Bielke – släkt med Fugger

Bielke, som ursprungligen kommer från Småland och inte från Södermanland, vilket Wikipedia uppger, är en av Sveriges äldsta kända frälseätter (adelsätter). På medeltiden var det vid sidan av Bonde, Oxenstierna, Natt & Dag och Thott en av de allra mest inflytelserika. Alla dessa fem ätter existerar än idag och förutom dem finns det ytterligare ett tiotal adelsätter med ursprung på medeltiden. Av dessa är det bara Bonde af Björnö (den ätt som bara heter Bonde idag är eventuellt inte ens släkt med ursprungsätten) och Bielke som kan sägas tillhöra de stora privata markägarna i Sverige. En dansk ätt med lika gammalt ursprung, Beck-Friis, finns också bland de största privata markägarna i Sverige.

Flera andra stora privata markägarsläkter (om storföretagen undantas) härstammar från bruksägar- och handelsmannafamiljer som adlades under 1700-talet. En del härstammar från personer som var i svensk militärtjänst på 1600-talet och belönades med adelskap för detta.

Ätten Bielkes tidigaste med säkerhet kända medlem är en i slutet av 1200-talet belagd Kettil. Två söner till Kettil är kända, Nils Kettilsson (Bielke) och Ture Kettilsson (Bielke). Från den senare härstammar den på riddarhuset introducerade grenen. Familjenamnet Bielke (efter släktvapnet) upptogs först av Ture Pedersson Bielke, som dog 1577.

Dennes söner Svante Bielke och Nils Bielke, blev 1608 friherrar och från den senares sonson, Nils Bielke (1644-1716), vilken blev greve 1687, härstammar den nu levande grevliga grenen av ätten.

Den adliga släktgrenen Bielke af Åkerö utslocknade 1647, den 1569 upphöjda friherrliga grenen sannolikt i början av 1600-talet och den 1608 upphöjda friherrliga grenen 1792.

Sturefors gods som familjen Bielke äger idag fick man genom arv efter Christina Törneflycht (1673-1752) gift Piper och mormor till Nils Adam Bielke (1724-1792) som blev ägare vid grevinnans död 1752. Godset ärvdes sedan av Nils Adam Bielkes son kornetten greve Gustav Ture Bielke (1762-1833), sonsonen Nils Bielke (-1845), och dennes son Ture Bielke -1899). Efter sistnämnda år  innehades fideikommisset av sonsonen, Thure Gabriel Bielke (-1940), vars  far Nils Bielke avlidit redan år 1894.

Vid Thure Gabriel Bielkes död år 1940 ärvdes Sturefors av hans son Nils Bielke (1917-2010). Fideikommisset avvecklades under Nils Bielkes levnad, år 1976, och övertogs av Sturefors Egendom AB. Godset och bolaget  ägs nu av Thure Gabriel Bielke (1960-). I styrelsen för de olika Sturefors-bolag (förutom Sturefors Egendoms AB bl.a. Sturefors Godsförvaltning AB) om finns sitter också Magnus Kindstrand, med en rad uppdrag i styrelser för diverse gods i mellansverige. 1975 omfattade Sturefors 7 700 ha ocg troligen är det mindre idag då delar av egendomen sålts av. År 1981 såldes exempelvis Slattefors corps de logi, även som marken behölls.

Thure Gabriel Bielkes faster Gunilla Bielke (1919-?) var gift med Friedrich Carl Fugger von Babenhausen (1914-1979) från en familj som var en av senmedeltidens och renässansen mäktigaste europeiska familjer då man finansierade stora delar av handeln i Europa. Man kan säga att familjen Fugger var bankväsendets uppfinnare. Man ägde också fler av världen största silver- och kvicksilvergruvor, exempelvis Almadén i Spanien och olika gruvor i Österrike. Från 1507 innehade familjen herrskapsdömena Kirchberg och Weissenhorn. 1563 innehade familjen herrskapsdömet Babenhausen, från 1551 herrskapsdömet Kirchheim  och från 1556 herrskapsdömet Kettershausen (idag Unterallgäu). Fugger-familjen var bland annat Huset Habsburgs viktigaste finansiärer när dessa byggde upp sitt imperium. 1521 grundade Jakob Fugger (1459-1525) det som förmodligen är världens äldsta ännu existerande allmännyttiga stiftelse, med bland annat bostadsområdet Fuggerei med socialt boende (världens äldsta), en stad i staden, i Augsburg. 1803 skapades furstendömet Babenhausen och 1806 blev det en del av kungariket Bayern.

Friedrich Carl Fugger von Babenhausen var innehavare av Babenhausens egendom och Wellenburgs slott och egendom. Deras andre son Hubertus Viktor Fugger von Babenhausen (1946-) är idag ägare till egendomarna efter att den äldste sonen, Carl-Anton Maria Gf Fugger von Babenhausen de Polignac (1944-), avsagt sig arvet.

En annan faster till Thure Gabriel Bielke är Catharina Bielke (1930-) som var gift med Johann von Orsini und Rosenberg (1926-2004). De var ägare av egendomen Sonnegg i Kärnten som idag verkar ägas av deras son Hubertus von Orsini und Rosenberg (1962-). En tredje faster, Marianne Bielke (1934-) är gift med Johan Andresen (1930-) som tidigare var ägare till Tiedemanns Tobak.

Läs mer: NT,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements