Brott och skattefiffel bakom skatteskulder

Del 18 av 27 i serien Maffia och företagande

Först ska det sägas att det inte är brottsligt att ha en skatteskuld och inte heller är det brottsligt att ha en tvist med Skatteverket. För mig är det dock fiffel att försöka minska sin skatt genom diverse kluriga företagsupplägg med bolag i skatteparadis. I viss fall kan det också vara brottsligt medan det inte är det i andra fall, som exempelvis när det gäller Ikea och Kamprad.

Bakom de största skatteskulderna i Sverige finns såväl misstänkta brott, kopplingar till misstänkta brott som skatteupplägg som kanske gjorts i övertygelsen om att de var okej som i fallet med familjen Linde i Göteborg. Både mannen Mats Linde och hans hustru Viveka Linde finns på listan över de som har störst skatteskulder. Även om jag personligen misstänker att Skatteverket har rätt i den tvisten så misstänker jag att de får svårt att bevisa att så är fallet.

Allra störst skuld har porrkungen Berth Milton. I hans fall handlar det inte om en koppling till brott utan om att han anser sig ha varit skriven i Spanien i samband med ett par företagsförsäljningar 1996-99 medan Skatteverket anser att han bodde i Sverige och ska betala skatt för försäljningen här. I ett av de skattemål som berör Milton har han förlorat en rättslig prövning i Kammarrätten.

Näst störst skuld har Mandators grundare Lars Pettersson. Han bor på okänd ort, men har postadress på Bahamas enligt Skatteverket och DN. Bland de där brottsmisstankar också finns i samband med skatteskulden så sticker Henrik Stigell, fyra på skatteskuldslistan, ut lite grann.Han dömdes redan 2004 till 18 månaders fängelse för medhjälp till trolöshet mot huvudman i samband med riggad aktiehandel tillsammans med en förvaltare på Skandia. 2006 dömdes han igen:

I november 2006 fälldes han i Stockholms tingsrätt för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Domen blev tre års fängelse men den här gången tänker Henrik Stigell uppenbarligen inte ge sig utan strid.

Målet är överklagat och tio rättegångsdagar är inplanerade i Svea hovrätt under augusti och september. I väntan på den nya prövningen har Henrik Stigell lämnat in en omfattande dokumentation till hovrätten där han argumenterar för en friande dom.

Brottsmisstankarna har sin bakgrund i en snårig härva av affärer under 1999 och 2000 då börsbolaget Drax Holding startades ur resterna av krisdrabbade Mirror Image på SBI-listan (idag NGM). Henrik Stigell hade precis lämnat Erik Penser fondkommission för att bli en av Drax-grundarna.

En som också är misstänkt för brott är Alfonso Bermudez Granlund på plats 10. Han misstänks bl.a. för bedrägeri och svindleri i företaget Svenska Valutagruppen. Ett tag sågs denne en man som räddare av fotbollsklubben Hammarby. Han är bror till chefen för Arbetsförmedlingen, Angeles Bermudez Svankvist.

Holger Östberg som också finns på listan menar att allt är en lögn och ett påhopp från Skatteverkets sida och menar att inga fel har begåtts:

Holger Östberg drev under åren 2001-2006 en koncern med 25 datakonsulter. Kunderna var stora försäkringsbolag och banker. Konsulterna var knutna till olika kommanditbolag. Skälet var enkelt, menar Holger Östberg. Konsulterna hade egna accesser som var kopplade till olika datorer.

Dessutom fanns ett krav från beställarna att konsulterna skulle finnas i olika bolag i den händelse man skulle komma att kräva skadestånd av konsulterna.

Men Skatteverket hävdar att Östberg använde sig av en komplicerad företagskonstruktion som gjorde det svårt att följa betalningsströmmarna. Dessutom menade man att Östberg själv plockat ut pengar ur bolagen utan att betala skatt.

Holger Östberg säger att han skickat in de skatteredovisningar som han skulle.

Mikael Linusson som finns på skatteskuldslistan torde vara identisk med Peter Linusson som fanns på listan tidigare. Han skuld sammanhänger med Jörgen Vidmarks. De två är också misstänkta för brott då de ska ha ägnat sig åt så kallad karusellhandel:

Peter Linuzon och Jörgen Widmark har varit delägare i elektronikvaruhuset Elgiganten i Norrtälje.

Samtidigt köpte de mobiltelefoner från grossister i Dubai för 2,6 miljarder kronor och sålde dem vidare för 6,4 miljarder kronor. Det här var under åren 2004 till 2006. Affärerna skötte de med faxen.

Trepartshandel, säger de.

Genom sina företag begärde de att slippa betala skatt i Sverige. Moms ska ju konsumenten betala och det sköter det företag som konsumenten köper av. Företagen First-in-west och Belcom var bara mellanhand.

Karusellhandel, säger Skatteverket.

Skatteverket tror inte att de utpekade köparna i Spanien, Portugal, Estland och Tyskland existerar.

Länsrätten och kammarrätten har fällt männen. Det finns 29 mål i härvan bara i kammarrätten. Under tisdagen överklagade de till Regeringsrätten.

Enligt Skatteverket är karusellhandel ett sätt att fiffla genom att ”vinsten i kedjorna uppkommer genom att skenföretaget inte vare sig redovisar eller betalar in någon mervärdesskatt på sin försäljning … (alternativt redovisar men inte betalar) och att brokern yrkar avdrag för ingående mervärdesskatt på sitt förvärv men p g a sin export inte redovisar någon utgående skatt”.

Nian på listan, Johnny Lindén har för sin del sålt tobak och alkohol via nätet på ett sätt som både tycks ha varit brottsligt och lett till skatteskulder. Han dömdes till 6 års fängelse och näringsförbud i 10 år. Verksamheten som gick under namnet Cigarettbutiken.se bedrevs tillsammans med den tidigare nazisten Leif Larsson som också fick samma straff. Han har ingen skatteskuld då han bodde i Estland. Leif Larsson har också varit drivande bakom bolaget Baltic Inkasso och är i det bolaget misstänkt för olaga indrivning. Men det kunde han inte åtalas för då det inte är ett brott i Estland.

Vad Pål Astrup Krügers (numera ett dödsbo) konflikt med Skatteverket beror på har jag inte hittat uppgifter om på nätet (ännu). Inte heller ursprunget till Kurt Gösta Wijkströms skatteskuld. men han tycks ha varit inblandad i det konkursade företaget Rörvik Timber AB. Wei Wei som också finns på listan i DN är en kinesisk sångerska som tjänade stora pengar i Kina när hon var bosatt i Sverige.

Affärsvärldens och DI:s lista över de största skatteskulderna från mars i år så finns bara Astrup Krüger, Milton och Pettersson med. De andra var då  istället Lars Åke Henriksson, Hans Ove Siwertz, Håkan Jörnberger, Thorsten Sennton, Lars Gullstedt och Hans Thulin. Till dessa får jag väl återkomma.

Intressant?
Borgarmedia: EX1, 2, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Muthärvan i Göteborg – hot mot kritikerDen stora muthärvan i Göteborg rullar vidare >>
Advertisements