Visst spanar FRA på folket

FRA-chefen Ingvar Åkesson ljuger rakt upp och ner när han hävdar att FRA inte kommer att spana på folket. Yttre hot handlar om terrorism, hot mot svenska företags intressen, hot mot svenskar och en massa andra saker som FRA kan bestämma över lite som de vill. Terrorister kan ju faktiskt vara svenska medborgare eller boende i Sverige. I avtalet med USA som delvis ligger bakom hela FRA-lagen står det så här:

a) the prevention and detection of, response to, and forensics and attribution applied to, terrorist or other homeland security threats and/or indicators;
b) the protection of Critical Infrastructure; and
c) crisis response and consequence management and mitigation for high-consequence events.

Dessutom är det så att FRA bedriver signalspaning åt Säpo, rikskrim och tullen. Vilket faktiskt innebär spaning på folk boende i Sverige och/eller medborgare i Sverige:

Men för FRA har regeringen genom olika styrdokument, exempelvis Regleringsbrevet för 2003 gett FRA ett större verksamhetsfält: FRA ska ”bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.”
Och regeringens instruktion för FRA samma år: …”signalspaningsverksamheten ska bedrivas enligt den inriktning som regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare ger.” (citerat från sou2003:30)
FRA utför enligt avtal signalspaning för säpo med inriktning mot extremism, terrorism, kontraspionage och spridning av massförstörelsevapen. (SOU 2003:30 . s 70) Av 11-septemberutredningen framgår att:
”Den verksamhet som FRA bedriver i förhållande till sistnämnda kategori av uppdragsgivare [säpo, rikskrim, tullen] omfattas, enligt FRA:s uppfattning, inte av regleringen i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet.” (SOU 2003:32 s 130)

Ovanstående stycke kommer från den rapport som journalisten Martin Jönsson skev om FRA och FRA:s verksamhet år 2004. Så när Åkesson påstår att ingen spaning bedrivs mot folket i Sverige (Säpo jobbar på pappret enbart med inhemska hot samt kontraspionage och rikskrim sysslar ju främst med saker inom Sveriges gränser) så ljuger han:

FRA har alltid sysslat med utländska företeelser. Enligt den nya lagen ska FRA fortsätta med det, om än hårdare reglerat. Det här uppfattas nu som ett hot mot svenska folkets privatliv. Det är svårt att få ihop. När blev våra privatliv utländska företeelser?

Rent tekniskt är det inte heller möjligt att skilja på trafik av utländsk härkomst och trafik av svensk härkomst. Därför måste all trafik i kabel och via radio övervakas och sökas igenom efter sökbegrepp. Mycket av den inhemska kommunikationen passerar dessutom också landets gränser.

Sen bekräftar ju Åkesson också att en del av spaningen handlar om spaning mot Ryssland för utländsk uppdragsgivare, även om han inte säger det rent ut:

En stor mängd internationell trafik går genom Sverige. Genom att FRA får spana i den trafik som går i tråd över gränsen kan FRA förse sina uppdragsgivare med information ur den internationella trafiken. Den inhemska trafiken får FRA fortfarande inte spana på.

Reglerna blir verkliga genom den automatiska inhämtning med hjälp av sökbegrepp som lagen föreskriver. Allt detta beskrivs i propositionen (s. 76–77) och i utskottets betänkande. Ändå odlas uppfattningen att FRA skall lyssna på alla svenskars telefonsamtal, läsa deras e-post och sms.

Vad Åkesson sysslar med i sin debattartikel är helt enkelt klassisk desinformation. Han försöker göra sig till bättre vetande genom att utmåla kritiker som amatörer och Fra som de verkligt kunniga och som de verkligt trevliga typerna. Retoriska knep för att trovärdigheten hos sig själv alltså. Sådant är hela debattartikeln full av.

När det gäller samarbetet med USA som stipulerar utbyte av uppgifter, gemensam forskning och utveckling, gemnsam spaning, gemensamma övningar och mycket mer så är också ett liknande avtal på gång mellan EU och USA.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Andreas Sjölander, Claes Krantz, Kulturbloggen, Opassande, Anna Wikström, Peter Hultqvist, Under den svarta natthimlen, Kildén & Åsman,
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN, SDS,
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,

Advertisements

11 Replies to “Visst spanar FRA på folket”

  1. För att förstå att de spanar mot svenskar behöver man väl bara läsa tilläggen om hur material ska förstöras om de visat sig beröra svenska förhållanden?

    Varför skulle man behöva bedyra att man ska förstöra sånt som handlar om svensk kommunikation om man inte ska avlyssna sådan kommunikation?

    Dårskap.

  2. 1) Tack för en grym blogg. Har precis hittat hit. Mer välskrivet med bättre research får man leta efter.

    2) Ja vad skall man säga. Jag tvivlar inte en sekund på att du har rätt. Och det gör mig rädd. Och det gör mig mer rädd att detta ursprungligen är ett förslag från (s). Vem kan man lite på? Aldrig stadsmakten i alla fall.

    ”Bloggarna är de nya tankesmedjorna!”

Kommentarer inaktiverade.