Svensk gruvnäring – utländska bolag?

Del 1 av 2 i serien Svensk gruvnäring

Svensk gruvnäring

Under senare tid har en rörelse som kämpar mot svensk gruvnäring, mer specifikt att svenska malm och mineralfyndigheter ska säljas ut till utländska företag, växt fram. Dessutom självklart för miljön. En fråga jag här inte kommer att beröra, men där jag i stort delar denna rörelses uppfattningar. Frågan är då hur svenska gruvnäring faktiskt ser ut. Är det utländska företag som bryter malmen? Eller hur är det?

Nu består svensk gruvnäring inte bara av bolag som bryter malm utan också av bolag som prospekterar efter malm. Jag har tidigare skrivit om den svenska gruvnäringen utifrån ett perspektiv där jag främst ugått från olika typer av mineralfynd. Nu tänkte jag istället gör en liten kartläggning utifrån de bolag som finns. Boliden och Lundin har jag iofs redan skrivit om. De är nummer två och tre på listan över gruvbolag verksamma i Sverige. Därefter följer Dannemora och Northland samt ett antal mindre företag i guldbranschen. Det finns ytterligare ett antal företag där brytning av vissa fyndigheter inom en relativt snar framtid är trolig.

Svenska gruvföretag med brytning idag, namn, antal anställda och kontrollerande ägare

LKAB, 4 000 (de allra flesta i Sverige), Svenska staten
Boliden, 4 400 (cirka 3 000 i Sverige), ingen kontrollerande aktieägare, men svenskägt.
Lundin Mining, 1 500, (cirka 300 i Sverige), kanadensiskt bolag ägt av familjen Lundin
Dannemora Mineral, 150, familjerna Falk och Bernhard
Nordkalk, 1 200 (cirka 180 i Sverige), familjen Rettig i Finland
Northland Resources, 100?, Luxemburg/Kanadabolag dominerat av svenska ägare
Elgin Mining, 80?, kanadensiskt, sannolikt med kanadensiska ägare
Dragon Mining,
80?, australiensiskt med australiska ägare
Lovisagruvan AB, 20, svenskägt
Höganäs Bjuf AB, 100, Borgestad Industries ASA (norskt och norskägt)
CC Höganäs, 130, italienska bolaget Ricchetti
Benders AB (Bohusgranit AB), 400 (huvuddelen i Sverige, kanske 20 i stenbrytning), familjen Bender

Bolag som prospekterar eller förbereder brytning, namn, ägare

Kopparberg Mineral, svenskägt
Nordic Iron Ore, huvudägare är Kopparberg Mineral och dess ägare
Archelon Mineral, svensk och norskägt
IGE Resources, huvudägare är okänd men bolaget svenskt (många aktier deponerade i en bank)
Lappland Goldminers, svenskägt
Botnia Exploration, svenskägt
Svenska Kaolin, ägs av Tricorona AB som är svenskägt
Niili Mineral AB, svenskägt
Avalon Minerals, australiensiskt med internationella ägare
Kiruna Iron, Hannans Reward som är australiensiskt bolag med australiensiska ägare
Eurasian Minerals, US-amerikanskt bolag med US-amerikanska ägare
Blackstone Ventures, kanadensiskt
Thomas Mining, Storbritannien
Beowulf Mining, Storbritannien, sannolikt med såväl brittiska som svenska ägare
Energy Ventures, norskt bolag
Wiking Mineral AB, ägt av svensk högerextremist
Helsingland Exploration AB, ägt av kandensiska Portex (ska köpa nuvarande ägarbolaget Scandinavian Metals Inc)
Drake Resources, australiensiskt
Royal Falcon Mining, ägt av kungahuset i Abu Dhabi direkt och via Golden Rim.
Eastern Highlands AB, sannolikt svenskägt
Tumi Resources, US-amerikanskt
Dalia Mining, svenskägda Roslagen Resources AB
Metal Mines Sweden AB, ägt av kanadensiska Portex (ska köpa nuvarande ägarbolaget Scandinavian Metals Inc)
Mawson Resources, australiensiskt/kanadensiskt med kopplingar till Tumi Resources och Tasman Metals
Grängesberg Iron Ore, svenskägda Roslagen Resources AB
Orex Minerals, Kanada
Continental Precious Minerals, US-amerikanskt
Hodges Resources, Australien
Aura Energy, Australien
Tertiary Minerals, brittiskt
Svenska Vanadin AB, ägs av Tricorona AB som är svenskägt
Burke Resources (mumera en del av Tasex), kanadensiskt
Tasman Metals, kanadensiskt med kopplingar till Tumi Resources och Mawson
Nordic Mines, kontrollerat av Eldorado Gold, ett kanadensiskt företag

Det handlar alltså om en stor mängd företag som prospekterar, men få företag som bryter malm och mineraler. Alla riktigt stora företag ha svenska ägare, av de små prospekteringsbolagen så är dock en majoritet utländska. De flesta av dem är mycket små företag som ofat bara har verksamhet i Sverige, ibland i något land mer. De flesta av dem är privatägda, även i de fall de är börsnoterade. I Sådana fall är det oftast på nån mindre börs eller handelsplats för värdepapper.

Inga stora transnationella gruvbolag förekommer bland de som är verksamma i Sverige förutom de svenskägda företagen Boliden och Lundin Mining. Bakom några av de verksamma bolagen finns samma personer i Kanada och Australien och bakom ett av bolagen finns en riktigt stor och rik investerare, kungahuset i Abu Dhabi. Inget i dessa fakta talar för att svenska mineraltillgångar slumpas ut till utländska storbolag och storkapitalister. Den kritik som finns mot att utländska bolag köper upp mineralrättigheterna i Sverige är ärligt sagt lite falsk. Dels för att de enda riktigt stora bolagen och också de bolag som äger flesta mineralrättigheter och driver flest gruvor, är svenska. Dels för jag inte kan se varför det skulle vara bättre att Wiking Mineral AB eller Kopparberg Mineral AB skulle vara ägare än Avalon Minerals eller Tumi Resources.

Svensk gruvindustri har dessutom alltid haft utländskt ägande i i viss utsträckning, i vissa perioder i ganska stor utsträckning. Det ska jag återkomma till i ett annat inlägg.

Läs mer:

Sveriges ekonomi beroende av råvaruexport
Den svenska gruvboomen – ny stor gruva öppnar idag
Nödvändigt för Sverige att exportera råvaror
Bergslagen får nytt liv
Inte har järnhanteringen förpassats till historiens sophög
Mer järnmalmsbrytning i Norrbotten
Guldruschen i Västerbotten
Gruvbrytning i Gränna?
Gruvboom i Norrbotten
Boliden – Sveriges stora guldproducent
Lundin Mining – Sveriges tredje största gruvbolag
Prospektering efter ädelmetaller i Bergslagen

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Powered by Qumana

Series NavigationSvensk gruvindustri – en liten historisk översikt >>
Advertisements