Prospektering efter ädelmetaller i Bergslagen

Del 9 av 9 i serien Gruvindustrin idag

Det är inte bara i Västerbotten man letar efter guldmalm. Det gör man även i andra delar av Sverige, I Bergslagen såväl som i Norrbotten. Ofta letar man också efter andra malmer som kopparmalm då koppar och guldförande malmer ofta är samma sak i Sverige. Ett av de projekt som finns är ett guldprojekt i Falu koppargruva sin drivs av företaget Drake Resources. Eftersom man hittat guld i Falun har företaget också börjat leta i andra delar av Dalarna och Bergslagen:

Guld, silver, koppar, bly och zink är bara början. Nu hoppas Drake Resources på kobolt och sällsynta jordartmetaller och driver malmjakt från Avesta i söder till Särna i norr.

Australiensiska prospekteringsföretaget Drake Resources ligger i startgroparna för ett omfattande diamantborrningsprogram i Bergslagen 2011 och företaget har lämnat in en rad arbetsplaner till Bergsstaten och berörda markägare.

– Tillsammans med brittiska Northern Minerals borrar vi ett hål i taget och ser vad vi hittar i Vallberget och därefter beslutar vi vad vi går vidare med, säger Leif Löfberg.

Northern Minerals som mutat in Vallberget 1 respektive Dalkarsbogruvan 1 i Säter respektive Borlänge har med helikopterundersökning hittat två fyndplatser. De har träffat ett avtal med Drake. Avtalet innebär att Drake under vintern ska borra ett hål i respektive inmutning för vidare analys.

På Gränsen mellan Smedjebacken och Säter i Matsbo ska två borrningar ske i ett gammalt gruvområde där Drake misstänker att det finns koppar i de gamla järnmalmsgruvorna.

[…]

Drake har också omfattande borrkampanjer i Sala och Heby kommuner där företaget ska prospektera i samma malmstråk där Sala silvergruva finns.

– I Heby är det intressant, vi tror på koppar, öster om vår inmutning Vigelsbo har Boliden inmutningar och väster om oss håller Tumi Resources på, berättar Leif Löfberg som nå håller på att kontraktera borrentreprenören till alla borrningar.

[…]

– I Särna finns det sällsynta jordartsmetaller och dessa har blivit mycket heta, konstaterar Leif Löfberg efter att Kina strypt exporten av dessa metaller vilket lett till omfattande sökningar runt om i världen efter nya fyndigheter.

En av världens största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller finns i Sverige och kan eventuellt leda till gruvbrytning. Den heter Norra Kärr och ligger utanför Gränna. Om Drake Resources hittar ytterligare en stor och brytvärd fyndighet i Särna skulle det vara en nästan osannolik händelse, trots att Sverige på många sätt är att betrakta som de sällsynta jordartsmetallernas moderland.

I malmen i Falun finns inte bara guld utan också koppars, silver, vismut och selen och i den så kallade Domängruvan finns det koppar, zink och silver. Höga priser på metaller som guld och koppar kan göra utvinning lönsam där den inte tidigare varit det. Nya metoder inom prospekteringsområdet har inneburit att man också hitar fler malmkropapr och brytvärda malmfyndigheter än med äldre metoder. Av dessa anledningar prospekteras det friskt i alla Sveriges äldre malmfält. Verksamheten i Falun bedrivs tillsammans med Royal Falcon LLC. Ägare av Royal Falcon är Golden Rim Resources Ltd och PAL Technology Services LLC, ett företag ägt av kungahuset i Abu Dhabi.

Ett annat historiskt gruvområde där Drake Resources och Falcon är verksamma tillsammans är det historiska koppargruveområdet i Östergötland kring Bersbo. Mitt i det område som inmutats av Drake resources äger Kopparberg Mineral AB en mindre inmutning, Grönhög. Ett samarbete mellan bolagen finns därför. Drake Resources själva bedriver också verksamhet i Finland och Norge tillsammans med Panoramic Resources och även i många andra delar av världen. Ägare till Drake är flera olika australiensiska familjer och ägare till Panoramic redovias inte på deras hemsida, men troligen står fler av de som sitter i styrelsen bakom bolaget.

Ägare i Golden Rim Resources är PAL Technology Services LLC med 13,76%, HSBC 8,58% och en rad autralisensiska investerare, fonder och banker. Förutom i Sverige har man projekt i Mali och Burkina Faso. Panoramic Resources har i huvudsak verksamhet i Australien med nickel och guldgruvor.

Kopparberg Mineral bedriver verksamhet i Västerbotten i Svartliden (inte samma Svartliden där det idag finns en guldgruva driven av Dragon Mining) där det finns en malmkropp med koppar, guld, zink och silver, en fyndighet strax söder därom som heter Eva med zink, silver, koppar, guld och bly. Flertalet av de projekt Kopparberg Mineral driver finns dock i de centrala delarna av Bergslagen, Garpen i Avesta och Hedemora kommuner, Håkansboda i Lindesbergs kommun, Ingelshyttan, Ställdalen och Tvistbo. Även i Vetlandaområdet i Småland bedriver man verksamhet. I detta område ligger Ädelfors där det en gång låg en guldgruva, faktiskt Sveriges första rena guldgruva. Även Kleva koppargruva låg i detta område.

Kopparberg Mineral ägs av en rad svenska investerare där de som har mer än 1% av rösterna i bolaget är Christer Lindqvist 13,8%, Avanza Pension 11,9, Nordnet Pension 2,6, Trustor AB (von Kantzow) 2,6, Ulrich Andersson 2,4, Jan Blomquist 1,3, Carl Peter Hjelm 1,2 och Handelsbanken Life 1,2. Bolaget köpte år 2009 Lundin Mining Exploration AB, idag Kopparberg Mining Exploration AB och äger 23,6% av Nordic Iron Ore AB (NIO). Övriga delägare i NIO ärArchelon Mineral AB, Christer Lindqvist, IGE Nordic AB (numera Nickelmountain, ägt av IGE Resources), Starbo Bruk AB  (Schisshyttan AB), Väsman Invest AB, Carl Hagen samt Scandinavian Maintenance Services AB. NIO äger de gamla järnmalmsfyndigheterna i Håksberg och Blötberget där brytning sannolikt planeras i framtiden. Blötbergets gruva liksom Håksbergs gruva stängdes så sent som 1979.

Starbo Bruk AB är dotterbolag till Schisshyttan AB i vilket Carl Hagen är delägare. Archelon ägs i huvudsak av Patrik Perenius 12,88% , Borderline Resources AS 12,19%, Tore Hallberg 7,54%, Avanza 3,97, Nordnet 4,81, Robert Idegren 4,33 och Skaret Invest AS (Ingmar Skaret) 2,0 %. Intressant är att den gamla finansfamiljen Mark är delägare i bolaget.

IGE Resources är ett annat prospekteringsbolag med vissa intressen i Bidjovagge koppar- och guldfyndighet. Stora ägare i IGE är fonder kontrollerade av USA-banken JP Morgan Chase, Nordnet och Avanza.

Ett annat bolag med prospekteringsverksamhet i Bergslagen är kanadensiska Tumi Resources. Företaget är främst inrikat på silvr och propekterar på ett flertal platser i Sverige och Mexico. I Sverige handlar det om klassiska silvergruvor och gruvområden som Lövåsen, Sala, Vitturn (Stollberg) och Tomtebo. Utöver silver prospekterar man även efter wolfram kring tidigare kända fyndigheter och gruvor som Wigströmsgruvan, Gussarvet, Sandudden, Gustavsberg (Riddarhyttan), Gensgruvan och Molybdengruvan. Sala silvergruva har historiskt brutits på några av världens rikaste silvermalmer. Tre inmutningar man äger,  Jugansbo, Sala 4 och Hällefors har man leasat ut till Goldsearch Ltd.

Huvudägare i Tumi Resources tycks Sprott Asset Management 11,50%, Pinetree Capital 10,97% och Dr. Bost & Compagnon Verm. GmbH & Co.KG med 4,17% vara.

Slutligen har vi Botnia Exploration som hittat guld vid Vandelån i Näsberg, Ljusdals kommun,  i Hälsingland. Inte så förvånande då det bröt guld vid Enåsen i Ramsjö, Ljusdals kommun för bara tjugotalet år sen. Historiskt finns gruvcentrat Los med bland annat koboltgruva. Gruvan bröts mellan 1732 och 1773. I mineral från gruvan upptäcktes grundämnet nickel. Botnia Exploration är ett prospekteringsföretag och kommer kanske inte att bryta malmen själva. Om det nån gång blir brytning. Huvudägare i företaget som grundades 2007 är Bengt Ljung, Göran Peterson, Torbjörn Grahn och Ingemar Åslund.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Series Navigation<< Lundin Mining – Sveriges tredje största gruvbolag
Advertisements

One Reply to “Prospektering efter ädelmetaller i Bergslagen”

Kommentarer inaktiverade.