Mölndalsvägen – kanske flest tomma tomter i centrala Göteborg

Längs med Mölndalsvägen och Mölndalsån, Göteborgs gamla textildistrikt, finns det en otrolig massa tomma tomter, parkeringar, dåligt utnyttjade tomter och gamla fabriker. Precis hela vägen från Lisebergs lilla ingång till Mölndals centrum (Fast då har gatan bytt namn till Göteborgsvägen) är det likadant. Området har mycket gorda kommunikationer, det ligger centralt och det är lätt att bebygga. Ändå byggs inget.

Först är det en jättestor parkering och en tom före detta växellådsfabrik söder om Liseberg, sen några ruckel och ett i stort sett tomt gammalt bryggeri med en dåligt utnyttjad tomt där mycket borde kunna byggas. Därefter, på östra sidan av Mölndalsån en dåligt utnyttjad tomt där Almedals textilfabrik låg, en annan tomt som utnyttjas som förvaringsplats för oviktiga saker, öde parkeringar vid en gammal bilfirma och en tom jättetomt där en gång en tändsticksfabrik stod. Sedan mer bilparkeringar.

På västra sidan av Mölndalsån och Mölndalsvägen finns först ett antal bilparkeringar, en grusplan efter en nedlagd mack, dåligt utnyttjade områden kring en ful järnhandel, underligt bebyggda och påligt utnyttjade tomter i Elisedal och stora outnyttjade områden som är bilparkering och meningslösa gräsytor. Sådär fortsätter det även på Mölndaslsidan av gränsen, även om det faktiskt byggs mer där.

I området skulle man kunna bygga en välfungerande pendeltågsstation vid Almedal/Kallebäck, inklusive en bussterminal och köpcentrum. stationen bör byggas så den överbryggar motorvägen och järnvägen så att Kallebäck kan återknytas till staden på ett bra sätt. Nu ligger Kallebäck som en liten isolerad ö med taskiga kommunikationer och svårt att ta sig till och från om man går, omgiven av motorvägar. Det kan byggas mycket bostäder längs med Mölndalsvägen och kontor mot motorvägen och järnvägen för att avskärma området bullermässigt.

Längs med ån kan ett promenad och cykelstråk göras i ordning och caféer och restauranger öppnas med serveringar invid vattnet. Området längs med Mölndalsån har stor outnyttjad potential.

Man undrar verkligen varför inget byggs längs med Mölndalsvägen där det i princip sett likadant ut i 40 år.

Intressant?
Borgarmedia: GP1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements