Volvofacket i Göteborg vill förlita sig på EU

Medan facket på Volvo Lastvagnar i Umeå lägger fram ett offensivt försvar gentemot nedskärningarna i företaget så är facket vid Volvo Personvagnar i Göteborg desto passivare. Istället för att försöka uppmuntra till kamp, offensiva förslag och framtidstro väljer man att sätta sin tillit till den Europeiska Unionen och en fond som de svenska socialdemokraterna var mot. Nu är det annat ljud i skällan, socialdemokraternas starke man i Göteborg, Göran Johansson, vill också ha EU-pengar för att lösa problemen som varslen vid Volvo PV skapar.

Det finns dock andra fackliga företrädare även i Göteborg, med en annan inställning än den som visas av de officiell företrädarna för Metallklubben vid de två Volvoföretagen i Göteborg. Tomas Johansson som arbetar på Volvo Lastvagnar i Göteborg och sitter i en facklig gruppstyrelse säger så här:

– I Göteborg är det Volvo verkstadsklubb som förhandlar, säger Tomas Johansson.
– Deras reaktioner tyder inte på någon större kampvilja, det låter snarast som om de har förståelse för företaget. Vi har fått veta att det här ”inte är lika allvarligt som på Volvo Personvagnar”.
Volvo Personvagnar är uppköpt av Ford och har under året drabbats av flera stora varsel.
– Men våra lokala gruppstyrelser tycker att varslet är onödigt. Det är förstås inte de som förhandlar.
– Vi har ett flextidsavtal som vi bör använda nu. Vi ska undvika övertid så långt det går. Vårt lokala avtal säger att om mer än hundra varslas ska femtio personer sitta på utbildning i ett år. Vi säger: fördubbla den siffran och satsa på utbildning. Alla över sextio som vill gå i avtalspension bör få göra det. Folk bör få bra avgångsvederlag om det blir fråga om avsked.
– Numera är det vanligt att man förhandlar bort turordningsreglerna, det som kan sammanfattas ”sist in, först ut”. Det drabbar unga nyanställda hårt, men man bör hålla på dem för alternativet är att arbetsgivaren bestämmer fritt.

Metallklubbens vice ordförande vid Volvo Umeverken, Jan-Olov Carlsson, säger så här om deras inställning till varslen:

– Vi har varit väldigt tydliga. Två timmar efter varslet hade vi en åtgärdsplan klar. Efter en timma var samtliga förtroendevalda samlade, en timma senare låg planen klar, och klockan två, tre timmar efter varslet, hade folk fackets plan i sin hand.
– Vi anser att inga uppsägningar är nödvändiga, företaget kan omstrukturera och dela på jobben. Det här varslet innebär att monteringen går ned 25 procent, vilket skulle motsvara sextimmarsdag.

Och visst finns det pengar, säger Jan-Olov Carlsson. Volvo är fortfarande ett solitt företag. Förra året låg vinsten på 22 miljarder kronor.
– Nu behöver vi några hundra miljoner för omstruktureringen. Det finns faktiskt förståelse för kraven inom företaget – inte hos högsta Volvoledningen förstås.
– Vår motpart är den lokala företagsledningen, och nu tas kontakter och läggs krav på olika nivåer. Vi kan ha förståelse för att något måste göras i denna situation, men frågan är främst hur man hanterar detta på ett bra sätt.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements