Människohandel – vad är det och hur stoppas den?

Samma dag som regeringen gick ut med en debattartikel i SVD om hur man skulle stoppa den organiserade brottsligheten med förslag som inte egentligen innehöll nånting konkret hade man i DN en annan debattartikel kring samma förslag. Detta debattinlägg handlade om hur man skulle stoppa prostitution. Förutom att man uppenbarligen blandar ihop saker, som LOKE och Alliansfritt Sverige skriver är jag tveksam till att man ska avlyssna för att sätta dit de personer som begår brott (dvs torskarna). Den enda avlyssning som skulle vara effektiv är nämligen att avlyssna personer som inte begår något brott, dvs de prostituerade, och det är som jag ser det inte acceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

I boken som Mattias Andersson skrev om porrbranschen, Porr – en bästsäljande historia, visas på ett tydligt sätt att den inte omsätter så stora pengar som det ofta ges sken av debatten. Detsamma gäller prostitution och människohandel för prostitutionsändamål. Denna är liten, både i absoluta tal och relativa tal. Sålunda försvinner siffrorna för människohandel för sexuella ändamål, sexslaveri, i de massor med pengar som den betydligt mer omfattande människohandeln för andra ändamål omfattar. Utifrån detta perspektiv blir det också tveksamt om ett land som Sverige, där prostitutionen alltid har varit och fortfarande är mindre än i de flesta andra länder, integriteten ska inskränkas för många med målet att sätta dit några få. Det känns inte samhällsekonomiskt vettigt.

Men om inte människohandel för sexslaveri handlar om så mycket pengar, vilken människohandel är det då som omsätter stora pengar och generar stora vinster för de nätverk som kontrollerar denna. Det handlar om fyra strömmar av människor.

Den första strömmen är flyktingar från Latinamerika och Karibien mot USA. En smugglingstrafik med människor som kontrolleras av kriminella nätverk som Mara Salvatrucha och Mara 18. Omfattningen av smuggligen är 100 000-tals människor, för att inte säga miljontals varje år.

Den andra strömmen är flyktingar från Mellanöstern och Afrika till Europa. Det finns åtskilliga tecken som tyder på att även denna håller på att tas över av kriminella nätevrk, som maffian på Sicilien, OG i Sverige och Turkiet, Sacra Corona i Apulien och N’drangheta i Kalabrien för att nämna några av de i Sverige mer kända. Precis om i det amerikanska fallet handlar det om miljontals människor varje år.

Det tredje är exporten av arbetskraft från dels Sydasien och Sydostasien, dels från andra arabiska länder till den arabiska halvön. Majoriteten av befolkningen i de flesta av emiraten vid Persiska Viken utgörs av invandrare från andra länder som fått jobb i Arabemiraten via förmedlingar och kontrakt som ofta för dem till livegna slavar. Naturligtvis saknar de helt demokratiska rättigheter, ja alla former av rättigheter i de olika arabiska emiraten. Denna människohandel berör också miljontals människor varje år och utnyttjas cyniskt av kapitalisterna i arabemiraten och oss västerländska turister som åker dit.

Den fjärde större strömmen av människor är rekryteringen av arbetskraft till de så kallade ekonomiska frizonerna som finns i många fattiga länder i världen. I dessa arbetar man i slavliknande förhållanden utan några som helst fackliga och demokratiska rättigheter. Även i detta fall handlar det om miljontals människor världen runt. En liten del av denna trafik handlar om baran som används som arbetare i olika fabriker.

Av dessa fyra stora strömmar av människohandel är de två sistnämnda lagliga (förutom handle med barnen då) och västvärlden regeringar verkar inte ha några som helst planer på att ingripa mot detta.

De två förstnämnda strömmarna är olagliga, men regeringens föslag kommer inte att ha någon nämnvärd effekt på trafiken. Inte heller de allt hårdare europeiska invandringslagarna kommer att påverka det hela mer än marginellt. Effekterna av allt hårdare lagstiftning kommer istället att innebär att de mer mer proffessionella gangstergängen kommer att ta över kontrollen av trafiken, så som hänt i Amerika. De som vill komma till Europa blir tvungna att betala mer, riskerna blir större och fler kommer att dö på vägen samtidigt som profiterna för de kriminella nätverken ökar. Faktum är att det bara finns en enda effektiv åtgärd mot denna människosmuggling. Att göra det lättare att legalt komma till Europa och USA.

För att komma åt människohandeln med arbetskraft krävs ännu radikalare åtgärder. Faktiskt inget mindre än ett annat samhälle. För så länge kapitalismen existerar, kommer den typen av människohandel att finnas kvar.

Sexslaveri är för jävligt, men ett mindre problem, både i förhållande till människohandeln i stort och prostitution i stort. Även den kommer dock förmodligen att bli mindre om det blir lättare att legalt ta sig in i Europa.

Intressant?
Bloggat: Isabella Lund, Blogge, projo, Peter Karlberg, Fajaf, Queen of Light,
Borgarmedia: AB, SDS, Dagen, SVD
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  1. Ett steg för att komma till rätta med den andra strömmen är regeringens förslag att tillåta arbetskraftsinvandring.

  2. Hmm, nu tycker jag nog du har fel. Det är inte den ENDA vägen att underlätta invandring. Anledningen till att folk är beredda att sätta liv och lem på spel är för att få en bättre framtid för sig själv men framförallt för sina barn. För att stoppa de ”ekonomiska” strömmarna av människor så måste ju deras levnadsstandard upp till våran nivå (och/eller våran ner) så att klyftorna minskar. Som det är nu kan ju en enda familjemedlem som lyckas ta sig in i Europa eller USA försörja hela familjen hemmavid. Det är ju värt mycket stora risker. Så frågan måste ju vara (som det alltid har varit) hur skall levnadsvillkoren för dessa människor förbättras ? Hur kan den rika världen stödja en sådna utveckling utan allmosor i form av bistånd ?

  3. Pingback: Bloggosfärens reaktioner på regeringens handlingsplan mot prostitution » Isabella Lund

  4. Pingback: Gatuprostitutionens återkomst | Svensson