Privatisering och avreglering – höga elpriser

Allt tyder på att avregleringen av elmarknaden med åtföljande privatisering har inneburit ett oligopol för tre stora aktörer som tillsammans styr priset för att tjäna så mycket som möjligt. Istället för priser som styrs av beslut i demokratiska påverkbara instanser där alla har möjlighet till insyn som när elpriset är reglerat så har vi fått ett system där priserna styrs helt odemokratiskt i slutna insynskyddade församlingar som inte är demokratiskt valda eller utsedda.

Från demokratisk prissättning till diktatorisk prissättning från några storbolags sida alltså. Storbolag som styrs som vilka aktiebolag som helst. Med vinstmaximering som mål. Och eftersom det inte finns något som helst incitament att sänka priserna eller öka utbudet så styrs priserna med vinsten som enda mått:

De skenande elpriserna har fått kritik från både företrädare för tunga börsbolag och privatpersoner. Sverker Martin-Löf, ordförande i energiintensiva SCA och SSAB, är en av dem som har ilsknat till.

–Det finns ju idag ingen morot för elbolagen att köra reaktorerna, för när det uppstår bristsituation tjänar de bara mera pengar.

IFMetalls ordförande Stefan Löfven, är också en del av kritikerkåren.

–Vi tror att de har styrt priset medvetet tidigare. De har ju ett uppdrag att leverera vinster. Då är det lätt hänt att man styr priset så att man får det man vill ha, säger han.

Just vinterns alla produktionsavbrott kan dock vara en planeringsmiss, enligt Stefan Löfven.

Något som inte förändras av att bolagen är statligt ägda. Vattenfall av svenska staten, Fortum av finska staten. Ägandet i det tredje storbolaget, Eon är mer oklart.

El är en vara där fråhåålandena är sådan att det lämpar sig väldigt dåligt för en marknad. Informationsobalansen mellan producenterna (storbolag) och konsumenter (enskilda människor i huvudsak) är enorm och till bolagens fördel. Kraftnäten är av naturliga skäl ett fysiskt monopol.

Under sådna förhållanden går det inte att få en marknad som fungerar bra och då är det bättre för konsumenten att ha reglerade elpriser genom demokratisk institutioner och kanske är det också bäst med statligt monopol på produktionssidan då ett sådant naturligt är föremål för demokratisk insyn och demokratisk beslut (även om det inte idag fungerar så med Vattenfall).

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Rille

    Oavsett är det dumt att förlita sig på bara en energikälla. Det är ju t ex inte ovanligt att det lokala kommunala energibolaget installerar fjärrvärme till ett initialt billigt pris, men sedan lägger sig strax under elpriset. (inte ovanligt att nybyggda hus har servitut mot egen värmekälla, vilket omöjliggör konkurrens). Jag skulle gärna se att det blir enklare att ha egna energikällor, t ex eget vindkraftverk. Tyvärr är det dyrt att ansluta till elnätet för att trycka ut överflödig el, vilket leder till att investeringen inte betalar sig för många om de inte konsumerar stora mängder el själv. Skippa den tröskeln och man kan skapa större utbud av el och lägre priser.