Miljörörelsen är ett problem för miljön och klimatet

Miljörörelsen i Sverige bromsar på många sätt en snabb utveckling mot ett klimatvänligt Sverige. Detta sker på många olika sätt. Ett är att bromsa och förhindra satsningar på järnvägar, elnätet, vindkraft, gruvor med mera. Detta sker bland annat genom att Läs mer…

Godkänn boende i sjöbodar

Sjöbodar behövs inte för det ändamål som de en gång skapades. Att förvara båt- och fiskeutrustning i. Dels finns det väldigt få fiskare och de flesta av dessa har inget sådant behov. På samma sätt som torkställningarna för garn, vadar Läs mer…

Om inskränkningar i äganderätten

I Skåne står en strid om naturvårdsintressen och mineralrättigheter. En strid som också inbegriper äganderätt och miljölagstiftning. Det handlar om att Shell vill prospektera efter naturgas vilket ju kan ifrågasättas utifrån miljö- och klimatargument. Andra intressen vill bryta kaolin (lera Läs mer…