Polisutredning istället för JK – FRA:s bristande kompetens

Justitiekanslern tänker tydligen skicka anmälan av HAX och publiceringen av ett ”hemligt” dokument vidare till polisen. Detta för att det inte rör sig om ett ärende som JK kan utreda. FRA har alltså anmält till fel instans. Det säger en del om den bristande kompetensen hos den organisation som av riksdagens majoritet fått förtroende att avlyssna all trafik i det svenska kabelnätet som passerar Sveriges gräns.

Det hela är oroväckande och understryker det sen länge kända faktum att svensk säkerhetstjänst skiter i lagar och förordningar och övervakar vem de vill så länge det rör sig om någon med konstiga åsikter (i Säpos, FRA:s och MUST:s värld har detta i stort sett alltid betytt vänstermänniskor). Under minsta 30 år övervakades flera hundratusen svenska vänsteraktivister olagligt och både IB (numera KSI inom MUST) och Säpo hade olagliga åsiktsregister med regeringens godkännande och med i alla fall två partiers aktiva medverkan, socialdemokratena och moderaterna (tyvärr är det inte många man kan lita på i dessa sammanhang). Det mesta om detta finns att läsa i den statliga säkerhetstjänstkommissionens utredning om övervakningen. Några av rapporterna är IB del 1, IB del 2, IB del 3 och om övervakningen av Palestinarörelsen inklusive det amerikanska spåret samt den s.k. sjukhusaffären.

Också i nutid verkar det som om de olika underättelsetjänsterna i Sverige spanar olagligt (fast det mesta av de olagliga de gjort genom tiderna har numera legaliserats) och övervakar folk av de mest bisarra anledningar. Exempelvis de 103 på den lista som publicerats på Internet för att de haft kontakter med ryssar eller Ryssland. I de flesta fall av skäl som inte borde få en sund underrättelstjänst att agera. Fast, det förstås, karaktären på underrättelsetjänsters arbeta innebär att de knappast har en sund inställning till omvärlden och människor. De lär sig vara misstänksamma mot alla, framförallt mot vänsterfolk som det verkar. Övervakningen av vänsterna är nämligen omfattande även idag. Men numera har tillkommit en annan grupp människor som övervakas lite extra. Människor från Mellanöstern.

För att sammanfatta, vi har fler olika underättelsetjänster i landet. Alla har de gjort sig kända för at bryta mot lagen och därför har diverse regeringar under senare år åtgärdat detta genom att legalisera det som de olika organsiationerna Säpo, MUST, FRA med flera redan ändå gjorde. Istället för att skydda medborgarnas integritet har regeringarna gjort det som var olagligt lagligt och sen vill man från att vi ska lita på dessa organisationer. Till råga på allt så har FRA inte ens kompetensen att på ett korrekt sätt anmäla det som de anser vara ett brott. En sån organisation vill regeringen ska ha hand om övervakning och säkerhet i vårt land. En organisation som uppenbarligen saknar tillräcklig kompetens och som diskvalificerat sig (tillsammans med MUST och Säpo) genom decennier av olagligheter.

Alla länkar till säkerhetstjänstkommissionens utredning och vidhängande rapporter:

Rikets säkerhet och den personliga integriteten
Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet sedan år 1945.
Utöver betänkandet ovan har kommissionen lämnat åtta rapporter:
SOU 2002:88, Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969. Säkerhetstjänstpolisens medverkan i den politiska personalkontrollen
SOU 2002:89, Politisk övervakning och personalkontroll 1969-2002. Förutsättningarna för säkerhetspolisens politiska registreringar
SOU 2002:90, Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990.
SOU 2002:91, Hotet från vänster. Säkerhetstjänsternas övervakning av kommunister, anarkister m.m. 1965-2002.
SOU 2002:92, Det grå brödraskapet. En berättelse om IB
SOU 2002:93, Övervakningen av ”SKP-komplexet”
SOU 2002:94, Övervakningen av nazister och högerextremister. Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism 1946-1980. SÄPO:s övervakning av svensk högerextremism
SOU 2002:95, Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen

Intressant?
Bloggat: Trotten, BiologyandPolitics, Badlands, Oscar Swartz,
Borgarmedia: DN, SVD1, SVD2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements