Guldruschen i Västerbotten

Del 4 av 9 i serien Gruvindustrin idag

I ekonomiska kristider så stiger priset på guld. Något som gör den svenska guldproduktionen allt lönsammare. Länge har Sverige varit Europas största producent av guld, men internationellt är Sverige en mycket liten producent med promille av världsproduktionen. Överhuvudtaget är Sverige en av Europas stora råvaruproducenter.

I Sverige produceras 90 procent av all järnmalm samt omkring en tredjedel av allt guld och bly som efterfrågas inom EU. Sverige står för drygt tio procent av EU:s kopparproduktion, en femtedel av unionens silverproduktion och en dryg fjärdedel av EU:s samlade zinkproduktion. Huvuddelen av all denna produktion kommer från Norrbotten och Västerbotten.

Historiskt har guld i Sverige varit en biprodukt från kopparmalmsgruvor och gruvan i Boliden stod under sin existens för huvuddelen av guldproduktionen i Sverige. Sådana gruvor är Kristineberg, Renström, Maurliden och Aitik som alla drivs av Boliden Mineral AB. Själva Bolidengruvan är nerlagd sen länge. Dessutom Storliden som ägs av North Atlantic Resources. Numera finns det renodlade guldgruvor, för närvarande är det två. Aitiks koppargruva är dock den gruva som producerar mest guld i Sverige. En egenhet med renodlade guldgruvor är att de ofta bryts under förhållandevis kort tid. 10 år, 15 år och liknande, ofta kortare.

Idag finns det alltså två rena guldgruvor i drift i Sverige, Björkdal 4 mil väster om Skellefteå och Svartliden mellan Lycksele och Storuman. Gruvan i Björkdal ägs av det kanadensiska bolaget Gold Ore Resources via svenska dotterbolaget Björkdalsgruvan AB och står för cirka 20% av Sveriges guldproduktion. Gruvföretaget har 85 anställda och entreprenörer som också arbetar i, med och vid gruvan ytterligare 65. Totalt 150 sysselsatta alltså. Björkdalsgruvans malm innehåller dessutom en mycket sällsynt metall som är eftersökt, Tellur.

Gold Ore Resources är också inblandade i arbetet med att eventuellt bryta en fyndighet med zink, koppar, guld och silver i Norrliden. En fyndighet som ägs av Norrliden Mining AB som till 50% ägs av Gold Ore och till 50% av Kopparberg Mineral  AB. Gold Ore Resources kontrolleras sannolikt av samma personer som ligger bakom Red Dragon Resources med intressen i Brasilien via kanadensiska Brazilian Gold Corp, och Kina, då de har flera gemensamma styrelsemedlemmar. En stor ägare är förmodligen också HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking Corp) via sitt kanadensiska bolag HSBC Capital Inc. Red Dragon är också intressent i uranfyndigheter.

Kopparberg Mineral ägs av en rad svenska investerare där de som har mer än 1% av rösterna i bolaget är Christer Lindqvist 13,8%, Avanza Pension 11,9, Nordnet Pension 2,6, Trustor AB (von Kantzow) 2,6, Ulrich Andersson 2,4, Jan Blomquist 1,3, Carl Peter Hjelm 1,2 och Handelsbanken Life 1,2. Bolaget köpte år 2009 Lundin Mining Exploration AB, idag Kopparberg Mining Exploration AB och äger 23,6% av Nordic Iron Ore AB (NIO). Övriga delägare i NIO är Archelon Mineral AB, Christer Lindqvist, IGE Nordic AB (numera Nickelmountain, ägt av IGE Resources), Starbo Bruk AB  (Schisshyttan AB), Väsman Invest AB, Carl Hagen samt Scandinavian Maintenance Services AB. NIO äger de gamla järnmalmsfyndigheterna i Håksberg och Blötberget där brytning sannolikt planeras i framtiden.

Starbo Bruk AB är dotterbolag till Schisshyttan AB i vilket Carl Hagen är delägare. Archelon ägs i huvudsak av Patrik Perenius 12,88% , Borderline Resources AS 12,19%, Tore Hallberg 7,54%, Avanza 3,97, Nordnet 4,81, Robert Idegren 4,33 och Skaret Invest AS (Ingmar Skaret) 2,0 %. Intressant är att den gamla finansfamiljen Mark är delägare i bolaget.

IGE Resources är ett annat prospekteringsbolag med intressen i Bidjovagge koppar- och guldfyndighet. Stora ägare i IGE är fonder kontrollerade av USA-banken JP Morgan Chase, Nordnet och Avanza. En annan intressent i det projektet är Arctic Gold. Bidjovagge har tidigare brutis av Outukumpu Oy. Största ägare i Arctic Gold är (förteckningen i Redeyes rapport är äldre) Avanza 7,89%, M2 Capital Management (familjen Arnhult) 6,80, Peter Hjorth 4,04, Jan Hjorth 3,18, Gradisca Invest AB (familjen Hjorth) 4,42, TJ Junior AB (Theodor Jeansson) 4,24, Länsförsäkringar Västerbotten 3,94, Oscarson Utbildning AB 2,94 och Nordnet 2,47.

IGE äger bolaget Nickelmountain AB som sysslar med utvecklingen av ett gruvprojekt i Rönnbäcken 2,5 mil söder om Tärnaby. Målet är att bryta nickelmalm. IGE Resources har också verksamhet i Kenya, i diamantfyndigheter i Angola och har ett skattesmitardotterbolag på British Virgin Islands. Det senare bolaget kan också användas för att dölja ägarintressen som man inte vill visa upp och sådant är ju vanligt i just diamantbranschen. En av huvudägarna i IGE, Peter Hjorth, är också verksam i Northfield Exploration AB som i sin tur hör ihop med Lovisagruvan AB som driver Lovisagruvan i Stråssa. Northfield har planer på brytning  i Stekenjokk. I Stekenjokk bröt Boliden under många år zinkmalm. Bland de verksamma i Northfield och Lovisagruvan återfinns dessutom Ingmar Skaret, Jan-Erik Björklund och Göran Nordenhök.

Svartlidengruvan nära Pauträsk ägs av australiensiska Dragon Mining Ltd via sitt svenska dotterbolag Dragon Mining AB. I Svartliden finns det cirka 100 anställda. Svartlidengruvan har inneburit problem för Vapstens sameby som fått svårare att flytta sina renar då gruvan blocker en dalgång där renarna burkar förflytta sig på sina vandringar. Dessutom en del miljöproblem då cyanid används i processen för att framställa guld ur guldmalmen. Dragon Mining äger också Polar Mining Oy i Finland med en rad guld- och diamantprojekt och gruvor i Finland. I Dragon Mining Ltd är JP Morgan Chase-fonder största ägare med 32,80 % och andra stora ägare är HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking Corp) med 14,67 %, Brinkley Mining (ägt av Eurogold) 12,45 och Eurogold 7,43. Huvudägare i Eurogold är Allied Properties Resources Ltd med 49,37% av rösterna. Andra stora ägare är HSBC med 5,39 % och Sun Hung Kai Investment med 7,03%. Det sistnämnda bolaget äger också 0,53 % i Dragon Mining Ltd. Samma ägarkonstellation finns bakom bolaget Tanami Gold med verksamhet i Australien. Samma kinesiska ägarintressen finns bakom Allied såväl som Sun Hung Kai.

Ytterligare guldgruvor är på väg att öppna i Norrland, det är bolaget Lappland Goldminers AB som tänker öppna en gruva i Blaiken utanför Storuman (nystart efter konkurs) och Fäboliden 4 mil väster om Lycksele. Den senare guldfyndigheten kan vara ett av Europas största guldfynd och den planerade gruvdriften beräknas ge uppemot 250 arbetstillfällen. Lappland Goldminers driver också Pahtavaara guldgruva i Finland. Största ägare i Lappland Goldminers är Ponderus Invest (Peter Edwall) 13,63%, Pictet & Cie 8,15%, Consepio (Wiborg) 5,88, Ing-Marie Fraim Sefastsson 4,94, Avanza 4,62, Erik Sjölund 2,81, Jan-Åke Unée, 2,46 Kent Grahn 2,37, Länsförsäkringar Kronoberg 2,25% Skandinaviska Enskilda Banken S.A., 2,22% och Ingvar Kamprad 2,16%. Nordnet äger 1,16%.

Ytterligare företag prospekterar efter guld i Sverige, exempelvis Botnia Exploration som hittat en fyndighet i Vargbäcken i Vindelgransele som eventuellt kan vara brytvärd. Huvudägare i Botnia Exploration är Bengt Ljung och Göran Peterson. Orex Minerals ska öppna en gruva i Barsele och har verksamhet i Mexico.

Även kring andra malmer är det uppsving i Sverige. Gamla järnmalmsgruvor öppnar igen och nya ska startasProspektering pågår i stora delar av Sverige och ett  företag är australiensiska Scandinavian Resources som mutar in fyndigheter och letar runtomkring Kiruna. Andra företag som letar malmfyndigheter är Beowulf, Tasman (efter sällsynta jordartsmetaller) och Drake Resources. Men för att järnmalmsbrytningen ska kunna öka i Norrbotten behövs det förmodligen utbyggnad av järnvägen i Norrbotten.

Sammantaget verkar det finnas en hel del kinesiska ägarintressen i den svenska guldgruvsbranschen. Detta tillsammans med mindre kapitalägare och lycksökare såväl som geologer. Nordnet och Avanza är också flitiga investerare. Som vanligt i gruvbranschen är ägarförhållanden snåriga och komplicerade med en mängd bolag i en mängd länder (Jmfr Lundins). Noterade och onoterade om vartannat.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Series Navigation<< Mer järnmalmsbrytning i NorrbottenGruvbrytning i Gränna? >>
Advertisements