Fackliga avtalsproblem även i Sverige

Även i Sverige, inte bara i USA, finns det ett antal företag som har bristande respekt för demokratiska rättigheter. Föreningsfriheten är en grundläggande demokratisk rättighet. Men det finns arbetsgivare i Sverige som på olika sätt bryter mot denna rättighet. Som en följd av det brukar företagen ofta också bryta mot lagar som reglerar arbetsmarknaden i Sverige. Ett exempel är Sängvarhuset Sova i Bromma i Stockholm som bland annat tvingat anställda arbeta utan lön och har en hel del andra avtalsvillkor och regler som bryter mot både lagar och grundläggande demokratiska rättigheter.

Efter att de oacceptabla förhållandena på Sova belysts i flera artiklar i DN har nu företaget gått med på att skaffa sig kollektivavtal. Något som garanetar att de värsta excesserna när det gäller arbetsförhållanden på företaget kommer att försvinna.

Exemplet med Sängvarahuset Sova visar att företag som inte har kollektivavtal ofta bryter mot andra lagar och regler också. Orimliga arbetsförhållanden och gratisarbete är vanligt på den typen av företag. Det måste naturligtvis inte vara så.

Sängvaruhuset Sova är dock inte ensamt i Sverige om att inte ha kollektivavtal. Det finns fler företag som inte har det. Ett exempel som uppmärksammats under senare tid är nyhetsföretaget Newsdesk. Huruvida Newsdesk bryter mot några lagar eller på något sätt har orimliga arbetsvillkor känner jag inte till. Men det är ju fullt möjligt att inte göra det och sakna kollektivavtal. Så kanske det är på Newsdesk. Enligt företaget Newsdesk är man dock positiva till kollektivavtal och man menar också att man följer de avtal och regler som finns. Däremot finns inget som tyder på att man inom kort kommer att teckna kollektivavtal.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements