Brottslighetens orsaker

När det gäller brottslighet så finns ett ganska tydligt samband mellan ojämlikhet och hög brottslighet i ett land. Det är inte helt självklart, för det finns även andra faktorer, men sambandet är enligt de fakta som tagits fram i boken Jämlikhetsanden och den statistik som finns att tillgå från bland annat svenska Brå väl klarlagt. Det betyder att en viktiga orsak till brottslighet är relativ fattigdom.

Det finns också ett bevisat och tydligt samband mellan klass och brottslighet. Människor från arbetarklass blir brottsliga i högre utsträckning än andra. Det är ojämlikheten som talar. Det är också så att hög arbetslöshet innebär ökad brottslighet och hög andel ungdomar innebär högre brottslighet i ett område.

Som jag skrivit tidigare sprider arkitekten Mark Isitt totalt falska föreställningar i GP om att höga hus per automatik innebär hög brottslighet. Det är helt enkelt inte sant. Hög kriminalitet beror i stort sett enbart på socioekonomiska faktorer och sambanden är klara och välkända. Som Mattias Hagberg skriver:

Kriminalitet, missbruk och andra sociala problem kan nästan alltid förklaras med relativ fattigdom, maktlöshet, bristande framtidstro, strukturell rasism och komplicerade uppväxtförhållanden, men också med personliga tillkortakommanden och rena tillfälligheter. Den som orkar sätta sig in i frågan upptäcker snabbt att orsak och verkan kan vara svåra att skilja från varandra.

Visst hade det varit skönt att hitta en grundläggande orsak, en orsak som dessutom lätt kan elimineras. Men så enkelt är det tyvärr inte. Den som på allvar vill minska brottslighet och hjälpa folk bort från missbruk och andra sociala problem måste inse att frågan är svår – men inte omöjlig. Det går att bekämpa orättvisor, det går att förbättra alla barn och ungdomars villkor, det går att motverka den strukturella rasismen, maktlösheten och bristen på framtidstro, bara vi vill och är beredda att betala priset.

I individuella fall finns naturligtvis mer individuella orsaker som personlighetsstörningar, diagnoser och annat. Men i det stora hela handlar det om ojämlikhet och klass. Etnicitet och kultur är däremot inte en viktigare faktor när det gäller brottslighet inom ett visst land. Däremot finns det skillnader mellan länder som uppenbarligen kan vara kulturellt betingade (Finlands högre mordfrekvens i jämförelse med Sverige är ett känt exempel).

Hur områden byggs har kanske inte främst betydelse för brottsligheten. Däremot har det stor betydelse när det gäller känslan av trygghet och otrygghet. Gles bebyggelse med stora folktomma ytor som i våra miljonprogramsförorter upplevs ofta som otryggare än gaturummen i äldre stadsdelar. Till Cecilia Verdinelli vill jag dock också tillägga att Nordostpassagen faktiskt uppvisar många av de karaktäristika som förorterna också har. Lägre medelinkomst, högre arbetslöshet, ganska stor andel röster på sverigedemokraterna och gängrelaterat våld. Helt enkelt för att Nordosten bland de boende har högre andel arbetarklass precis på samma sätt som förorterna också har det.

Läs gärna:

 1. Brottslighet i arbetarområden
 2. Brottslighet och klass
 3. Brottslighet och ungdomar
 4. Brottslighet och högerextremism
 5. Brottslighet och kön
 6. Brottslighet och gangstergäng
 7. Brottslighet och polisen
 8. Brottslighet och vänsterextremism
 9. Brottslighet och etnicitet
 10. Brottslighet och geografi
 11. Grundproblemet i våra förorter är inte hur det ser ut
 12. Våldet och ojämlikheten
 13. Ökade klyftor – mer våld?

Intressant?
Bloggat: Mattias Hagberg,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

7 Svar på “Brottslighetens orsaker”

 1. Jag tror inte det är speciellt nyttigt för kriminella att folk håller på med att bortförklara deras brott. TIll slut kommer de tro på vad ni säger och inte förstå att det bara är deras egna dåliga val som gjort dem kriminella.

 2. Det är inte personlig val i förts hand som gör att kriminalitet finns. Det är i första hand strukturer. Att visa på detta innebär också att man visar på lösningar. Man frå inte bort brottslighet genom att säga att någon är dum i huvet och har valt fel. Det är i själva verket ofta ett klokt vala att välja brottslighet i vissa situationer då man då kan få en bättre försörjning än annars. Sådant beror på sturkturer och klassförtryck i samhället.

Kommentarer är stängda.