Ett recept för ökad korruption

Riksdagens makt försvagas skriver man idag på DN:s ledarsida. Det man anför för att riksdagens makt försvagas imponerar dock inte. Det är en transportsträcka för partiledningar och regering menar man. Ja, visst är det så, men så har det ju alltid varit. Det är ju inget nytt. Det beror ju i grunden på att vi lever i ett samhälle som inte är demokratisk, där stora områden står utanför den demokratiska kontrollen, som exempelvis ekonomin och storföretagen.

Mer konkret kan man säga att det delvis beror på riksdagsmännens bristande direktansvar gentemot sina väljare. Det anser jag man kan lösa bäst och effektivast genom att ge välarna en procedur med vilken man direkt kan avsätta en riksdagsman man valt om denne missköter sig och/eller sitt uppdrag. Avsättbarhet motverkar det som ledaren i DN beskriver, dessutom vitaliserar det demokratin och motverkar korruption.

Men ökat inslag av personval och ökade finansiella resurser eller kontroll av finansiella resurser för den enskilde riksdagsmannen innebär en delvis motsatt utveckling. Detta ökar risken för korruption, riksdagsmännen kan direktsponsras av storföretag, de får större möjligheter att använda offentliga medel för privata utgifter, så som skett i Storbritannien. Det innebär nämligen att dte blir svårare att kontrollera vad riksdagsledmöterna gör med pengarna. Nu när partierna ansvarar för de finansiella resurserna är det lättare. Det är färre instanser att kontrollera och det finns flera kontrollinstanser, däribland partidemokratin och offentligt granskning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements