Lyssna på urfolken!

Boktips
Vi har överlevt!
Henrik & Ola Persson
Gimle förlag

Lyssna på urfolken!

Många skäl talar för ett engagemang för världens många diskriminerade, exploaterade och utrotningshotade ursprungsbefolkningar. Moraliskt sett behöver de vår solidaritet för att överleva eftersom dagens 200 nationalstater ända tills nyligen monopoliserat de kollektiva mänskliga rättigheterna. För alla människors skull bör vi kämpa för en mångkulturell värld – mot den skrämmande globala, utslätade cocacoliseringen. Likaså för alla världsmedborgares skull bör vi ta vara på urfolkens visdom.

Föreningen Fjärde världen, som kämpar för världens ursprungsfolk, har därför gjort en nödvändig informativ insats när de sammanställt sitt lättlästa och informativa dokument ”Vi har överlevt ! – Ursprungsfolken talar”. Där kommer etniska minoriteter från hela världen till tals, med lite övervikt för samer och indianer. Boken har sin givna plats i speciellt skolans arbete för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet.

Men eftersom jag ryckt in som journalistlärare önskar jag samtidigt att jag hade fått sätta rödpennan i denna samling av tidningsliknande reportage innan de kom i tryck. Varför en så stor bok om man inte utnyttjar det till stora färgbilder? Bilder typ ”jag och helig man håller om varandra” passar för privat bruk, men verkar här amatörmässiga.

Vissa artiklar är repetetiva. Olika siffror om antalet indianer i Kanada. Ingen uppgift om vilket år varje enskild artikel är skriven – en del verkar behöva uppdateras. Ibland är källmaterialet/intervjupersonerna för få. Frågorna borde bakas in i svaren. Journalistens arbete kring artikeln är nästan alltid ointressant för läsaren. Kartor fattas. Liksom faktarutor. Liksom övergripande artiklar. Få riktiga (läslockande) ingresser. Tendenser till megafonjournalistik (delvis förståeligt dock).

Innehållet är dock mycket spännande. Jag har särskilt fäst mig vid vad vi kan lära av urfolkens ekologi och andlighet. De har bevarat vad vi hade tidigare, men som gått förlorat i dagens materialistiska samhälle. När nu konsumismen börjar krisa visar vissa av urfolken oss ett levande alternativ till dagens sönderstressade tillvaro.

Det är bra om folk har indianer som hobby. Det är bra om man vill hjälpa urfolken. Det jag är mest intresserad av är dock vad vi, alla människor på vår gemensamma jord, ömsesidigt, respektfullt och jämlikt kan lära av varandra. I kampen för ett nytt, bättre samhälle – vad kan vi lära av dem?

Hans Norebrink

Läs mer: Globalarkivet, Google,

Ladda ner boken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements