Håkan Boströms feghet och kunskapsbrist om snabbtåg

Håkan Boström skriver just nu ledare i Göteborgs-Posten. Han skrev en om järnvägen häromdagen. En kommentar till beskedet om att snabbjärnväg ska bygga och att sträckan Göteborg-Stockholm ska prioriteras vid utbyggnaden. Han menar att snabbtåg inte borde vara en prioriterad satsning. Läs mer…

Privatisering och vinstjakt har skapat sämre säkerhet vid väg- och spårarbete

Det finns ett omfattande regelverk när det gäller arbete på väg och spår, bland annat för att försöka säkra god arbetsmiljö och säkerhet. Nya regler har inneburit större flexibilitet men samtidigt ökad otydlighet vilket försämrat säkerheten. Det är uppenbart att Läs mer…

Ett steg mot tåg som går i tid

Staten ska ha det samlade ansvaret för underhåll av järnvägen. Det är Vänsterpartiet och regeringen överens om. Trafikverket har nu fått i uppdrag att föreslå hur det ska gå till att steg för steg överföra ansvaret för kontroll och underhåll av Läs mer…

Onödiga järnvägar i Norrland – bristfälliga järnvägar i söder

I Norrland byggs det nya järnvägar. Järnvägar som ingen behöver. Det bor egentligen för lite folk däruppe för att nybyggda järnvägar ska vara något samhällsekonomiskt lönsamt (förutom utbyggnader av Malmbanan). Den nybyggda Botniabanan har mycket lite trafik och till råga på Läs mer…

Bra med höghastighetsbanor – men först en fungerande järnväg

Den nuvarande regeringen har nästan totalt förstört det svenska järnvägssystemet genom avregleringar, privatiseringar, styckning, uppdelning, upphandlingar och marknadsutsättning. Järnvägen har till viss del slutat fungera, kontaktledningar, spår, tågmaterial, lok, vagnar och mycket annat går sönder allt oftare. Underhållet är eftersatt, fler och Läs mer…

Är Södra station i Stockholm felbyggd?

Ett tåg spårar ur. Sådant händer ibland. Denna gång är säkerligen bristande underhåll på grund av avreglering och privatisering en del av orsaken. Men även utan sånt så händer det att tåg spårar ur. I morse skedde det alltså på Läs mer…

För att tågen ska rulla i tid och regelbundet krävs monopol

Grundproblemet med den svenska järnvägen är att ingen tar ansvar för nånting. Underhållet är uppdelat på så många olika händer i flera olika led att det i slutändan blir ett mycket bristande underhåll av både banor, kontaktledningar och rullande material. Läs mer…

Tågstopp på grund av dåligt underhåll?

Ett omfattande tågstopp i Skåne drabbade igår tusentals människor och fortsätter drabba folk idag. Orsaken var en nedriven kontaktledning mellan Höör och Hässleholm, närmare bestämt i Örtofta. Att kontaktledningar rivs ner beror i allmänhet på dåligt underhåll, antingen av kontaktledningen Läs mer…

Volvo Aero – nästa Trollhätteföretag som läggs ner?

Volvo Aero har sålts till det brittiska verkstadsföretaget GKN. Det är inte första gången det företaget äger och bedriver verksamheter i Sverige. Tidigare var man ägare till låsföretaget Assa. Moderbolaget i assa hette då GKN-Stenman AB. Största ägare i GKN Läs mer…

Misskötta cykelbanor ger olyckor

Medan antalet skadade i biltrafiken minskar så finns ingen minskning av antalet skadade i cykeltrafiken. En bidragande orsak är att allt fler cyklar, men den viktigaste enskilda orsaken är dåliga cykelbanor och dåligt underhåll på cykelbanorna. Grus som inte sopas Läs mer…

Misslyckad privatisering – järnvägen

Privatiseringen och vinststyrningen på järnvägsområdet har visat sig vara totalt misslyckad. Den har lett till försämrat underhåll, trafikstörningar, förseningar och underkapacitet. När privata bolag med vinstmaximering tar över verksamhet inom järnvägsområdet genom att lägga mycket låga anbud så kan de Läs mer…

Tågstopp – elavbrott – dåligt underhåll?

Inte ett enda tåg kunde gå från eller komma till Göteborgs central under en och en halv timme idag. Orsaken var ett tekniskt fel som slog ut strömförsörjningen till signalsystemen på stationsområdet. Tågen tycks däremot ha haft ström. Rent konkret Läs mer…

Privatisering innebär säkerhetsbrister

Mängder av gånger har vi i media läst rapporter om farliga bussar som stadigt kör i busstrafiken. Orsaken till de farliga bussarna ä bristande underhåll. Det bristande underhållet beror på kombinationen av privatisering, vinstmaximering marknadsstyrning och upphandling. Upphandlingarna är en Läs mer…

Vill vi ha felfria bussar – ta tillbaka privatiseringen

Privatiseringen, upphandlingssystemen och konkurrensutsättningen samverkar på ett för busstrafiken och säkerheten negativt sätt. Genom att lägsta anbud alltid vinner så måste  bussbolagen press kostnaderna. Inom busstrafiken finns det i princip två sätt att göra detta, minska lönekostnaden eller minska underhållskostnaden. Läs mer…

Höga hyror – misskötta fastigheter

Det är så flera av de stora fastighetsbolagen i Göteborg (och säkerligen på andra håll också) tjänar sina pengar. Man höjer hyrorna varje år och man missköter fastigheter, sköter inte det löpande underhållet och så förfaller byggnaderna. I bostadsbristens tidsålder Läs mer…

Miljardnota för järnvägsprivatiseringen

Den ideologiskt drivna privatiseringen av våra järnvägar har tillsammans med vinststyrning inneburit en klar försämring av våra järnvägar. Med bristande underhåll och personalbrist som resultat av vinstjakten har resultatet blivit allt fler inställda tåg, förseningar och haverier. Konkursfärdiga bolag driver Läs mer…