Årets variant på svininfluensahysteri – MRSA-hysteri

Årets variant av svininfluensahysteri verkar bli svinbakterier. Man har konstaterat sjukhusjukebakterien, MRSA hos en gris i Sverige och det är dags att slå på stora trumman. MRSA är livsfarligt och dödligt, javisst, men de flesta som får sjukhusjukan dör inte.

Dessutom har MRSA funnits hos grisar ute i Europa en längre tid, redan 2005 konstaterade man att 35% av svinen i Nederländerna bar på bakterien som alltså också smittar människor och kan överföras från grisar till människor. MRSA har spritt sig över Europa och den främsta orsaken är det sätt vi föder upp grisar på:

Fram till 2005 var den klassiska sjukhussjukan, MRSA, helt kopplad till sjukvården. Då rapporterade franska forskare att den antibiotikaresistenta bakterien påträffats hos fyra svin och en frisk skötare. Kort därpå drabbades dottern till en svinbonde i Holland av en svårbehandlad infektion.

Eftersom Nederländerna var ett av de länder som bäst lyckats pressa ned MRSA inom sjukvården misstänkte man att svinen kunde bidra till den spridning av multiresistenta bakterier som noterats utanför vården. En provtagning gav oroande resultat: MRSA fanns på 39 procent av de gårdar som testades och hos mer än hälften av svinskötarna.

En EU-omfattande kartläggning inleddes och blev klar i vintras. Den avslöjade att smittan spridits till svin i 17 av 24 EU-länder. I stora producentländer som Tyskland, Belgien, Spanien och Italien var andelen drabbade besättningar skyhög.

I torsdags steg siffran till 18 då svenska myndigheter för första gången påträffade MRSA på en slaktkropp då man tog 191 prover.

[…]

Enligt analysen är risken på EU-nivå dubbelt så stor för att smittan ska finnas i en anläggning med 100 till 400 svin än i en med under 100 svin. En trolig förklaring är att sjuka djur sällan behandlas individuellt utan att antibiotikan ges till hela flocken på en gång. Detta förekommer även i mindre besättningar men är vanligast och ger mest negativ effekt i de stora besättningarna.

En förfinad analys som tyska myndigheter gjort avslöjar ännu mer dramatiska skillnader. I 15 stora besättningar med mer än 1000 djur påträffades MRSA i tio, alltså 67 procent, medan motsvarande andel för besättningar med 50 till 100 djur var 18 procent.

Den storskaliga uppfödningen av grisar och den överdrivna användningen av antibiotika har resulterat i den uppkomna situationen där många grisar bär på den multiresistenta MRSA. Parta med stor handel med levande grisar mellan olika länder så har de stora grisfarmerna lett till att MRSA kunnat breda ut sig bland Europas svin. Naturligtvis en problematisk situation. Men ingen anledning till mediahysteri och panik. I praktiken finns ju inte den nya bakterien i Sverige än.

Men lösningen finns ju nära tillhands. Svinfarme öevr en viss storlek förbjuds, handel med levande grisra begränsas, statliga medel måset satsas på att ta fram nya sorter antibiotika. Läkemedelsföretagen är inte intresserade av sådna forskning då den typen av läkemedel inte är så lönsam som läkemdel mot kroniska sjukdomar, läkemedel som man måset äta hela livet. Möjligheten till stora vinster är oändligt mycket tsörre för sådnana produkter än för medciner som används i två veckor och sen är patienten. Därför behövs det gemensamt kontrollerad läkemedelsforskning som inriktar sig på sådant som inte går att göra stora profiter på men som kan ha stor betydelse för hälsan.

För övrigt så är väl det enda gemensamm mellan svininfluensan och MRSA i Europa just kopplingen till grisar och det oacceptabla sätt som djur föds upp på. Men som sagt, det senare är rätt lätt att ändra på.

Intressant?
Bloggat: Scaber Nestor,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements