Undermålig ambulanssjukvård i Göteborg

Det finns brist på ambulanser i Göteborg. Något som gör att man inte alltid har ambulanser ens vid livshotande tillstånd:

Göteborg tar det mellan två och fyra minuter längre för en ambulans att komma fram till en patient med hjärtstopp jämfört med för tio år sedan, enligt Johan Herlitz.

– Ibland finns inga ambulanser att skicka vid prio ett, alltså livshotande tillstånd. Det här är ett problem som vi inte kan blunda för och politikerna måste förstå att det behövs mer resurser.

Den som säger ovanstående är kardiolog och ansvarig för det nationella hjärtstoppcentret. Han får dock inte medhåll av chefen för ambulanssjukvården i Göteborg:

Mats Kihlgren är verksamhetschef för ambulanssjukvården i Storgöteborg. Han håller med Johan Herlitz om att det är fler uppdrag i dag och färre ambulanser. Däremot ser han inte att det saknas ambulanser för patienter med livshotande tillstånd.

Han har efter tidigare kritik i GP granskat närmare 13 000 ärenden i år som handlar om patienter med livshotande tillstånd. 93 procent av befolkningen i Storgöteborg ska vid prio 1 få ambulans inom tio minuter. Så står det i avtalet som finns mellan entreprenören Falck Ambulans och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Det är en pressad situation, men vi håller exakt tiderna i avtalet då det gäller prio ett, säger Mats Kihlgren.

Men allt handlar om hur SU räknar insatstiden ”inom tio minuter.” SU räknar körtiden, alltså då personalen sitter i ambulansen och kommer fram till patienten.

Det är väl klart att verksamhetschefen inte håller med. Han är tillsatt för attf örvsra den nuvarande situationen där vinsten stsyr vården och där man privatiserat ambulansjukvården med följd att privatbolaget som sköter den sparar pengar genom färre ambulanser.

Vinststyrning av vården liksom privatisering ger inte bättre vård, med ambulanserna i Göteborg ser vi tydligt att det blivit sämre. Att man ändå privatisera och låter vården styras av vinst istället för kvalitet är en ideologisk fråga, inte en kvalitets- eller kostnadsfråga. Man är alltså beredd att offra patienter för ideologins skull. Ändamålen helgar uppenbarligen medlen för privatiserings- och vinstfundamentalisterna.

Intressant?
Bloggat: Röda Göinge, Röda Malmö,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Undermålig ambulanssjukvård i Göteborg”

  1. Falck är ett storföretag som räknar på avkastning. Jag är för privatisering av sjukvård, dock inte av akutsjukvård. Akuta insatser kan inte budgeteras för, därigenom är det närmast omöjligt att planera och se till att tillgång till ex.vis ambulanser med tillhörande personal finns. Dock verkar det som kommunens politiker stirrar sig blinda på avtal och kostnad. Tråkigt, men ett fullt normalt fokus för en politiker.

  2. Nu har du lite fel igen. Jag f??rsvarar på inget sett dagens situation i G??teborg. Den ?¶r totalt fel men då måste man st?¶lla r?¶tt personer till svars f??r den. De som ?¶r mest ansvariga ?¶r de som sitter i V?¶strag??talandsregionens olika utskott som ber??r sjukvården de ?¶r de som beslutar om hur mycket pengar som Sahlgrenska ska få. Sedan kommer SU styrelse som har budget ansvaret tillsammans med Mats Kilgren som ?¶r verksamhetschef. Jag tror inte att SU eller kommunen kan driva verksamheten billigare under de f??ruts?¶ttningar som finns. Falck har stora brister ska alla veta, mest på personalsidan och ledning, men de ?¶r inte de som beslutar om antalet ambulanser. Ju fler ambulanser SU best?¶ller ju mer pengar tj?¶nar f??retaget, inte tv?¶rtom. Dags att lyfta på det r??da skynket och kontrollera hur det står till.

Kommentarer inaktiverade.