Fler anmälda brott under 2011

Drygt 1,4 miljoner brott anmäldes under 2011, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Stöldbrott, brott mot person, skadegörelsebrott och narkotikabrott ökade jämfört med 2010. Det visar den preliminära statistiken över anmälda brott som Brå publicerar idag.

Under 2011 anmäldes 1 410 000 brott till polis, tull och åklagare. Det är en ökning med cirka 46 000 brott eller 3 procent jämfört med 2010.

– Mer än hälften av den totala ökningen av antalet anmälda brott under året kan hänföras till januari och december månad, säger Anton Färnström, statistiker på Brå. Ärendeinflödet till Polisen under december blev mer lik de övriga höstmånaderna, som vanligtvis ligger högre. Uppgången märks i de flesta brottskategorierna. Ökningen i januari förklaras till stor del av ett enskilt ärende rörande bland annat dopningsbrott.

Fler anmälda stöldbrott

Antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott ökade för första gången på tio år. Bland stöldbrotten ökade fickstölder och cykelstölder mest. Även de anmälda bostadsinbrotten ökade. Samtidigt minskade antalet anmälda biltillgrepp och stöld ur och från motordrivet fordon, vilket är en trend som pågått sedan början av 2000-talet. Även antalet anmälda butiksrån minskade.

Datorbedrägerier ner, bluffakturor upp

De anmälda bedrägeribrotten låg totalt sett på ungefär samma nivå som 2010 med 114 000 brott. Det skedde dock en del förändringar avseende vilken typ av bedrägeri som anmäldes. Antalet anmälda datorbedrägerier, vilket innefattar bland annat skimming, minskade med cirka 5 780 brott (- 22 %) medan bedrägeri med hjälp av bluffaktura ökade med cirka 3 850 brott (+ 29 %).

– De anmälda datorbedrägerierna har visat på en ökande trend de senaste åren, säger Mikael Ernbo, statistiker på Brå. Tekniska förbättringar, med t.ex. bruk av chip istället för magnetremsa i bankomatkorten, är en möjlig förklaring till nedgången i fjol.

Fler anmälda våldsbrott

De anmälda våldsbrotten, som framför allt utgörs av misshandelsbrott, ökade med 3 procent till cirka 116 000 brott. De anmälda misshandelsbrotten ökade i samtliga åldersgrupper förutom mot barn 15–17 år där de minskade med 10 procent jämfört med 2010. Antalsmässigt ökade misshandeln mot män över 18 år mest med 1 100 fler anmälda brott till sammanlagt cirka 42 400 brott. Relativt sett ökade däremot misshandel mot barn 0-6 år mest med en ökning på 13 procent till 2 880 anmälda brott.

Statistiken kan laddas ner på www.bra.se

Definition av anmälda brott

Anmälda brott är alla de händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.

Fler anmälda brott behöver alltså inte på något sätt betyda fler begångna brott. Eller att brottsligheten ökar. Under 10 års tid har brottsligheten minskat och med tanke på ökad befolkning och minskade mörkertal har den utvecklingen sannolikt fortsatt även under 2011. Detta trots att ökade klyftor i samhället borde innebära ökad brottslighet. Kanske är dock siffrorna på antalet anmälda brott under 2011 ändå ett trendbrott och en ökning av brottsligheten på grund av ökade social klyftor är kanske att vänta.

Svensson/Brå

Intressant?
Borgarmedia: SVD, DN1, 2, 3, 4, GP1, 2, Skanskan1, 2, HD1, 2, 3, SMP1, 2, BT1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements