Strejk i Göteborgs hamn på måndag

Från Hamnarbetarförbundet avd 4:

Göteborgs Hamn säger fortsatt nej till realförhandlingar med Hamn4an. Strejkvarslet ligger fast.

Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 i Göteborg (Hamn4an) förde under torsdagsmorgonen nya samtal med arbetsgivaren Göteborgs Hamn med anledning av avdelnings varsel om strejk samt övertids- och nyanställningsblockad. Samtalen rörde närmast uteslutande förhandlingsprocessen på arbetsplatsen. Arbetsgivaren lämnade ett bud angående hur man avsåg hantera framtida schemaförändringar. Med en illustration, som senare under dagen också presenterades i personaltidningen Hamnnytt, förklarade man att Hamn4an kan inbjudas till förberedande samtal, samt lösningsdiskussioner. Avdelningen skulle dock även fortsättningsvis vara utestängd från förhandlingsfasen gällande exempelvis schemauppgörelser och andra omläggningar.

Senare under dagen hölls också ett mer informellt möte med representanter för Svenska Transportarbetareförbundet gällande relationen mellan de båda fackföreningarna. Kontakten uppfattades som positiv av Hamn4ans företrädare.

Under kvällen beslutade Hamn4ans styrelsemöte enhälligt att förkasta Göteborgs Hamns bud gällande förhandlingsmodell. Därmed ligger varslet om strejk måndagen den 17:e augusti fast.

– Tonläget har varit något mer positivt den sista veckan, men samtidigt var arbetsgivaren tydlig idag med att man fortfarande inte vill släppa in oss i förhandlingsrummen igen, säger Hamn4ans vice ordförande Anders Möller i en kommentar.

– Våra medlemmars krav är att vi som majoritetsfack måste få vara med och realförhandla. Vi kan göra det tillsammans eller parallellt med Transport. Det är ett modest krav. Så har det fungerat här nere i decennier. En uppgörelse mellan arbetsgivaren och arbetarkollektivet vinner ju demokratisk legitimitet först när båda fackförbunden, och därigenom en majoritet av de anställda, har accepterat den. Vi nådde inte dit med hamnledningen idag, fortsätter Möller.

Under dagen har Svenska Hamnarbetarförbundet mottagit ett erbjudande från arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om att teckna ett ”hängavtal” på det centrala Hamn- och stuveriavtalet. Ett hängavtal skulle innebära att förbundet skulle omfattas av fördelar i Medbestämmandelagen och Förtroendemannalagen. I utbyte beläggs förbundet med fredsplikt, och tillåts inte heller fortsättningsvis att tolka innehållet i avtalet som arbetsgivarna träffat med Svenska Transportarbetareförbundet. Hamnarbetarförbundets målsättning är att som fullvärdig avtalspart teckna ett centralt kollektivavtal med arbetsgivarna tillsammans med Transport. Erbjudandet om hängavtal ska nu utredas och behandlas på ett extra förbundsstyrelsemöte inom den närmaste framtiden.

– Det är en öppning för förnyade avtalsdiskussioner på central nivå. En positiv signal som ska följas upp. Men konflikten i Göteborgs Hamn behöver en lösning nu, och kan inte vänta. Vi har en förtroendekris här, som har mycket negativa effekter både på produktion och arbetsglädje. Över 600 hamnarbetare upplever att vi är utestängda från inflytande över vår vardag på jobbet, konstaterar Hamn4ans ordförande Peter Annerback

– Vi måste få en demokratiskt godtagbar arbetsordning med realförhandlingar. Vi fortsätter gärna diskussionerna med arbetsgivaren men om dagens bud var det slutliga, då kommer hamnen vara stängd på måndag, avslutar Annerback.

Kontakt:
Anders Möller, vice ordförande Hamn4an, 0706-871867
Therese Norén, styrelseledamot Hamn4an, 0708-793893
Erik Helgeson, styrelseledamot Hamn4an, 0703-654914

Svenska Hamnarbetareförbundet avd. 4 Göteborg
Telefon: 031-51 54 51
info@hamn4an.se

Intressant?
Läs mer: SP, Hamn4:an, Internationalen, Mullvaden, ETC, Trotten, SP Lidköping, Arbetarperspektiv, Arbetaren,
Borgarmedia: GP1, 2,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Från Konfliktportalen.se: Jinge skriver Arctic Sea är sänkt, kamratwot skriver Valuta för pengarna, eiz skriver Solidaritet, Björn Nilsson skriver Inspirationen sinar, Lukas skriver Gör det inte dyrare att åka kollektivt

Advertisements