Bygg inga biltrafikleder

Trafikverket har nu kommit fram till att Förbifart Stockholm inte kommer att hjälpa ett dugg mot problematiken med bilköer.  Om sisådär 10 år så är köerna lika omfattande som idag. Grundorsaken till detta är att nya biltrafikleder genererar mer biltrafik. Detta är en grundläggande kunskap som alls om sysslar med trafikforskning har vetat länge. Konsekvensen  av detta är att inga ny biltrafikleder borde byggas. Förbifart Stockholm borde stoppas och inte byggas, Marieholmstunneln I göteborg borde inte heller byggas.

För att minska biltrafiken räcker det dock inte med en förbättrad och utökad kollektivtrafik. Det behövs mer. Några av de saker om behövs är en tätare stad, förtur och grön våg för cyklister och inte för bilar, borttagna reseavdrag samt en blandad stad där man kan bo på gång- eller cykelavstånd från jobbet.

Eftersom det är en tätare stad som behövs är det olyckligt att politikerna i Stockholm inte vågar fullfölja det ganska så vettiga nya slussenförslaget som skulle inneburit en förtätning. Det är nämligen nödvändigt ats kapa en tät och baldnads stad där folk kan gå eller cykla till jobbet. Det är det bästa sättet att minska bilismen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements

7 Svar på “Bygg inga biltrafikleder”

 1. För varje ny väg man vill bygga så tycker jag att man ska bygga spårbunden trafik exakt samma sträckning. Går det inte med samma sträckning så då får man bygga spårbunden trafik som går tillräckligt nära så att det inte känns att man måste ta bilen till jobbet för att inte få så mycket extra i restid gentemot om man tog bilen.

  Så vill bygga förbifart Stockholm så borde en tunnelbana med exakt samma sträckning gå. Ekerö kommun har idag ingen spårbunden trafik.

  Det behövs tunnelbanor och pendeltåg som går i kringleder i länet.

  Det finns kommuner i länet som inte har någon spårbunden trafik alls. Detta är fel.

  Spårväg Syd är en bra idé.

  Tågspår mellan Huddinge och Haninge är en annan bra idé.

  Norrtälje och Ekerö borde också få spårbunden trafik.

  Den spårbundna trafiken borde utökas i Nykvarn, Södertälje, Botkyrka, Nacka och flera andra kommuner. Detta är framtiden.

 2. Slussen betyder nog ganska lite i det här fallet.

  Betydligt värre är ryggmärgsreaktionen att ingenting får ”förändra karaktären” i de stadsdelar som ligger omedelbart utanför innerstan – Stockholms eller Göteborgs. Det är följaktligen absolut förbjudet att flytta innerstans gränser utåt, utom där det inte råkar existera någon bebyggelse redan, dvs på ganska få platser. Det är absolut förbjudet att göra gles stad tätare. Och ännu mer förbjudet att göra den tätare såtillvida att man lägger till vad som saknas där – arbetsplatser i bostadsområden och vice versa. Det ”förändrar karaktären”.

  1. Jan W: Symbolvärdet är högt. Hade politikerna vågat bygga riktigt vid Slussen kanske motståndet på andra håll också minskat.

 3. Stockholm ökar med 20-30-tusen invånare per år och det byggs nya bostäder, och därför behövs också kommunikationer. Alla trafikslag behövs, både vägar och järnvägar. Om däremot nya trafikleder genererar mer biltrafik så gäller också det motsatta, dvs. färre vägar minskar trafiken. Utgångspunkten här blir då att biltrafik är skadlig och inte är till någon nytta. Därav följer att Essingeleden och västerbron bör rivas eftersom de genererar biltrafik. Varför inte riva alla vägar och plantera fina odlingar och bygga cafeer där trubadurer och andra samhällets kulturbärare kan samlas och spela

  1. Kalle: Just så har man gjort på Manhattan. Rivit trafikleder alltså. I det fallet stora mångfiliga stadsmotorvägar. Det är alltså en fullt gångbar och vettig metod som får ett positivt resultat (ökad befolkning, utveckling av områden som Chelsea och Tribeca osv). Så varför inte riva biltrafikleder i Stockholm också.

 4. I San Francisco kämpade miljörörelsen i åratal för att riva en motorled som de styrande förklarade helt oundgänglig. Sen blev det jordbävning och motorleden föll ihop. Varefter man upptäckte att man klarade sig alldeles utmärkt utan den.

  Det behövs inga leder, däremot behövs det gator. En gata är en integrerad plats för alla möjliga aktiviteter, en motorled är segregerad apartheid med privilegier för bilister.

  Problemet med trafikleder är att de är det mest verksamma medel som finns att sprida ut stan och förlänga alla avstånd. Drivkraften för utglesning är givetvis markspekulation – en spekulant köper mark och bygger hus där för att öka värdet. Men detta blir omöjligt om inte stat och kommun bjuder på infrastruktur. Perifert byggande blir nämligen för dyrt om spekulanten/köparen måste betala själv.

  Och utglesningen skapar ökad trafik.

  Vanliga gator har inte den effekten.

Kommentarer är stängda.