Spekulanterna kräver handling

De som som orskata krisen, genom att spekulera i aktier, derivat, lån, obligationer och annat, träffades igår på ett arrangemang av Veckans Affärer som kallas för stora börsdagen. Där fanns utförsäljningsminiser Mats Odell (samma efternamn som mannen som just nu slaktar Volvo Personvagnar, ett omen kanske? 😉 ), som möjliggjort spekulation i egendom och företag som tidigare var gemensamt ägt och undantaget från spekulationskaruseller.

Där fanns Börje Ekholm, familjen Wallenbergs handplockade VD i maktbolaget Investor. Han har inflytande också i EQT, Sveriges största riskkapitalbolag som Investor kontrollerar. Det är ett så kallat Private Equity-företag. Enligt Veckans Affärer en bolagstyp med skattesmiteri som affärsidé. Det är ofta dessa företag som spekulerar i de företag som Odell säljer ut och i andra privatiseringar av offentlig egendom, som privat vård, privata skolor, privat järnvägsverksamhet osv.

Där fanns fastighetspekulanter, vidare såna som Christer Gardell från Cevian, som bara vill ha så hög utdelning på så kort sikt som möjligt. Harald Mix från Private Equity-bolaget Altor, folk från spekulationsbolaget East Capital som satsat på länderna i det forna Sovjet och från Investors eget spekulationsdotterbolag Investor Growth Capital med många investeringar i Kina. Kort sagt, där fanns representanter från de flesta typer institutioner, bolagstyper, finansgrupper och företag som ligger bakom spekulationskarusellerna som orsakat finanskrisen. Ja, jag vet att den startade i USA, men de svenska kapitalisterna och spekulanterna är en del av den nyliberala ekonomiska våg som sköljt över världen. De är inte oskyldiga till det som hänt.

Mats Odell uttrycker tydligt att han inte tycker det är fel med spekulation, däremot med ryktesspridning. Han vill alltså åtgärda och lagstifta mot ett symptom. Inte mot själva sjukan. Det säger en del om regeringens inställning till kapitalisternas spekulation som de fattiga kommer att få betala:

– Kom ihåg att vi har en tydlig lagstiftning som förbjuder all grundlös ryktesspridning, även om den inte är för vinnings skull. Vi måste återupprätta förtroendet mellan aktörerna på finansmarknaden. Att ingripa mot ryktesspridare är en av de viktigaste uppgifterna för myndigheterna i det här läget, säger Mats Odell.

Folk får gärna spekulera och fiffla, bara de håller käften alltså. Det är Mats Odells budskap. Bolagsgubbarna å sin sida kräver att staten ska gå in och rätta till den skit som de ställt till med:

Men både Börje Ekholm och Christer Gardell hävdade att det krävs någon form av statliga garantier för att förtroendet inom banksystemet ska återupprättas.

– Det behövs väldigt kraftfulla åtgärder och de måste komma redan nästa vecka, säger Christer Gardell som också hade några tröstens ord för alla som tycker att det känns extra tungt just nu.

De pratar gärna om personligt ansvar, individualitet osv i andra sammanhang och när det går bra. Att de som har pengar ska tjäna på detta utan att betala skatt osv. Men när de börjar förlora pengar då vill de att det allmänna ska gå in och hjälpa dem. Såna hycklare. Det är kapitalismen i sin prydno. Förluster till de fattiga, förtjänster till de rika. Spekulanterna kräver handling så de slipper förlora pengar. Vi andra ska betala för deras spekulation, det är vad kapitalisterna och deras företrädare tycker. Medan de tycker att de ska fortsätta spekulera.

Intressant?
Bloggat: Ekonomikommentarer, Annarkia, Jinge,

Borgarmedia: SVD1, SVD2, SVD3, SVD4, SVD5, SVD6, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements