Kapitalismens konsekvenser

Kapitalismens kris och dess konsekvenser blir allt tydligare på olika håll i världen. allt fler människor sjunker ner i extrem fattigdom, allt fler människor blir arbetslösa och levnadsvillkoren för vanligt folk försämras runt hela jordklotet, i USA, i Europa, i Kina, i Afrika, i Indien, i Latinamerika.

Kapitalismen visar återigen, som så många gånger förr, att den inte kan garantera ett liv som är okej för alla människor. En av dess ständigt återkommande kriser är återigen på väg att kasta mänskligheten in i allvarliga problem. Låt oss bara hoppas att det inte går lika långt som det gjorde med 1930-talets kris. Men läget är allvarligt:

• Rena tvärstoppet har på många håll drabbat exporten, som nu har rasat med ungefär en fjärdedel i stora exportländer som Tyskland, Kina, Japan och Sydkorea. I januari spådde Internationella valutafonden, IMF,z att hela världshandeln krymper med närmare 3 procent i år, men nu uppges IMF räkna med att handelns fall blir minst 5 procent.

• Två av efterkrigstidens stora exportunder – Japan och Sydkorea – har tappat så mycket export att de börjat få underskott i sin utrikeshandel. Än värre har exportkollapsen drabbat Taiwan.

• Industriproduktionen har fallit med omkring en fjärdedel i länder som Sverige, Spanien och Sydkorea, och ännu mer i Taiwan, Japan och Singapore. I USA, Frankrike, Storbritannien och många andra länder är minskningen 10-15 procent.

• I Tyskland föll industriproduktionen med nästan 20 procent i januari, samtidigt som orderingången var nästan 40 procent lägre än ett år tidigare.

• Bilproduktionen i Europa kommer förmodligen att minska med en fjärdedel i år, enligt det europeiska bilindustriförbundets ordförande, Renaultchefen Carlos Ghosn.

• En fjärdedel är också den minskning som under januari och februari drabbade det nyss så enorma inflödet av utländska direktinvesteringar i Kina. Liknande fall väntas drabba en rad utvecklingsländer.

• Antalet arbetslösa i världen kan växa med mellan 30 och drygt 50 miljoner 2009, enligt FN-organet ILO. Enligt samma källa kan antalet ”arbetande fattiga” (de som tjänar högst 2 dollar om dagen) i år växa till 1,4 miljarder eller nästan hälften av all världens lönearbetare.

• Över 50 miljoner människor är på väg att sjunka ned under fattigdomsgränsen 2 dollar per dag, enligt Världsbanken. Sju års framsteg i kampen mot världsfattigdomen håller delvis på att gå förlorade, samtidigt som barnadödligheten riskerar att öka igen, varnar banken.

• De enorma krispaketen och de sjunkande skatteintäkterna håller på att driva upp en rad staters budgetunderskott till extrema höjder. Prognoserna pekar på underskott på över 10 procent av BNP i USA och Storbritannien i år, och närmare 5 procent i Euroland.

• Förlusterna av kapitaltillgångar (aktier, obligationer, fastigheter, m m) kan globalt sett överstiga 50 000 miljarder dollar, enligt en analys gjord åt Asiatiska utvecklingsbanken (ADB). Summan är nästan lika stor som det kända värdet av världens produktion av varor och tjänster under ett år (BNP), men jämförelsen haltar eftersom kapitalförlusterna bara delvis är realiserade.”

Det hela ser ut som den absolut värsta kris som drabbat världen sen 1930-talet och i motsats till den gången finns det inga delar av världen som inte drabbas. Globaliseringen har lett till att precis hela världen är en del av kapitalismens värld.

Och konsekvenserna kan bli allvarliga, hårdare förtryck, totalitära lösningar, krig osv:

”Tre EU-regeringar har redan fallit (Island, Belgien och Lettland), och fler kan sitta löst, inte minst i östra Europa. Auktoritära regimer kan komma att ta till hårdare metoder för att hindra socialt missnöje att övergå i politiska omvälvningar. Protester har redan rapporterats från exempelvis Frankrike, Grekland, Irland, Lettland, Litauen och Bulgarien – och Kina. Missnöjet kan växa när land efter land i östra Europa behöver stöd från IMF eller andra utländska långivare. Samtidigt ökar fattigdomen i utvecklingsländerna.

Därtill väntas en våg av ökad protektionism och skepsis mot globaliseringen – även om det ännu är en öppen fråga hur stark den reaktionen blir. Financial Times-skribenten Martin Wolf framhöll häromveckan att globaliseringen inte är garanterad ett evigt liv – en tidigare epok av globalisering tog slut när första världskriget bröt ut 1914.”

Läs mer i SVD:

Intressant?
Borgarmedia: DN1, 2, VA, AV,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
 • Charlie

  Hmm.. du kanske skulle kolla dina fakta lite.

  ”Tre EU-regeringar har redan fallit (Island, Belgien och Lettland)..”

  Sant att tva (2) lander ar EU lander men ett ar det inte, du far ta och prova leta lite fakta.
  Det ar dessutom nastan lite lustigt hur det kommer sig att du missat varldens tredje storsta ekonomi som inte har en kapitalisk ekonomi, Kina lider annu mer an nagot annat land.

 • Anders_S

  Charlie: Du kanske skulle lära dig att läsa. Det är ett citat från SVD. Också markerat som ett citat (blockquote) i mitt inlägg. SÅ du kan kritisera rätt instans.

  Och Kina har en kapitalistisk ekonomi. Precis som SVD skriver.

 • Strutsman

  Anders_S:
  Du har helt rätt i att ekonomin i år backar med några procent. Men den fria marknadsekonomin har ju gett kraftiga förbättringar i många år i följd. Den här krisen backar bara bandet med kanske ett år, vilket absolut inte är något misslyckande. En miljard kineser har genom reformeringen av landets ekonomi fått ett bättre liv, liksom massor av människor även i andra delar av världen sedan världskommunismens sammanbrott. Totalt sett har vi nyss sett den kraftigaste välståndsökningen i jordens historia, och det är tack vare den globala marknadsekonomin.

  Att arbetslösheten stiger och aktiemarknaden sjunker är helt naturligt. I länder med sociala skyddsnät är det inte heller någon total katastrof för individerna, även om jag skulle föredra att man släppte arbetsmarknaden fri och lät lönerna anpassa sig snarare än antalet anställda.

  Och det stora krispaketen runt om på jorden är ju snarare en yttring för socialism än kapitalism. Den fria marknaden skulle aldrig frivilligt ge hundratals miljarder till oansvariga banker. Inte jag i alla fall, och inte tror jag att genomsnittsmedborgaren skulle bara så mycket dummare än jag.

 • Instämmer med Strutsman. Själv ser jag på detta som ett bevis på hur makalöst självkorrigerande det kapitalistiska systemet är; vi har hamnat här på grund av girighet och kortsiktighet hos människor, vilket orsakat en obalans i systemet. Liknande saker har hänt förr och livet gick vidare då också, även om omställningen blir obekväm för en del. Men det handlar inte om en tillbakarullning av vårt samhälle till stenåldern, som vissa tycks vilja få det till.

  På en punkt håller jag dock fullständigt med Anders_S:

  ”Kapitalismen visar återigen, som så många gånger förr, att den inte kan garantera ett liv som är okej för alla människor.”

  Detta stämmer, men det är heller inte systemets uppgift. Working as intended således. Det kapitalistiska systemets uppgift är att ge alla människor en plattform att bygga sina liv på. Utfallet på individnivå svarar varje enskild människa för, anser jag. Och i det fall det skiter sig fullständigt har vi, som sagt, mycket generösa sociala skyddsnät.

  Jag vill också vända mig mot onödigt dramatiska formuleringar:

  ”En av dess ständigt återkommande kriser är återigen på väg att kasta mänskligheten in i allvarliga problem.”

  Puh-leeze. ”Mänskligheten” genomgår inte någon kris över huvud taget. Vore det inte för mediehysterin skulle de flesta inte märka någon skillnad alls. Vissa specifika grupper och områden har drabbats särskilt hårt, men det stora flertalet lever precis lika gott som för några år sedan, om inte bättre.

 • Pingback: Högerkonspiration » Blog Archive » För lite politik…()

 • Anders_S

  Wilhelm. Det är klart att kapitalismen fungerar som den ska. Det är själva problemet. Och ja, kapitalismen har en stark förmåga att lösa sina gena kriser. men på sätt som jag inte vill. Två gånger har dessa kriser lösts med hjälp av förödande krig.

 • Anders_S: I en fungerande global marknadsekonomi minskar sannolikheten för krig eftersom länder blir beroende av varandra. Egenintresset kopplas till att ha en god relation med andra länder eftersom man vill kunna bedriva handel med dem. Därför tror åtminstone jag att vi får mindre krig på det sättet. Sen håller du säkert med mig om att risken för att just den här krisen leder till världskrig inte är så stor.

  Man kan förstås invända att om hela världen var förenad i kamratlig socialism så skulle vi inte heller kriga med varandra, och det är säkert sant. Men från dagens verklighet till en sådan socialistisk utopi är det låååångt, och vi har uppenbarligen olika åsikter om huruvida det ens är rätt väg att gå.

 • Jag håller med Svensson, men ser inget livskraftigt politiskt alternativ.

 • Anders_S

  Peter: Det är väl lite av dilemmat här faktiskt. Vi inom vänstern har idag kanske inga utopier som kan upplevas som livskraftiga. Då måste vi försöka skapa sådaana. Man måste så att säga skapa hopp.

 • Pingback: Kasinokapitalismens krasch « Ett hjärta RÖTT()

 • Wilhelm Svenselius skriver:
  vi har hamnat här på grund av girighet och kortsiktighet hos människor, vilket orsakat en obalans i systemet. Liknande saker har hänt förr och livet gick vidare då också, även om omställningen blir obekväm för en del. Men det handlar inte om en tillbakarullning av vårt samhälle till stenåldern, som vissa tycks vilja få det till.

  Man ska vara bra ung och bra indoktrinerad för att säga det här. Det är inte ”människorna” som varit kortsiktiga. Det är en ekonomiska eliten som varit det och dessutom lurat resten av mänskligheten. Dessutom kommer tillbakarullningen att bli mycket större än de flesta inser, i synnerhet som alliansen rivit ner stora delar av trygghetsförsäkringarna.

  Det var samma sak vid 90-talskrisen. Jag minns en Mona Sahlin som lovade att hon envist skulle upprepa frasen om att ”vi hade levt över våra tillgångar”. Det var inte alls ”vi” som hade gjort det. Det var ett antal storspekulanter som hade gjort det, genom att de lånat en massa pengar utomlands och köpt upp halva Europas fastighetsbestånd (nåja) för pengarna. När kraschen kom och fastighetsvärdena rasade, kunde de inte betala.

  Vanligt folk hade inte slösat eller levt märkbart över sina tillgångar däremot. Men vad 17 som än händer är det vanligt folk som får skulden och sedan får betala dyrt och inte sällan med totalhavererade liv, för sådant de inte har den minsta skuld till.

 • Pingback: Den ena pensionsskandalen efter den andra ... | Arvidfalk.se()

 • Krisen bör utnyttjas till att organisera vänstern och mobilisera krafterna för en radikalt progressiv politik. Om det inte görs nu missar man en ypperlig chans.

 • Om det nu är kapitalismen som styr och ställer i världen, varför i all världen skulle den skapa problem åt sig själv? GM borde isåfall bli större och större, inte stå på randen till konkurs.
  /*off topic, bortaget*/ #AS

 • Vlad-Drakul

  ör första gången sedan 1930 talet står USA till vänster av hela europa. Tack vare den slut på ras politiken där har amerikanerna vaknat till och äntligen borjade agera som ett land medan vänster hålla på att dör genom den splittring i arbetarklassen mellan gamla socialisterna /Vänster och gammalt sosserna) och den nya (‘Nye gamla’) ras medvetna höger populisterna som funker som Sverige democraterna och Nya nazisterna.
  Det var på grund av Palme’s konsekvent politik att han assassinerades. Komma håg det var dagen innan han skulle flyga till Ryssland och träffer Gorbachov i en tid då han sågs fortförande som ett gammal dags kommunist av Reagan and Thatcher och Bilds moderaterna som anklagade honom för lands förräderi trots att de vista att U båterna var USA’s och väst tysklands inte ryssarnas.
  Hela Europa (EU) är ett ekonomisk elite’s oligarchy, odemokratiskt och med ett totalitär police stat synpunkt (FRA, overvakning (trygghet) och terror krig och rädsla för Muslimerna. Vakna till Sverige och ut på gaten. LO och alla som säger sig står för folket bara ljuger. Tänk hur eliternas favorit project kön kampen tåg över från den socialistic synen, tänk ‘alla män är talibanen’ Gudrun och Görans herrgård och Nya moderaterna.
  Det är storre en just socialism det är demokrati som hålla på att dör. Europear anses oduglig nog för att rösta om sin egna framtid när det gäller EU grundlagen som är den svenska statens död. Vakna till!
  Förlåt mitt dåligt svensk jag är amerikan som har bott här tio år och har mer att lära när det gäller skrivna språket

 • Surgubben

  Hej Svensson.
  Det är ett bra tag sedan jag orkade bry mig men här är jag igen. Du skriver kapitalismens kris. Faktum är att den är politiskt initierad. Det var Clintonadministrationen som pressade Fannie Mae att sänka gränsen för kreditgivning och det var Fannie Maes kollaps som startade krisen. Det är alltså en social-politiskt initierad kris vi lever i.

 • Kerstin:

  ”Det är inte ”människorna” som varit kortsiktiga. Det är en ekonomiska eliten som varit det…”

  Den ekonomiska eliten är inte människor, eller? Visst ligger mycket av ansvaret inom finansbolag som spekulerat på ett oansvarigt sätt, men de är långt ifrån ensamma. Kollar vi t ex på bostadsmarknaden i USA så är ansvaret för krisen där i mina ögon delat mellan de banker som erbjudit lån till människor som inte haft råd att betala dem, och dem som tog lånen eftersom de utan att tänka på konsekvenserna köpte hus de inte hade råd med.

  Tar vi bilmarknaden, t ex Saab/GM, så beror krisen där på att man bygger skitbilar (och det är väl ett ansvar som alla anställda på Saab delar, dock naturligtvis främst ledningen). Många andra bilföretag går fortfarande bra även om man kanske inte gör några kanonvinster just i år. Bilmärket MINI gjorde sitt bästa år någonsin 2008.

  Detta var bara två exempel. Nej, att försöka skylla allt på en osynlig ”elit” någonstans långt borta luktar bara gammalt unket klasshat. Varje företag och varje individ bär till syvende och sist ansvaret för sin egen framgång eller förlust. Många företag drabbas knappt av krisen och ser nu ett tillfälle att satsa. Själv passar jag på att byta jobb och funderar på att skaffa ny bil senare i år, eftersom handlarna är angelägna att sälja nu i ”kristider”.

 • Nils venners

  En fråga till er funderare här.

  Kan man överleva utan kapitalismen?
  Är det möjligt att upprätthålla ett system och samhälle som bygger på någon annat än vad kapitalism symboliserar?

  Vad skulle krävas för att uppnå detta?

  Hur uppnår man det perfekta samhället?
  Är det verkligen en omöjlighet?

 • Pingback: Harmonisering – sedativ – valium « Nemokrati()