Använd trängselskatten till kollektivtrafik

En utbyggnad av vägar, som exempelvis Förbifart Stockholm och Marieholmstunneln i Göteborg, innebär att man skapar mer biltrafik. Något som inte är bra för den lokala miljön, inte är bra för fattiga och inte är bra för den globala miljön. Mer bilism minskar underlaget för kollektivtrafiken med resulatat en sämre kollektivtrafik och därmed sämre transportmöjligheter för de som inte har råd med bil.

Alla satsningar som innebär en ökning av bilismen bör inställas och alla investeringar på transportområdet styras över till kollektiva transportmedel istället för tvärtom. I det sammanhanget bör trängselskatt införas i Göteborg. Dessutom bör inkomsterna från trängselskatterna användas för att bygga ut en bra och effektiv kollektivtrafik. Investeringar som kommer alla till del i form av bättre miljö och som speciellt gynnar fattiga människors möjligheter att förflytta sig inom storstadsområdena.

Intressant?
Borgarmedia: DN, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements