Yimby om Mölndalsvägen – hushöjder och täthet

Tredje delen av Yimby Göteborgs yttrande om Mölndalsvägen. Hushöjder och täthet Höga hus föreslås mot E6, men ej mot Mölndalsvägen/Göteborgsvägen. Planen skriver att ”Utefter E6 kan höghus vara ett intressant stadsbyggnadselement samtidigt som ett gott annonsläge erbjuds.” Höga hus ses i planen Läs mer…

Dålig kartläggning av vattenverk

Svenska Dagbladet har undersökt 30 ytvattenverk och funnit att nästan 70% av de undersökta verken saknar parasitprovtagning eller UV-rening. Utifrån detta hävdar man sen att vattenverken i Sverige inte sköter sin rening och att vattnet i Sverige inte är så Läs mer…