Problemen med personval

Grundproblemet med personval är ökad risk för korruption. Denna korruption kan ske på flera olika sätt. Dels kan företag köpa en kandidat med hjälp av stora pengar (sker i USA hela tiden), dels kan kandidater köpa stöd och röster med hjälp av den stora lön man kan räkna med i framtiden. Med höga löner kan man i förlängningen också få ett så kallar klientsystem där många familjer blir helt beroende av den aktuella politikerns pengar för att överleva så som det ofta fungerar i exempelvis Brasilien där varje politiker har extremt högt lön plus pengar för anställningar av en stab (det kan rör sig om tiotals anställda personer för viktiga politiker). Det är tre sätt som politiken korrumperas genom personvalssystem.

Det finns fördelar med personvalsystem också. Det är det personliga och direkta ansvaret gentemot väljarna, som exempelvis i England. Men även det brittiska systemet är behäftat med vissa av ovan nämnda korruptionsproblem. Nackdelarna med personvalsystem gentemot ett partivalsystem är dock större än fördelarna som jag ser det. Och fördelarna kan dessutom uppnås på andra sätt.

Ett partivalsystem som vi har i Sverige är betydligt svårare att manipulera med mutor. Det är ett kollektiv som ska mutas, vilket är mycket svårt. Ett kollektiv som dessutom ofta är splittrat i fraktioner inom partierna så att oegentligheter som den ena fraktionen gör ofta kommer till allmän kännedom genom en annan fraktion. Varje parti har en intern demokratisk struktur med mängder av olika val till ledande positioner. Att utse kandidater till val är bara en av alla dessa procedurer och de som utses till valbara platser behöver inte var de som i praktiken leder partiet. Det finns alltså en mängd spärrar ocjh demokratiska processer inbyggda i partisystem som försvårar röstköp, korruption och klientsystem. Att detta fungerar visas också av avslöjandet inom moderaterna.

Men det går att få det personliga direktansvaret för politiker utan att genomföra personval. Det är genom en process där välarjan i ett validistrikt direkt kan avsätta sin politiske representant om denne misskött sig och så får det genomföras ett fyllnadsval där partierna återigen får nominera kandidater. Partisystemet förhindrar röstköp och korruption. Direkt avsättbarhet garanterar personligt ansvar. Mycket bättre än rena personvalssystem.

Läs också:

En föraning om problematiken med personval
Ett recept för ökad korruption
Personval?
Rena personval innebär korrupta politiker
Konsekvenser av personval

Intressant?
Bloggat: Röda Malmö, Morian,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

7 Svar på “Problemen med personval”

 1. Det är allitid svårt att veta vad som är bäst innan man har provat. Jag anser att fungerar det ska man nog inte byta, utan det är så mycket man i så fall kan använda den tiden till, dvs. det som inte fungerar. För att få delar av politiken att fungera behöver man gå in på djupet och det är många delar som idag ligger på en mycket ytlig nivå, vilket innebär att så fort något förändras faller den ytliga strategin.
  _____________________
  http://ingrid-t.blogspot.com

 2. Visst, det finns inga perfekta system och då gäller det att hitta det som fungerar bäst.

  Partisystemets grundproblem är att det bygger på ”åsiktspaket” vilka jag som väljare har svårt att påverka om jag inte lyckas etablera mig och skaffa mig en plattform i ett parti. Som den pragmatiker jag är passar mig sådana system dåligt.

  Trots allt tror jag korruptionsrisken är ganska liten med dagens ”kryssystem”.

  1. Peje: Med dagens blandsystem är korruptionsrisken ganska liten. men med ett utpräglat personvalssystem så är den större.

 3. Inget institutionaliserat system i världen kan hindra missbruk av samma system. Det måste övervakas hela tiden. Systemet med valda representanter av att medborgarna engagerar sig hela tiden och ställer representanterna till svars.

  Det är faktiskt detta demokrati betyder. Inte att man kan överlåta skiten åt någon som gör jobbet åt en.

Kommentarer är stängda.