Kd och Hägglund är omoderna

Att kristdemokraterna är ett omodernt parti som inte förstår att hög andel aborter är ett tecken på välstånd och relativt hög jämställdhet mellan könen vet vi ju. Att det är att parti som bygger en del av sina uppfattningar på vidskepelse och en bok där de mest bisarra trossatser trumpetas ut är väl de flesta också bekanta med. En bok som skrivits av människor över lång lång tid och där diverse mer eller mindre osannolika historier präntats ner av osannolika berättare och författare betrakta kristdemokraterna som Guds ord.

Partiledaren Göran Hägglund har nu i ett tal i Almedalen visat att man också är efter sin tid när det gäller brottslighet och brottsbekämpning. Hårda tag har faktiskt ingen som helst bevisad effekt på brottslighet. I själva verket finns det ingen skillnad på brottslighetens utveckling i länder som USA och Sverige. USA har hårda tag som norm (även om man börjar överge det), Sverige har det inte, även om det blivit hårdare med åren. I bägge länderna minskar brottsligheten, ja i hela västvärlden minskar brottsligheten. Men det är en stor skillnad på brottslighetens nivå. Den är nämligen mycket, mycket högre i USA, landet med så kallat hårda tag. Idén om att tvinga föräldrar till rättegångar är bara bisarr och innebär bara ytterligare främlingsskap för människor som redan känner sig utanför. En slags kollektiv bestraffning, något som ju borde vara främmande för en modern rättsstat, är resultatet. Kristdemokraterna är med sanning omoderna.

Dessutom är det med stor sannolikhet också så att just legala aborter är en av de viktigare anledningarna till minskad brottslighet i USA. På alla sätt är alltså kristdemokraterna fel ute. De har fel och de är omoderna.

Intressant?
Borgarmedia: SVD1, 2, 3, EX, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements