Bygg gärna nytt i Johanneberg!

Det finns ett litet ganska förfallet område i Johanneberg, på gränsen till villaområdena och barnrikehusen i Burås (en del av det som officiellt heter Krokslätt). Den del av Johanneberg jag pratar om är det kvarter där Willys Hemma ligger nu och där det förut fanns två banker, en bensinmack och ett postkontor förut. H örnet av Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan. Dessutom finns där ett ruffigt garage. Området är i behov av renovering och uppfräschning. Det är ju det område som faktiskt fungerar som lokalt centrum för Johanneberg, Burås, Mossen och Fredriksdal.

domherren.jpg

Det har tagit fram ett förslag på ombyggnad och nybyggnad av det kvarter det rör sig om, Kvarteret Domherren. Jag tycker förslaget på nybyggnad med bostäder och verksamhetslokaler är alldeles utmärkt Det kommer att bli en utmärkt uppfräschning, en bra förtätning och trevligare med fler bofasta och fler verksamheter.

Jag ser gärna fler byggen i Johanneberg som faktiskt är en ganska icke-fungerande, men relativt snygg stadsdel. Exempelvis kan luckan mellan husen på Eklandgatan bort mot Gibraltaragatan fyllas igen med ett hus. Den andra gamla nedlagda bensinmacken i hörnet av Gibraltargatan och Eklandagatan kan ersättas med bostadshus inklusive affärslokaler. Chalmers stora parkeringsplats längs med Gibraltargatan kan bebyggas. Osv. Det finns mycket som kan göras i Johanneberg, Burås och Mossen, men låt mig återkomma till det vid annat tillfälle.

Bantade höghusplaner i GöteborgTill vänster: Höghuset vid Hörnet Viktor Rydbergsgatan/Eklandagatan

(Klicka här för en större bild)

Johannebergs nya stadssiluett.Till höger: Johannebergs nya stadssiluett, med villaområdet i Burås i förgrunden.

(Klicka här för en större bild)

Läs mer:

Planbeskrivning (3,1 Mb)
Gestaltningsprogram (1,5 Mb)
Plankarta Grundkarta och Illustrationsritning (1,2 Mb)
Kompletterande solstudier sen eftermiddag (10,4 Mb)

Bantade höghusplaner i Göteborg

Intressant?
Borgarmedia: SR1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Känner inte till Johanneberg närmare, men av både skissen och din text att döma verkar det som om ett område som övervägande består av bostäder ska kompletteras med uteslutande ännu mer bostäder (plus några affärer).

  Det kanske är bättre än att göra inget alls, men nog skulle det här området behöva fler arbetsplatser?

 • Anders_S

  Jan Wiklund: Området i sig (Krokslätt-Johanneberg) har lika många nattinvånare som daginvånare. Ner mot höger på översiktsbilden ligger Mölndalsvägen med kontor, stora varuhus och industrier samt Liseberg. I vänstra kanten på bilden finns Chalmers med några tusen anställda och många tusen studenter. Området innehåller en social blandning från överklass till arbetarklass. Några av Göteborgs lägsta (i Burås och Almedal) såväl som högsta hyror kan hittas inom området (nedre Johanneberg).

  Det område som ska byggas om fungerar som lokalt centrum och ska få mer butiskyta än nu. Vilket är bra. Mölndalsvägens industriområden fungerar som externt centrum emd sina stora livsmedelsbutiker. AVståndet till Göteborgs centrala delar är 15 – 45 minuters promenad beroende på var i centrum man ska och var i Johanneberg-Krokslätt man bor.

  Detta gör att befolkningen i området faktisk är för liten för att få tillräcklig lokal servcie och det behövs mer bostäder och större befolkning för att vi ska kunna ha fler lokala butiker som bär sig.

  Tilläggas kan att området har den högsta andelen invandrare utanför förorterna och de lägsta röstsiffrorna för högerextremister utanför överklassområdena.

 • Nå men då kanske det fungerar i stort. Inte pga avståndet till centrum utan pga de arbetsplatser som finns alldeles utanför bilden. Jag är lite allergisk bara mot ”bostadsområden” och ”arbetsområden”, tycker att det bör vara så blandat som möjligt.

 • Anders_S

  Jan: På den punkten är vi helt överens. Blandstad är det bästa. Funkisområdet som du ser på bilden (Övre Johanneberg) är den sämsta delen av området. Neråt i bild ligger Burås och vid Mölndalsvägen de gamla textilindustrierna. Burås var när det byggdes på 1800-talet och 1900-talets början en kåkstad som arbetarna vid textilfabrikerna byggde själva, då utanför stadsgränsen. Alla hus var små flerfamiljshus. Närmare fabrikerna ligger landshövdingehusen och förr fanns också ett stort antal trälängor av mycket bristfällig kvalitet,

 • Gustav

  Anders_S: ”Tilläggas kan att området har den högsta andelen invandrare utanför förorterna och de lägsta röstsiffrorna för högerextremister utanför överklassområdena.”

  Har du någon bra källa på det? Det vore kul att se siffrorna själv…

 • Anders_S

  Gustav: Det är lätt:

  http://www.val.se och kommunens hemsida där det finns statistik för samtliga stadsdelar, SDN-områden och primärområden i Göteborg.

 • Pingback: Är det bara rika som har råd att bo i centrala Göteborg? | Svensson()

 • Andy

  Det verkar som bilisterna glöms alltid när det gäller planer på bygga nya bostäder, hoppas inte förslaget går igenom för vi vill ha kvar Centralgaraget.

 • Pingback: Kortedala - ett exempel på misslyckad stadsplanering | Svensson()

 • Pingback: Nimby-möte i Guldheden | Svensson()