I framtiden krävs det att vi äter kött

Ofta ser man argument om att köttätandet måste minska och att veganism är framtiden. Att förespråka veganism för alla innebär ju i praktiken att man menar att människor inte ska äta kött överhuvudtaget. Det är som jag ser det en problematisk hållning. Den är problematisk ur flera aspekter.

Dels är den problematisk ur hälsosynpunkt. Det är helt omöjligt att på naturlig väg, dvs genom den vanliga födan, få i sig vitamin B12 om man är vegan. Brist på B12 ger med all sannolikhet ökad risk för Alzheimer. En för samhället dyr sjukdom. Även brist på D-vitamin kan lättare uppstå om man är vegan. Brist på D-vitamin orsakar en rad olika hälsoproblem och är ett stort problem i ett nordligt solfattigt land som Sverige. Problemen för veganer gäller inte för lakto-vegetarianer (nog det vanligaste bland vegetarianer i Sverige).

Vidare är det vad jag förstår nödvändigt med långväga transporter av föda för att man ska kunna äta någorlunda näringsriktig föda som vegan (för att få i sig B12 krävs dock tabletter). Långväga transporter är något som i framtiden måste minska. Det gäller i stort sett allt. Även köttransporter förstås.

Men sist och inte minst, i framtiden kommer det att krävas att människor håller fler djur. Det kommer att bli nödvändigt för att producera gödsel så att odling av spannmål och andra växter kan fortsätta med hyfsad avkastning. Detta behövs därför att en viktig råvara för gödselproduktion troligen kommer att ta slut på samma sätt som oljan kommer att ta slut. Det handlar om fosfor:

Redan år 2033 slår världens produktion av fosfor i taket. Sedan går det utför, enligt svenska forskare. Brist på fosfor till konstgödsel kommer att göra maten dyrare – och ge Västsahara en nyckelroll i världspolitiken.

Världen har blivit beroende av billig fosfatmalm. Beroendet kan sluta i en tragedi, enligt Jan-Olof Drangert, docent i vatten och sanitet vid Linköpings universitet.

[…]

Dana Cordell medger att den exakta prognosen för när produktionen av fosfor klingar av kan slå fel. Andra forskare har tidigare sagt att nedgången skulle ha börjat redan år 1989. Men det verkar ha varit en tillfällig svacka som i huvudsak berodde på Sovjetunionens kollaps. Sedan dess har produktionen av fosfatmalm fortsatt att öka.

– Oavsett om toppen kommer om tio eller tjugofem år är de underliggande problemen desamma. Det behövs en dramatisk förändring av vårt sätt att använda fosfor, säger Dana Cordell.

Historiskt har stallgödsel och annat organiskt material stått för det största tillskottet av fosfor på åkrarna. På 1840-talet kom ett komplement i form av guano – spillning från sjöfåglar eller grottlevande fladdermöss. Gödseln upptäcktes på öar utanför Peru. Handelsfartyg skeppade guano till Europa ända tills tillgångarna tröt mot slutet av 1800-talet.

Då seglade fosfatmalmen upp som en till synes outtömlig källa. Sedan dess har malmen gradvis blivit allt viktigare. I dag sprider bönder drygt sex gånger mer fosfat från gruvor än från ladugårdar på sina åkrar. Gruvbolagens försäljning av fosfat har beräknats till tiotals miljarder dollar per år, och 90 procent går till produktion av mat.

Med ökad djurhållning och användning av naturgödsel så krävs det mer folk i jordbruket så samhället kommer att förändras. Med minskande skördar, färre långa transporter och lägre avkastning på odling av växter så ökar behovet av att människor äter kött. Det finns ju ingen vettig anledning att inte äta köttet av djur som vi ändå måste hålla och slakta. Att bara låta djuren dö och köttet inte komma till nytta hos människor är slöseri med resurser. Men samtidigt så kommer detta förmodligen att innebär ett minskat köttätande i Sverige och andra västländer då vi idag äter för mycket beroende på billigt kött från billig produktion i andra delar världen. Nåt som inte är miljömässigt hållbart. Men att sluta äta kött är som jag ser det hel felaktigt ur både hälso-, miljö- och överlevnadssynpunkt. Mänskligheten kommer med all sannolikhet inte att kunna överleva utan att äta kött.

Av miljöskäl måste också alla transporter av varor, människor och produkter i samhället minska. Det är nödvändigt för att stoppa växthuseffekten och förmodligen också nödvändigt då oljan också kommer att ta slut. En minskning av transporterna av livsmedel och kött innebär också en övergång till mer lokalt slaktande igen. Även på mjölksidan krävs not mer lokal tillverkning än idag.

Framtiden kommer att kräva stora omställningar av samhället och dessutom kommer det att innebära att de delar av dagens vänster (huvuddelen av dagens vänster om jag ska vara ärlig) som har en inriktning på livstilsfrågor (djurrätt, veganism, kulturell renhet och moral.  Det senare förekommer ibland som inslag i både djurrättsdiskussionen, kulturdiskussionen, feminismdiskussionen och inom antirasismen) med all sannolikhet blir än mer obetydlig och oväsentlig än den är idag.

Läs också: Vänstermarginal utan tillväxt, De uppskjutna problemens era, Hur länge håller banden?, Bortom tillväxten, Statlig grönmålning,

Intressant?
I media: HD, Lena Sommestad, Tvärdrag,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Ovanstående citat är från den vetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg, hela artikeln kan bara läsas om man prenumererar på papperstidningen. DS.

Advertisements

46 Svar på “I framtiden krävs det att vi äter kött”

 1. Jag är vegetarian och nästintill vegan och detta var det första sansade och för mig emottagliga argumentet för en allsidig kost. Ska ta det till mig…

 2. Fast jag tycker du för en pseudodiskussion nu Anders. För i dagsläget med alla de etiska- och miljöproblem som köttätandet medför så är köttkonsumtionen ett enormt problem i relation till detta du beskriver, vilket du säkert vet. Idag är det korrekt att förespråka vegansk eller vegetarisk kost i större utsträckning för ett större antal människor,

  Även i ett framtida samhälle med de långt i framtiden liggande problem du målar upp så kan säkert de som vill vara vegetarianer/veganer för det finns säkerligen tillräckligt många som fortfarande äter kött. Alltså är det du målar upp ett icke-problem. Din argumentation kan tolkas som att antingen alla eller ingen måste äta kött och så är det ju verkligen inte. Det kommer nog alltid finnas stora kulturella och regionala skillnader mellan vad människor äter.

  Din polemik är förmodligen riktad mot veganer/vegetarianer som vill få precis alla att sluta äta kött. Eftersom de aldrig kommer att lyckas med det är det inget problem, speciellt inte i relation till problemen med köttindustrin. Vi måste väl ändå diskutera utefter hur det ser ut nu?

  Ang. de långa transporterna som du använder som arguement mot veganism så är det transporterna av ex. soja som blir till djurfoder som är det starkt dominerande problemet (speciellt eftersom det är en enorm energiförlust att låta ett djur äta sojan och sen ska människan äta upp djuret). Dessutom finns det bön- och ärtsorter som går att odla i Sverige.

  Varför B12 skulle vara ett problem förstår jag inte eftersom det bara är att knapra B12-tabletter eller berika maten. Problemet löst!

  Jag köper alltså din argumentation att vi (vissa!) i viss mån i framtiden kommer att behöva äta kött men tycker du gör ett problem av ett icke-problem.

  1. Du underskattar de omställningar som kommer att bli nödvändiga. Vi kommer att bli tvungna att hålla djur. Annars svälter vi ihjäl. Vi kommer inte att kunna producera tillräckligt med växtprodukter för att mätta oss, för utan gödsel faller avkastningen. Varför ska vi då inte äta djuren också? Eller dricka deras mjölk? Eller äta deras ägg? Att inte göra det blir ett gigantiskt resursslöseri.För de flesta människor i Sverige är mjölk den viktigaste källa för B12. Därför duger det att vara laktovegetarian. Men de flesta människor i världen kan inte dricka mjölk från kor och behöver en annan källa för B12. Sjukvården i framtiden kommer att bli helt annorlunda och många sker kan inte göras utan tillgång till olja. När plasten försvinner så försvinner delar av modern sjukvård. Det blir rent resursmässigt slöseri att då använda resurser till vitaminberikning och vitamintabletter.Transporter av soja till djurfoder blir också ointressant. Det kommer inte att finnas möjlighet att använda odlingsbara jordar för att producera annat än det som behövs för mänskliga behov. Framtida djurhållning handlar om lokal extensiv och intensiv djurhållning som förr i tiden.Alla transporter måste minska. Alla.

   1. Svensson skriver till mig: ”Du underskattar de omställningar som kommer att bli nödvändiga. Vi kommer att bli tvungna att hålla djur. Annars svälter vi ihjäl. Vi kommer inte att kunna producera tillräckligt med växtprodukter för att mätta oss, för utan gödsel faller avkastningen. Varför ska vi då inte äta djuren också? Eller dricka deras mjölk? Eller äta deras ägg? Att inte göra det blir ett gigantiskt resursslöseri.”

    Vem argumenterar du mot? Mig? Jag skriver ju:

    ”Jag köper alltså din argumentation att vi (vissa!) i viss mån i framtiden kommer att behöva äta kött (…)”.

    Jag förstår bara inte varför alla måste äta kött utan skriver att det säkerligen kommer att finnas nog med människor som vill äta detta kött så därför finns ingen anledning att oroa sig. Och vill en och annan vara vegetarian så är det i sammanhanget fortfarande inget problem.

    Du pratar mycket om resursslöseri och omställning etc. Det allra största resursslöseriet är att vi käkar kött istället för vegetabilier. Vegetabilier är ca 10 ggr mer energieffektiva som föda för människor. Att drastiskt minska köttkonsumtionen är alltså det överskuggande problemet och det vi bör diskutera ur miljösynpunkt. Att vi sen kanske måste käka lite kött trots allt i ett annat samhälle är inget problem.

    1. Rosa: Nej det är det är det inte. Resursslöseriet som är allra störst är att vi kör bil. Att vi eldar olja.

     Ja, i framtiden kan vi inte klara oss utan att käka kött. Det var det jag skrev om i mitt inlägg. Men det har betydelse för hur vi argumenterar idag. Att argumentera för veganism är som jag ser det politiskt felaktigt. Lika felaktigt som att argumentera för elbilar istället för minskad bilism.

     Om dagens köttproduktion är vi överens.

 3. Jag måste nog tjata om en viktig aspekt som aldrig, säger aldrig, dyker upp i denna typ av diskussion utanför landsbygd eller arträddarkretsar…. Vi måste öka naturbetet radikalt om vi inte ska förlora vårt biologiska arv, biomångfalden, rakt ut i massutrotning… Återigen, med risk för att älta. Norra Europa är en enda stor övergiven betesmark. Kohållning har i ca 4000 år varit dominerande näring och markanvändning här. Djur och växter, de flesta av dem, är därför anpassade till mulens kulturlandskap. Det finns ingen natur i Sverige som inte är skapad av människan och hennes djur…i stort sett. Vi är nu i slutskedet av igenväxningstadiet med massor av arter som precis håller näsan över vattenytan… om inte en mycket större andel av ytan betas är tusentals av vår naturs arter för alltid borta inom en snar framtid…det är priset för radikal markomläggning. Det finns bara ett sätt att rädda detta oerhört rika biologiska arv, och det är att kraftigt öka det extensiva betet… vegetarianism är i detta sammanhang närmast brottsligt i mina ögon… ät istället rätt kött, arbeta för en bra markanvändning med ökat naturbete genom att köpa köttprodukter som kommer från den typen av djurhållning och agera i rörelser för radikal omläggning av jordbrukspolitiken. T ex Naturskyddsföreningen…

  1. Konsumtionen av animaliska produkter är iofs troligen den största anledningen till förlust av biologisk mångfald så i så fall jag har ett annat förslag till vad som ska kriminaliseras… sen vore det förstås bättre om en liten andel av dagens djurhållning skedde på ett mindre ohållbart sätt men det hindrar inte att vi minskar köttkonsumtionen med åtminstone 50 procent. (Även naturskyddsföreningen jobbar på många håll för en sådan utveckling)

 4. Jag är en som håller med dig ( som bonde är jag nog i en dels ögon part i målet). Dels för att hålla våra kvarvarande naturbetesmarker öppna och även få tiifälle att åter igen få djur att beta dom marker som håller på att växa igen. ( I dag har vi en självförsörjningsgrad på under 50% i sverige) Dels att kunna odla en del vall på åkermarken, vilket förbättrar markstrukturen genom ökad mullhalt och vall är en bra förfrukt till spannmålen och klövern i vallen tar upp kväve ur luften.

  Stallgödseln som du nämner är nog den allra bästa gödsel som finns då den inte bara innehåller en hel del av dom näringsämnen som behövs utan den är även mullhöjande för marken.

  Me på lite längre sikt sä kommer vi att behöva ännu mer för att ersätta den ”fossila” gödningen och det är använda oss av vår mänskliga gödsel som i dag är så förorenad att det mesta inte får användas till livsmedelsproduktion. Den innehåller så mycket ”främmande ” ämnen att det i dagsläget är omöjligt att rena den.
  Det krävs enorma ansträngningar att rena den , men det är dags att vi tar tag i det i det nu.

 5. Stor applåd till Svensson som tar upp de här framtidsfrågorna. Mer och mer oberoende vänsterfolk har fattat att det här är kilen man ska hamra på för att spräcka det massiva nyliberala betongblocket.
  Och se hur etablissemanget allt mer desperat vrider sig som maskar i dessa frågor.
  Mycket bra kommentarer här ovan också.

 6. ”Annars svälter vi ihjäl. Vi kommer inte att kunna producera tillräckligt med växtprodukter för att mätta oss, för utan gödsel faller avkastningen.”

  Känner du till att det importeras hundratusentals ton soja från Brasilien (70% av regnskogsskövlingen orsakas av sojaodling till djurfoder) och det krävs 25 kilo soja för att producera 1 kilo nötkött eller 5 kilo fläskkött? Djurindustrin förstör alltså både miljö och mat.

  1. Liv A. Det där har inte riktigt med det jag skrev om att göra. Faktiskt ingenting. Jag säger inte emot något av dina argument utan håller med.

   Jag skriver om framtiden, när fosfor och olja har tagit slut och blivit extrem dyrt. När det blivit 5 grader varmare. Då blir vi tvungna att äta kött (fast det blir inte lika mycket som vi äter i Sverige idag).

   Det vore bra om ni faktiskt läste det jag skrivit.

 7. Anders, är det en allmän åsikt att världsbefolkningen ska äta mycket kött eller bara vi svenskar?

 8. Vad gäller soja så finns det några som försöker odla soja i skåne, om det funkar så kommer vi förhoppningsvis att få igång växtförädlingen så att vi kan få sorter som passar oss i norden.

  Angående kött kontra vegetabilier så produceras i dag en stor del frukt och grönt i södra europa där klimatet ger en varmare och längre säsong. Baksidan av det problemet är att vattenbristen är akut i somliga områden och det ”vanliga” grundvattnet tagit slut och man istället börjat borra djupare brunnar, ner till det fossila grundvattnet som kan ta 100tals upp till 1000 år att ersätta (en del kommer nog aldrig att ersättas).
  Så man kan fråga sig om vi i det vattenrika norr ( sötvatten ) ska köpa frukt och grönt som konstbevattnas i områden med vattenbrist i söder.

  Vi skulle i och för sig kunna producera mer här hemma i växthus, men jag tror att prislappen skulle bli för hög i dagsläget då grönsaksodling är väldigt arbetsintensiv och dessutom kommer att kräva en hel del i uppvärmning.

 9. Vi ska alltså föda upp djur för att producera bajs? Verkar ju vettigt… Anledningen till att vi måste producera så mycket mat som vi gör är för att ca 90% av näringen går förlorad när vi föder upp djur istället för att äta vegetabilierna själva (och att 2/3 av maten i Europa och USA slängs bort).För övrigt finns det flera andra gödslingsmetoder: gröngödsling, biokol, mänsklig avföring mm.Näringsargumenten är förstås också helt galna… Vegetarianer lever som bekant längre än köttätare. D-vitamin får vi framförallt från solen och det bör alla nordbor ta tillskott av på vintern, så länge man inte lever enbart på lax eller ål (som förövrigt är utrotningshotade). B12 är inget problem om man äter mjölkprodukter. Gör man inte det finns det i vissa sorters jäst och i tillskott. Vad jag vet är kosttillskott inget betydande miljöproblem. /*Faktauppgifter av tvivelaktig karaktär utan källa, borttaget*/ #AS

  1. Naeven: Ja vi kommer att behöva hålla djur för att producera skit, för annars har vi inte tillräckligt vegetabilier att äta i framtiden heller. Så utan djurhållning kommer vi inte att kunna överleva i framtiden.Det finns så vitt jag vet inga som helst bevis för att vegetarianer lever längre. B12 är som sagt var inget problem om man äter mjölkprodukter, men det gör inte veganer och det kan inte majoriteten av jordens vuxna befolkning göra. Dessutom kräver mjölk att vi håller djur.

 10. Vi kommer när oljan och fosforn är slut att vara tillbaka på ruta Ett ur försörjningssynpunkt. Ja…gödseln var en mycket viktig anledning till att människor fram till för ca hundra år sedan la sitt mesta krut på boskapshållning i Norden. Korna förvandlade för människan oätligt bete och hö från stora magra, inte odlingsvärda marker, till livsnödvändig näring för betor, rovor, potatis, säd osv. ”Äng är åkers moder”… vilket betyder att betet och vinterfodret var förutsättning för odling. När konstgödseln är borta har inte heller vi nåt annat…. Dessutom…att inte använda sej av kött och mjölkprodukter från betesnäringen är en lyx man bara kan unna sej om man lever på den ändliga resursen brytbar fosfor… och långt från matproduktionens basics…

  1. Ok… Det kanske fanns vissa fördelar med en ytterst begränsad boskapsanvändning på medeltiden i norden, och det kanske kommer finnas vissa fördelar på vissa platser när fosforn tar slut (jag blir dock tvungen att upprepa alternativa gödningsmedel då ni verkar ha missat dessa: gröngödsling, biokol, mänsklig avföring…Hur som helst är detta ingen anledning att avråda människor från vegansk eller vegetarisk kost idag/*Påstående utan källa, borttaget*/ #AS

   B12 är inget problem för veganer heller då tillskotten inte kräver i närheten så mycket resurser som animaliska produkter. Vill man helt undvika syntetiska tillskott finns det i vissa sorters jäst och i jord.

   1. Jag avråder ingen från någonting. Vad folk väljer individuellt är deras privata val. Jag anser däremot att det är politiskt felaktigt att förespråka vegankost. Därför att det i framtiden är omöjligt för jorden befolkning att överleva på det sättet. Det är samma sak som att jag inte förespråkar en en alternativ bilism (elbilar etc). Därför att det är omöjligt i framtiden. Inte idag, men i framtiden. Av både klimat- och andra skäl.B12 finns inte i jäst utan bara i animaliska produkter (jag hittar i all fall inga referenser som säger nåt annat), men den diskussionen är lite meningslös. Vi vet att det finns alternativ. Men samtidigt vet jag också att en hälsoundersökning i Göteborgs kommun (tyvärr inte på nätet, men jag har den i min ägo) för så där 15 år sen visade att folk med veganska eller asiatisk kost hade näringsbrist. Jag känne också folk som förökt vara veganer (däribland en bror) som fått näringsbrist på grund av sin kost. När det gäller lakto-vegetarisk kost känner jag inte till några negativa fall och har inte läst något negativt ur näringssynpunkt om detta.Mänsklig avföring är ju tyvärr inte användbar som det ser ut idag. Gröngödsling kräver väl att mark som kan användas för att producera mat tas i anspråk men det är förstås detta alternativ som dock knappast räcker. Sen begriper jag inte varför du svamlar om medeltiden, vanlig koskit var dominerande gödsel fram till 1950-talet om jag fattat rätt och kommer ihåg min barndom korrekt.Återigen kommer du också med tveksamma och overifierbara påståenden om skadorna av köttätande. Jag tog bort dem även denna gång. Skaffa fram referenser och källor. Ingen förespråkar ökat köttätande. Utan jag förespråkar minskat köttätande (vi åt mycket mindre kött på 1800-talet och på 1950-talet än idag, trots fler djur i landet) och inser att det kommer att behövas köttätande i framtiden.

    1. Vad trött jag blir… som om hela jordens befolkning skulle bli veganer för att några förespråkar det. Om vi utgår från era versioner att vi kommer behöva en del djur i framtiden för att gödsla så vi kan producera mat så det räcker till runt 9 miljarder människor, utan att odla mat till djuren (eftersom de ska hålla efter naturbetesmarkerna), så behöver vi ändå bara en bråkdel av de djur vi föder upp idag. Särskilt om vi låter dem leva så länge som möjligt så de hinner beta och bajsa tillräckligt, och därför inte slaktar dem så fort de blivit stora. Är det inte bra i så fall att fler personer blir veganer och vegetarianer redan nu?
     Bjäst / nutritional yeast innehåller B12… German cancer research center visade nyligen att manliga vegetarianer minskar risken att dö i förtid med 50%, kvinnliga med 30%…
     Vad har du själv för källor till det här påståendet: ”Men att sluta äta kött är som jag ser det hel felaktigt ur både hälso-, miljö- och överlevnadssynpunkt.”?

     1. Troligen behöver vi mycket fler djur än idag. Jag vet inte vad du baserar dina underliga idéer på. Men jag baserar mina på forskning som presenteras i tidskriften Forskning och Framsteg som jag också hänvisat till ett flertal gånger i mitt inlägg. Dessutom till presentation av hälsofakta i dagstidningar (också länkat i mina inlägg om detta). Och, nej du har ännu inte lyckats bevisa att vegetarianer som min fru kommer att leva längre. De siffror du redovisar betyder ingenting alternativt är helt orimliga. Länk! (Jag har hittat en artikel i Forskning och Framsteg som hävdar att dödligheten i hjärtinfarkt är 25% lägre för vegetarianer, men den säger ju ingenting om dödlighet i stort, http://www.fof.se/tidning/2002… )Bjäst (nutritional yeast) innehåller inte B12 naturligt. Det är tillsatt. Så det är samma som tabletter. Mot den vanligaste B12-vitaminen som kan fås i tablettform eller i Bjäst är dock många allergiska. I ovan länkade artikel redogörs för studier som bland annat visar på näringsbrist hos veganerOM vi bara skulle leva på vegetabilier i framtiden skulle vi som mänsklighet inte överleva. Det finns gott om mark där det inte går att odla, men går att ha djur. Varför ska vi inte utnyttja den potentialen?Sen kan man ju tillägga att nordbor är genetiskt förändrade i samklang med djurhållning så att vi kan dricka mjölk som vuxna.Enligt en rapport FAO står nötkreatur för 18% av världens utsläpp av växthusgaser och uppfödning av biffboskap hotar biodiversiteten vissa delar av världen. I Europa är det dock tvärtom. Här hotas biodiversiteten av minskande mängder hushållsdjur av olika slag. 30% av världens nötkreatur finns dock i ett land där majoriteten av befolkningen inte äter nötkreatur och där många är vegetarianer. Allt detta och mycket mer kan man läsa i Wikipedia.Lösningen är alltså som Torberg har skrivit flera gånger. Lokal djurhållning, Ingen export kors och tvärs över jorden av kött. Resultatet blir miljövänlig produktion, minskande köttkonsumtion, dyrare nötkött, räddad biologisk mångfald både i Sverige/Europa och Brasilien. Högre självförsörjningsgrad på livsmedel i Sverige. Minskad import av vegeatibilsk föda måste också till. Något som i praktiken innebär att vegansk mathållning blir omöjlig ur näringssynpunkt (ingen kan ännu odla sojabönor och många andra viktiga grödor i Sverige) hos oss, men kanske inte på andra håll på jordklotet.Sen ska man väl påpeka att djurhållning inte enbart handlar om nötkreatur, utan det handlar också om får, getter, grisar, höns osv.

     2. Anders@ Jag tror att det i a f tidigare har odlats en del sojabönor i Sverige, på klimatiskt milda platser, som Mörbylångadalen på Öland. Med stigande sommartemperaturer och längre somrar kan den odlingen kanske expandera… Men detta påverkar inte ditt och mitt grundläggande resonemang.

     3. Bjäst innehåller inte B12 naturligt. Det är tillsatt.

      Min fakta kommer från Forskning & Framsteg. Artiklarna är länkade och här kommer ett par till:
      http://www.fof.se/tidning/2002/7/kottdiet-gav-oss-stor-hjarna
      http://www.fof.se/tidning/2002/6/den-nya-kottdisken

      Enligt Wikipedia finns 30% av världen nötkreatur i ett land där befolkningsmajoriteten inte äter kokött. Biologisk mångfald minskar i många områden på grund av utökat bete, men så är inte fallet i Europa. Här är det omvänt. Det som behövs är minskade transporter, lokal produktion av mat och naturgödsel. Här i Sverige skulle vi då inte kunna klara oss som veganer. Däremot kanske i Brasilien.

      Förmodligen behöver också jorden befolkning minska i framtiden, men det är en annan diskussion.

 11. Naeven@ Du behöver skaffa kunskaper…eller är du helt blockerad ? ”Ytterst begränsad boskapsanvändning på medeltiden”… Så gott som hela Norra Europa yta har sedan Yngre Stenålder eller Tidig Bronsålder betats i en nötboskapskultur som engagerade den absoluta majoriteten av befolkningen långt in på 1900-talet. Allt betades, allt utom de små hägnade odlingarna… Skogar, stränder, kobbar, myrar… eller slåttrades för livsviktigt vinterfoder åt djuren..

  Detta har format hela ekologin och artformningen, givit en enorm artrikedom, vilket betyder att övergivet bete stavas massutrotning av tusentals arter som anpassat sej till näringsfattigdom och mule… För den som inte funderat igenom saken är det nog rätt svårt att tänka sej hur naturen och och landskapet sett ut utan människans betesverksamhet. Hela landet är stöpt av det. Det har blivit det vi kallar natur, idag i våldsam förändring…

  Fosforbrytningen gav konstgödning och och olja gav tillgång till maskiner och mekanisering, vilket under en troligen begränsad tid om ca 100 år (Olje- repektive Fosforparentesen) gjort det möjligt att strunta i det kretslopp som kobetet varit en livsnödvändig del av. Människorna i den mångtusenåriga beteskulturen valde inte denna näring p g a extra blodtörst, utan för att det var det sätt det gick, och GÅR, att få ut näring och energi ur gigantiska magra marker. När oljan och fosforn (ganska snart) är borta är vi åter igen hänvisade till denna tillgång. Utan gödning ingen odling. Tidigare generationer var inte dummare än vi. Hade gröngödsel räckt hade de struntat i slitet med slåtter och vallning, men de gjorde de inte. De använde det som GICK. Näring till åkrarna och täpporna kom från betesdjuren. Och det goda kött och den goda mjölk som skattades högt och gav överlevnad.

  Idag är kretsloppet delvis brutet. Importerat kraftfoder odlat på tropisk före detta djungelmark transporteras med ändlig olja till djur i fabriker i norr… Inte hållbart. Eller säd och grönsaker odlas med konstgödsel och kraftig mekanisering driven med ändlig olja. Konstgödseln är ändlig, och kan inte ersättas med latrin (som är näringsfattigt) eller gröngödsel. Vi ska stänga djurfabrikerna men absolut inte säga nej till en nyskapad modern betesnäring, som ger den enda återkommande växtgödseln samt sunt animaliskt protein från annars näringsmässigt sterila vidder… Stäng djurfabrikerna ! Rädda artmångfalden från massutrotning- Ät rätt kött !

 12. Anders, vet inte om du räknar fisk till kött?

  Om jag kommer ihåg rätt så fiskas det upp enorma mängder skarpsill som går till svinföda bland annat. Siffran jag räknade fram på den svenska kvoten var runt 30kg per svensk. En vanlig människa behöver 1g protein per kg kroppsvikt har jag för mig. Kan medelvikten vara runt 70kg? Detta skulle innebära att hela Sveriges befolkning skulle kunna få 10-20 % av årsbehovet av protein utifrån skarpsill allena. Lägg sedan till alla andra arter såsom sill, skrubba mm så täcker vi behovet utan problem.

  Jag tror att i framtiden kommer det bli som det var förr. Folk åt sill i alla dess former och inte matade det till kycklingar och svin.

  1. Fisk är inte kött. Med fisk finns det många andra problem. Skarpsill går huvudsakligen till foder (det finns idag överskott på skarpsill i haven på grund av bristen på torsk och andra större rovfiskar). Fisk (om vi räddar bestånden av sill, torsk med mera) är inte tillräckligt för proteinbehovet. Men det är en annan diskussion. Dessutom äter veganer inte fisk.

 13. /*off topic, borttaget*/ #AS
  En annan underlig punkt som du tar upp är att det ”vad jag förstår [är det] nödvändigt med långväga transporter av föda för att man ska kunna äta någorlunda näringsriktig föda som vegan”. Detta baseras enbart på din egen uppfattning, vilket är underligt med tanke på att du har rensat upp i kommentarer som hänvisar till dåliga källor. Som motfråga till din spekulation erbjuder jag följande: Hur ska dina planer på ett kraftigt utökat boskapshållande förenas med kampen mot klimatförändringar? Du säger själv att jorden kommer att bli 5 grader varmare, och för några år sedan lyfte media till slut fram det faktum att boskap är mänsklighetens största källa till den oerhört kraftiga växthusgasen metan.Men den centrala frågan är fortfarande följande: Hur kan behovet av B12, D-vitamin och gödsel motivera det massmord som pågår varje dag världen över?Om D-vitamin: http://www.slv.se/sv/Fragor–s…/Om metan: http://www.epa.gov/rlep/

  1. Ja, eftersom jag inte anser att det är moraliskt fel att döda djur så faller hela den argumentationen. Jag tvivlar på att du på något sätt kan övertyga mig om nåt annat. Alla djur har moralisk rätt att döda andra djur. Det gäller tigrar såväl som människor. Vi har rätt att döda andra djur för att leva. Det är dessutom naturligt. Och utan mer naturligt gödsel så svälter vi ihjäl i framtiden.

   Däremot behöver det inte vara nödvändigt eller riktigt. Jag anser att det kommer att bli nödvändigt i framtiden. Du har inte anfört något argument mot detta.

   Du vet att 30% av boskapen i världen finns i ett land där befolkningsmajoriteten inte äter kött? Eller? Du vet att beräkningar visar att veganism har ingen eller marginell betydelse för att minska växthusutsläppen? Du vet att lokal boskapsskötsel på mark som inte kan odlas på Som jag föreslår) innebär minskade utsläpp. kanske till och med större minskning än om alla blev veganer.

   Jag skriver om ämnet i ytterligare två inlägg:
   http://www.zaramis.nu/blog/2011/01/08/kottkonsumtion-och-miljo/
   http://www.zaramis.nu/blog/2011/01/12/ar-det-naturligt-for-manniskan-att-ata-kott/

   1. Av någon anledning kapade du bort den viktigaste delen av min kommentar, så jag upprepar den här innan jag går vidare: Det som du skriver (vi behöver B12, D-vitamin och gödsel) är argument för att föda upp djur, men inte för att slakta och äta dem, så denna slakt skulle inte heller vara i syfte att överleva. Är ”undvikning av resursslöseri” den enda anledningen som du kan presentera för att vi ska slakta djuren efter att ha tagit deras mjölk, ägg och gödsel?

    1. Det som jag tog bort var samanhängande med den första delen av din kommentar som var off-topic då den diskuterade nåt helt annat. Det fanns inget annat sätt att hantera det på.

     Jag anser som sagt vad att det är moraliskt riktigt att döda andra djur för att äta dem. Alltså anser jag det vettigt att öda de djur som inte behövs för gödsel, mjölk, ägg osv. Dvs tjurkalvar, tuppkycklingar osv kan slaktas direkt och ätas upp innan blir vuxna. Precis som man gjort i alla tider. Mjölkdjur kan slaktas när de inte längre ger tillräckligt med mjöl och självklart ska vi då äta deras kött som ju är en utmärkt proteinkälla.

     Men, du har förstås rätt i att för att få B12, D-vitamin och gödsel så behöver vi inte äta djuren. Men det verkar lite dumt att bara slakta djuren (det måste ju likförbannat göras, tuppkycklingar och tjurkalvar har vi ingen nytta av) och sen slänga kadavren

 14. Det är inga problem att ha djur utan att äta dem. Man gräver bara ner dem när de dör. Om du väljer en ovo-laktovegetarisk kost istället för den veganska modell du framhåller löser sig de flesta av dina farhågor. Kött måste man alltså inte äta, Kött äter man om man vill. (Oxar blir dessutom mer användbara som dragdjur när de fossila bränslena sinar)

  Jerker Nordlund, vegetarian

  1. Ja, ovo-laktovegetarisk mat innebär inga hälsorisker. Däremot så löser den inte problemet med brist på mat i Norden. Dessutom, eftersom vi ändå har djur för mjölken och äggen kan vi lika gärna äta dem. Det otroliga är ju att det är en till stor del vegetarisk kultur som står för den största andelen av växthusgasutsläppen från kor (Indien med överlägset flest nötkreatur i världen).

Kommentarer är stängda.