer ett urval och många av dem är från arabvärlden och allierade med USA. Men just nu är Burma i centrum för världens blickar. Och som Läs mer…