Wachtmeister af Johannishus

Del 11 av 22 i serien Markägande i Sverige

Wachtmeister är en svensk adelsätt med ursprung från Dagö i Estland, vilken invandrade till Sverige på 1500-talet. När Tyska orden upplöstes i Estland förlorade släkten, som inte bevisats ha räknats  till adeln, sina tillgångar. Adlades 1578, introducerades på Riddarhuset 1649 som Wachtmeister af Björkö, friherrlig 1651. Wachtmeister af  Johannishus utgrenades ur Wachtmeister af Björkö och blev grevlig 1687  och introducerad två år senare.

Den friherrliga grenen utgick på svärdssidan (manssidan) i Sverige 11 juli 1889, men fortlever i Tyskland, där huvudmannen är den preussiske greven Axel-Dietrich Wachtmeister (född 1941). En gren av Wachtmeister af Björkö upphöjdes den 17 januari 1816 i preussisk, grevlig värdighet.

Hans Wachtmeister af Johannishus (1641-1714), den förste greven, köpte år 1684 ett antal gårdar  (Skunckenberg, Tromtö, Wambåsa och Edestad) i Blekinge vilket låg bra till för honom då han var amiralgeneral i den svenska flottan med bas i Karlskrona. 1712 inrättades Johannishus fideikommiss av honom.

Släkten Wachtmeister av Johannishus består idag av en mängd olika grenar som är ganska avlägset släkt. Huvudmannagrenen, som detta inlägg handlar om, består i sin tur dessutom av två huvuddelar där den ena grenen fortfarande äger Johannishus.

Johannishus fideikommiss är idag avvecklat och egendomen ägs av Johannishus Fideikommiss AB. Huvudägare i detta företag är Hans Hansson Wachtmeister af Johannishus (1940-). Verksamheten sköts av Johannishus Godsförvaltning AB, bildat 1965. Godsets totala markareal är 8 200 hektar, därva 6 000 ha skog. Johannishus är ett av Sveriges större gods.

1863 köpte Hans Hansson Wachtmeister också Skärfva gård för att ha som sommarhus för sin mor Agathe. Gården har sedan dess varit i familjen Wachtmeisters ägo. De allra sista ur familjen kommerr att bli Cecilia Wachtmeister (1956-) som är gift med Thomas Skröder då desa två har lämnat Skärfva till försäljning.

En annan del av Wachtmeister af Johannishus huvudmannagren är sedan 1801 innehavare av Wanås, 1801 till 1978 som fideikommiss och därefter genom bolaget Wanås Gods AB. Wanås Gods AB ägs av Carl-Gustaf Wachtmeister af Johannishus (1949-).  Hans mor var kusin till Sebastian Tham (1921-?) far till den nuvarande ägaren, Carl Tham, av Susegården i Halland. Carl-Axel Wachtmeister, far till Carl-Gustaf Wachtmeister äger 1 800 ha mark i anslutning till Wanås, medan sonen äger 2 700 ha. I alla fall sonens marker sköts av Wanås Gods AB. Carl- Gustafs bror Axel Wachtmeister (1951-) äger för sin del Wästerslöv AB som driver Wästerslöv gods.

Carl Gustaf och Axel Wachtmeisters farmor var Margaretha Trolle (1899-?), syster till Ulf Nils Nilsson Trolle (-1948), farfar till Ulf Nilsson Trolle (1951-), ägare av Trollenäs gods på nästan 2 200 ha, och Gustaf Trolle, ägare av Kulla-Gunnarstorp med nästan 1 500 ha mark. Bröderna Trolles mor var Charlotte Wachtmeister af Johannishus (1924-1978), kusin till Carl Gustaf och Axel Wachtmeisters far. Så där är det i den skånska godsägaradeln. De är släkt på alla möjliga sätt, hit och dit. Nästan lite inavlat kan tyckas.

På Wanås gods bedrivs även konsutställningsverksamhet i regi av Stiftelsen Wanås Utställningar. På jordbruket och utställningsverksamheten försöker arbeta på ett miljövvänligt och ekologiskt sätt. Godset är en KRAV-gård med djurhållning, bland annat mjölkkor. Fideikommisset skapades år 1800 av Betty Jennings för dottersonen Carl Axel Wachtmeister af Johannishus. Betty Jennings (1734-1801) var arvtagare till en större förmögenhet efter fadern John Jennings och dennes svärfar Jean Bedoire. John Jennings var gift med en dotter,  Hedvig Sofia Plomgren, till Thomas Plomgren (1702-1754).

Claus von Lantingshausen Wachtmeister (1950-), avlägset släkt med ägarna till  Wanås och Wästerslöv äger för sin del godsen Axelvold (800 ha) och Tarstad i Skåne. Han äger också  Halmstadgården via bolaget Whaxta AB. Att han heter von Lantingshausen Wachtmeister beror på att han också är arvtagare till Bogesunds fideikommisskapital och den som är det har rätten till namnet von Lantingshausen.

Om andra grenar av ätten Wachtmeister skriver jag andra inlägg. Det gäller de grenar som är större godsägare, såsom första yngre grenen, där huvudmannen brukar heta Trolle-Wachtmeister i efternamn och tredje yngre grenen där det finns en rad godsägare. Till den sistnämnda grenen hör också högerpopulisten Ian Wachtmeister (1932-).

Läs mer: BLT1, 2, 3, Mixr, DN, Fria, Kulturbloggen, SMP, KB, HD, GD, SDS, SVT, KVP1, 2,

Andra källor: Adelskalendern,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Series Navigation<< Piper – äger mer än 1% av all mark i SkåneTrolle-Wachtmeister >>
Advertisements

3 Replies to “Wachtmeister af Johannishus”

Kommentarer inaktiverade.