Broströms – sinnebilden för redarsocieteten

Den 5 mars i år hade Göteborgs-Posten en artikel med rubriken ”Redarsocietetens siste har gått bort”. Artikeln handlar om Kristian von Sydow, den siste ur släkten Broström (han var gift med Marie-Christine Broström, dotter till Tor Erland J:son Broström, kusin med Dan-Axel Broström) som var chef för familjens rederi- och varvskoncern. En av de förfäder (farfar) som Veckorevyns chefredaktör Ebba von Sydow kallat arbetare. Han var naturligvis allt annat än arbetare. Chef för ett av Sverige största företag och huvudman, under en tid, i en av de 5 familjer som av CH Hermansson på 1960-talet, i boken om de 15 familjerna, såg som de mäktigaste i de svenska näringslivet.

Broströms framväxt till en av de mäktigaste finansfamiljer startade redan 1865 då Axel Broström köpte sitt första fartyg. 1882 bildar Axel Broström, Ångbåts AB Ferm och några år senare, 1890, det som skulle bli koncernens moderbolag, Ångfartygs AB Tirfing. När Axel Broström dör 1905 har bolaget utvecklats till Sveriges största rederiföretag. Sonen Dan Broström tog över chefskapet i företaget och under hans tid startades en mängd olika dotterbolag med linjer över hela jordklotet, som exempelvis Svenska Ostasiatiska Kompaniet, Svenska Orient Linjen (SOL) och Svenska Amerika Linjen (SAL). Initiativet till SAL togs dock av Broströms konkurrent Transatlantic och dess initiativtagare Wilhelm R Lundgren. Företaget bedrev lasttrafik och passagerartrafik på Nordamerika. Det senare med bl.a. de välkända fartygen Kungsholm och Gripsholm i olika upplagor.

Vid Dan Broströms död 1925 kontrollerade Broströmskoncernen två varv, Götaverken och Eriksberg och var ett av Sveriges största företag. Hans änka, född Ann-Ida Mark, från en annan försvunnen göteborgsk finansfamilj, överlevde honom med 40 år och dominerade på många sätt den Broströmska släkten under sin levnad. Vid Dan Broströms död blev svågern J. Albert Janson, farfar till Kristian von Sydows fru, chef för familjeföretaget. Först 1949 tog Dan-Axel Broström, son till Dan, över ledningen.

Under 1950-talet skaffade sig Broströms intressen i svetsföretaget ESAB (vars grundare kom från den stadsdel där jag numera bor, huset där han växte upp är två kvarter bort) och 1965 i företaget Gunnebo Bruk. INtressena i Götaverken avvecklades under 1950-talet och 1963 övertog man 50% av aktierna i Uddevallavarvet (staten ägde den andra hälften). 1965 köptes också företaget Aug. Leffler & Son. Enligt den statliga koncentrationsutredningen hade familjen Broströms hel- och delkontrollerade företag ungefär 17 000 anställda år 1963.

Dan-Axel Broström levde delvis ett utsvävande playboyliv och var mycket omskriven i den göteborgska pressen. Det var också allmänt känt att han hade alkoholproblem och han avsattes som chef för familjeföretaget 1969 då Kristian von Sydow trädde in i hans ställe. Under 1970-talet hamnade koncernen i kris, precis som alla andra rederi- och varvsföretag. Varvet övertogs av staten utan att Broströms fick nån ersättning, 1976 döptes Tirfing om till Broströms Rederi AB och 1984 såldes hela linjenätet till Transatlantic. Resterna av bolaget köptes av ASEA år 1988 och 1992 såldes det till Shipinvest. Därefter kom ett nytt bolag i denna koncern att få namnet Broströms och det företaget har i dagarna köpts upp av Maersk.

1975 hade Kristian von Sydow efterträtts av Ingemar Blennow som VD i koncernen. Denne kvarstod till 1979. Enligt Industriverkets undersökning från 1978 hade företag som familjen Broström kontrollerade helt eller delvis endast 3 700 anställda år 1977 och familjens tid inom den svenska storfinansen var slut några år senare när det mesta av verksamheten såldes.

Jag har redan nämnt att familjen Mark och Broström var nära släkt. En annan familj som Broströms är släkt med är familjen Wijk, ytterligare en gammal finansfamilj från Göteborg. Kristian von Sydow var gift med Mary Wijk och Dan-Axel Broströms syster, Kerstin Broström var gift med Erik Wijk, under många år chef för Svenska Amerika Linjen. Erik Wijk är farfar till den vänsterradikale författaren med samma namn.

Förutom ovan nämnda Ebba von Sydow och Erik Wijk som ju finns i det offentliga Sverige, hittar man en del ättlingar till Broströms inom näringslivet. Jacob Broström, son till Dan-Axel arbetar bland annat i bolaget Business Region Göteborg AB, driver bolaget J.A.F. Broström & Partners AB och sitter i styrelsen för British-Swedish Chamber of Commerce tillsammans med bland annat Björn Savén i IK Investment och en del andra näringslivshöjdare. Flera hittar man annars i styrelsen för Herbert och Karin Jacobssons stiftelse, förutom Jacob Broström också Michael Moseby och Oscar von Sydow (far till Ebba von Sydow). Men som storfinansfamilj är familjen Broström död.

Läs också:

Läs mer: Sjöfartsmuseet, Populär Historia, GP, Ekonomisk Historia, Rötter, SSRS1, SSRS2, Vårt Göteborg, HD, GT, DN, AB, SVD, DM, Realtid, Resume, EX, GT, AB, LOKE, Ordfront,

Källor (förutom redan nämnda och länkade):
Algot Mattsson, Huset Broström, 1980
Algot Mattsson, En dynastis uppgång och fall, 1984

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , ,
Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by ScribeFire.

Advertisements
 1. Pingback: Mark och Carlander - textilindustri och SKF | Svensson

 2. Pingback: Göteborg som på Dan-Axels tid | Svensson

 3. Pingback: Varvskrisen på 1970-talet - bra agerande av staten | Svensson

 4. Pingback: Volvo - länge ett direktörsstyrt företag | Svensson

 5. Pingback: Familjen Leffler - gammal göteborgssocietet | Svensson

 6. Pingback: Göteborgskapitalet | Svensson

 7. Pingback: Wijk - började bl.a. med piratverksamhet | Svensson

 8. Pingback: Kjellberg - sill, tran och trävaror | Svensson

 9. Pingback: Keiller - Götaverken | Svensson

 10. Pingback: I-landsproblem | Svensson

 11. Pingback: Västsvenska finansfamiljer | Svensson

 12. Pingback: Överklassvilla i Lorensbergs villastad ockuperad | Svensson

 13. Pingback: Olsen - rederi och offshore | Svensson

 14. Pingback: Dynastier - familjen Malmros | Svensson

 15. Fråga : Hade Ana-ida Broström en syster som gifte sig
  med en Norsk Redare och bosatte sig i Norge

 16. Lars K: Det tror jag inte. Men hennes kusin Knut J:son Mark var gift med en norsk kvinna, Ingeborg Monrad-Aas. Anna-Ida var född Mark. Och en dotter till Ann-Ida, Britta Broström var i sitt andra gifte gift med Kåre By och i sitt tredje med Robert Jensen. I alla fall den förstnämnde lär ju vara norrman.

 17. Pingback: Bankväsendet - Skandinaviska Kredit (Skandinaviska Banken) | Svensson

 18. Pingback: SILA - en gång den privata ägaren i SAS | Svensson

 19. Pingback: Møllers (Ugglas) makt - Mærsk | Svensson

 20. Pingback: Göteborg och makten | Svensson

 21. Pingback: Familjen Kleberg - Wallenius Lines | Svensson

 22. Pingback: Världens största biltransportfartyg i Göteborg | Svensson

 23. Pingback: Investment AB Skansen Lejonet - utvecklingsbolag i Göteborg | Svensson

 24. Pingback: Wallenbergs makt - familjen | Svensson

 25. Pingback: Mannheimer - Skandinaviska Kredit | Svensson

 26. Pingback: Rösträtten i Sverige och arbetarkampen - valet 1911 och borgfreden 1914 | Svensson

 27. Pingback: Investment AB Asken - från textilindustri till finanskrasch | Svensson

 28. Pingback: Överklasskolan hotas av stängning | Svensson

 29. Pingback: Broströms flyttar till Köpenhamn | Svensson

 30. Pingback: Lyckans väg är inte Göteborgs dyraste adress | Svensson

 31. Pingback: Svensson Redarfamiljen Olssons makt – företagen | Svensson

 32. Pingback: Sveriges 15 familjer då och idag - Affärsvärlden fabulerar | Svensson

 33. Pingback: Sveriges köpta och korrupta politiker | Svensson

 34. Pingback: Amerikalinjens Kungsholm tillbaks till Göteborg? | Svensson

 35. Pingback: Olsson - nutidens redarfamilj | Det gamla Göteborg