Bygg- och fastighetsbranschen de senaste 60-åren, del 3 – fastighetsbubblan och kraschen

Del 14 av 24 i serien Bygg- och fastighetsbranschen

Den gradvisa avregleringen av fastighetsmarknaden från 1970-talet och framåt kom att leda till omfattande spekulation i stigande fastighetsvärden, snarare än till mer byggnation och nya bostäder. Utlåningen från bankerna mångdubblades, både till fastighetsspekulanter och vanliga hushåll, både till större objekt och till villabyggen, och säkerheten var ständigt stigande fastighetspriser. Det hela underblåstes av att kapitalmarknaden avreglerades och att kreditmarknaden släpptes fri år 1985. Vilket gjorde det möjlgit för banker och finansinstitut att låna ut snabbare och mer än tidigare. Och det gjorde de. Fastighetspriserna sköt i höjden i Sverige, framförallt i Stockholm, det renoverades och investerades med lånade pengar. Det möjliggjorde också för de svenska fastighetspekulanterna att köpa fastigheter utomlands. Och det gjorde de.

I början av 1990-talet sprack bubblan. De finans- och fastighetsimperier som byggt på lån och fastighetspekulation rasade ihop som korthus. Bankerna följde med mot botten. Det hela blev en större finansiell kris. Kraschen började i fastighetsbranschen, med bolag som förköpt sig på hus i andra länder och lånat till det i svenska finansinstitut och banker som sedan också kom att hamna i problem.

Den första krusningen kom med Hans Thulin som 1989 smet utomlands för att slippa betala sina fordringsägare (däribland Nyckeln) och den följdes snart av andra, så som Allhus-koncernen med en i stort sett värdelös jättefastighet vid Elephant & Castle i södra London. Allhus inställde betalningarna och hade 700 miljoner i skulder till det av Anders Wall kontrollerade Nyckeln. Nyckeln gick snart i konkurs, kunde inte betala Gota Bank (en period ägt av Weil) och så började bricka efter bricka falla i det dominospel som bankernas och finansbolagens utlåning till fastighetsspekulanterna utgjorde. På två år gick nära 1 000 fastighetsbolag i konkurs och fastighetsmarknaden omstrukturerades med hjälp av staten och de av staten räddade bankerna. Nya fastighetsbolag som Kungsleden, Castellum, Diligentia och Norrporten uppstod ur kaoset.

Värdena på bolag som Fabege och andra steg med flera 1000 procent under dessa spekulationsår i slutet av 1980-talet. Något som möjliggjorde för fastighetsägare att expandera till andra branscher med eget och med lånat kapital. Så gjorde många, även stora bolag med Anderson, Fabege och Lundberg i spetsen. Men medan Lundberg kunde överleva fastighetskrisen så försvann exempelvis Fabege som självständigt bolag.

Mindre finansimperier centrerade runt Fabege och Forsinvest försvann snabbt i krisen liksom en hel del fastighetsbolag, vilket redan nämnts. Det minskande byggandet från 1970-talet och framåt ledde till alltfler fusioner i byggbranchen. Många av de stora byggbolagen från tidigare årtionden, som SIAB, ABV, Armerad Betong, BPA, Anders Diös osv försvann och/eller fusionerades med varandra. Familjen Paulsson och bolaget PEAB från Skåne dök upp som köpare av många av de gamla byggbolagen, såväl som av de kraschade finansimperiernas fastighetsbolag, som exempelvis Fabege. Det nuvarande Fabege är dock egentligen det gamla byggbolaget Wihlborgs.

Under samma tid ser i också en utförsäljning av allmännyttans fastigheter för att få loss pengar till kommuner och kommunala bolag med bristande resurser. De privata bolagen löste samtidigt problemen med tomma lägenheter genom att vanvårda sina fastigheter. Det blev allt vanligare med extremt förfallna lägenheter i våra förorter. De utförsäljningar som allmännyttan ägnade sig åt kom å sin sida att dra igång en ny våg av fastighetsspekulation. Nu ofta med utlandsägda bolag som de aktiva. Bolag som Newsec, Bovista med flera började köpa och sälja fastigheter på nästan samma vis som Adam Backström och andra gjorde i början av 1970-talet.

Läs mer: Fastighetsvärlden, DN, AB, Peter Englund,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Blogged with the Flock Browser

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

 

Series Navigation<< Tobissons – en göteborgsk variant på fastighetsklippareNyckeln – Anders Wall som fastighetsspekulant >>
Advertisements

One Reply to “Bygg- och fastighetsbranschen de senaste 60-åren, del 3 – fastighetsbubblan och kraschen”

Kommentarer inaktiverade.